Hyppää pääsisältöön

Korkiasalo - Retulampi 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2021-660744
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kannus

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 22.6.2022 myöntänyt Puhuri Oy:lle lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Kannuksen kaupungissa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde on jätetty vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Lunastustoimituksen päätarkoituksena on määrätä voimalinjan rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvista vahingoista ja haitoista korvaus. Lisäksi toimituksessa mm. tehdään tarvittaessa yksityistie- ja tilusjärjestelyjä ja rajankäyntejä sekä rekisteröidään kiinteistöille pysyväksi rasitteeksi hakijan saamat käyttöoikeudet.

Toimitus käsittää seuraavan johdon

Linja alkaa suunnitellusta Kaukasen tuulivoimapuistosta Rättyän peltoalueen pohjoispuolelta ja johtaa Kokkola-Nivala (Ventusneva-Uusinivala) voimajohdon varteen, ja edelleen tämän johdon vieressä Ypyällä sijaitsevalle Retulammen sähköasemalle. Johdon pituus on 13,9 km. Lunastettava oikeus käsittää 26 m leveän johtoaukean sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Vanhan johdon rinnalla kulkiessaan tilantarve on vähäisempi.

Linja on rakennettu valmiiksi maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Alkukokous

Toimituksen alkukokous pidetään 25.8.2022 kello 9.30 Kannuksen seurakuntatalolla. Kokouksessa uusi johtoalue otetaan lunastusluvan mukaisesti lunastajan haltuun.

Kokouksessa aloitetaan lunastettavan omaisuuden sekä haittojen ja vahinkojen korvauskäsittely. Korvausvaatimuksia voi tehdä kokouksessa suullisesti taikka kirjallisesti kokouksen jälkeen määräajassa. Vaatimukset voivat olla vapaamuotoisia taikka ne voi tehdä ohesta löytyvällä lomakkeella.
 
Lunastustoimikunta määrää korvaukset linjan alla olevasta omaisuudesta viran puolesta. Tämä tarkoittaa, että näille tiloille ja oikeuksille korvaukset päätetään samoin perustein, vaikka omistaja ei olisi tehnyt vaatimusta tai olisi ollut läsnä toimituskokouksissa. Linjan ulkopuolisten haittojen ja vahinkojen osalta korvausta tulee vaatia.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

Toimitusinsinööri Jouko Breilin (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
Puhelin 040 717 9275
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastajan edustaja

Petri Tyhtilä
Puhuri Oy
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]puhuri.fi
 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).