Hyppää pääsisältöön

Lunastustoimitus

Lunastustoimituksen tarkoituksena on vahvistaa lunastettava omaisuus ja määrätä korvaus siitä. Usein lunastamiseen on saatu lunastuslupa ennen toimitusta, mutta joskus lunastusoikeus ratkaistaan vasta toimituksessa. Toimituskokouksissa kannattaa olla paikalla ja kertoa oma näkemyksensä. Lunastustoimikunta tekee päätökset toimituksessa.

Lunastuksen vaiheet

  • alkukokous
  • maastotyöt
  • arviointikatselmus
  • loppukokous
  • asiakirjojen laadinta ja rekisteröinti.

Hyvä tietää

Kokouksia pidetään yksi tai useampia.

Alkukokouksessa toimitusinsinööri selostaa toimituksen kulun ja antaa tietoja korvauskäsittelystä. Jos lunastuksen syynä on rakentamishanke, johon liittyy ennakkohaltuunottolupa, tehdään alkukokouksessa haltuunottokatselmus. Sen jälkeen rakentaminen voi alkaa.

Maanomistajan vaatimuksesta voidaan haltuunottokatselmuksessa määrätä ennakkokorvauksia.

Asemakaavoitukseen liittyvissä tai pienehköjä alueita koskevissa lunastustoimituksissa maastotyöt tehdään usein etukäteen ja lunastuspäätös voidaan antaa jo ensimmäisessä toimituskokouksessa.

Lunastettava alue merkitään maastoon usein ennen alkukokousta väliaikaisin merkein ja mahdollisen rakennushankkeen valmistuttua pysyvästi. Maastotöiden tai suunnittelutiedon perusteella laaditaan korvauskäsittelyä varten toimituskartta ja muut asiakirjat.

Jatkokokouksissa toimitusinsinööri esittelee toimituskartan ja muut asiakirjat, joihin omistajat voivat esittää huomautuksensa. Kokouksessa kuullaan omistajien korvausvaatimukset ja tehdään tarpeelliset arviointikatselmukset. Joskus asiakirjojen esittelyä varten ei pidetä kokousta, vaan ne lähetetään postitse asianosaisille.

Loppukokouksessa lunastustoimikunta antaa päätöksen lunastettavan alueen ulottuvuudesta, korvauksista ja muista toimitukseen kuuluvista asioista.

Hae korvauksia

Lunastustoimikunta päättää korvauksista. Voit saada korvauksia lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Lunastettavasta omaisuudesta määrätään korvaukset. Sen lisäksi voit hakea korvausta esimerkiksi haitoista ja vahingoista, muuttokustannuksista tai elinkeinon keskeytymisestä.

Lunastuskorvauksen lisäksi voit myös saada korvausta edunvalvontakustannuksista, kuten toimituskokouksiin osallistumisesta tai asiamiehen palkkioista.

Lunastaja maksaa korvaukset kolmen kuukauden kuluessa toimituksen loppukokouksesta.

Lue lisää: