Hyppää pääsisältöön

Pasila-Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostaminen Pääradalla vaihe 2

Toimitusnumero
2021-666047
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Järvenpää
Kerava
Tuusula

Taustaa

Liikennevirasto on 20.12.2018 hyväksynyt ratasuunnitelman "Pasila-Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostaminen vaihe 2" päätöksellään LIVI/2160/04.01.01/2016 siltä osin, kun se koskee väliä Kytömaa-Ainola ja lisäraiteen rakentamista Kytömaan kohdalle pääradalta Lahden oikoradalle. Päätös on lainvoimainen.

Ratatoimitusesityksen perusteella on Maanmittauslaitoksella tullut vireille ratatoimitus nro 2021-666047.

Maastomittaukset

Ratatoimitukseen liittyvät maastomittaukset ovat alkaneet kesällä 2021. Mittauksien tarkoitus on merkitä puupaaluilla maastoon ne haltuunoton kohteet, joita ratatoimituksessa tullaan käsittelemään. Mittauksien yhteydessä maastokartoittajat liikkuvat kiinteistäjen rajojen tuntumassa kesän/syksyn 2021 aikana. 

Alkukokous, toimitusmenettely

Alkukokous pidettiin 28.9.2021 klo 9 alkaen Tuusulassa, os. Rykmentintie, 04300 Tuusula. Kokouksesta sekä sen ajankohdasta ja menettelyistä on informoitu maanomistajille tarkemmin kutsukirjeillä.

Toimituksen hakija esitti alkukokouksessa toimitukseen ratalain 52§:n mukaista ns. kaksivaiheista toimitusmenettelyä. Lunastustoimikunta päätti, että toimitus tehdään kaksivaiheisena. Käytännössä kohteiden (maapohja, kasvillisuus) korvaukset käsitellään ensimmäisen vaiheen toimituksessa. Myöhemmin kaikkien rakentamistoimenpiteiden valmistumisen jälkeen aloitetaan erikseen toimitus, jossa käsitellään mahdolliset haitan- ja vahingonkorvausasiat.  

Haltuunotto

Toimituksen kohdealueita koskeva ratalain 46§:n mukainen haltuunotto tehtiin alkukokouksen yhteydessä 28.9.2021. Haltuunoton toteutuminen tarkoittaa sitä, että rakentamistoimenpiteet voivat alkaa.

Alueet haltuunotettiin tulevaa omistusoikeutta varten. Tästä poikkeuksena kuitenkin yksityistiealueet haltuunotettiin vain työn ajaksi (ne jäävät tiloihin kuuluviksi, mutta alueille perustetaan tarvittavat yksityistieoikeudet). 

Huom! Ristinummentien eteläpuolella ja rautatiealueen länsipuolella havaittiin toimituskartalla virhe. Kyse on neljän kiinteistön aluesta, joita koskien ei tehty haltuunottoa. Kyseisten kiinteistöjen omistajille informoidaan asiasta erikseen kirjeitse. Lisätietoja toimitusinsinööriltä. 

Korvausvaatimukset, vastine

Alkukokouksen yhteydessä informoitiin maanomistajia toimituksen ja hankkeen etenemisestä ja suunnitelmista. Lisätietoja sivuston loppuun linkitetyn yhteystietolomakkeen mukaisilta tahoilta tai toimitusinsinööriltä. 

Kirjalliset korvausvaatimukset tulee jättää toimitusinsinöörille mieluiten sähköpostilla 1.11.2021 mennessä.

Lunastaja on toimittanut vastineen toimitusinsinöörille. 

Jatkotoimenpiteet

Toimitusta jatketaan kokouksella, jossa on tarkoitus antaa korvauspäätökset ensimmäisen vaiheen toimituksen mukaisista asioista (lähinnä kohteiden korvaukset).

Kokous on suunniteltu pidettäväksi keväällä 2022, mikäli Covid19-tilanne tämän mahdollistaa.

Kartta-aineistoa

Kohdealuetta koskevat ratasuunnitelman kartat on linkitetty tämän sivuston alareunaan. Myös alustavat toimituskartat on linkitetty sivuston alareunaan.

 Aineisto täydentyy toimituksen edetessä.

 

 

Yhteystiedot

Toimitusmenettelyä koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen, yhteystiedot alla.

 

Toimitusinsinööri Tuomas Lehtonen, Maanmittauslaitos

040-592 7449; tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos, Porvoon palvelupiste, Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).