Hyppää pääsisältöön

Seinäjoki - Niinistönneva 2x110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2022-701169, 2022-701173
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Seinäjoki
Ilmajoki
Kurikka

Yleistä

Toimitusten tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 24.11.2022 myöntänyt Viiatti GridCo Oy:lle lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 2x110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Seinäjoen ja Kurikan kaupungeissa sekä Ilmajoen kunnassa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Uusi 2x110 kV voimajohtoyhteys mahdollistaa rakennettavien Kalistennevan ja Matkussaaren tuulivoimapuistojen tuottaman uusiutuvan energian liittämisen Suomen päävoimansiirtoverkkoon, ja siitä kuluttajille jaettavaksi. Hanke tulee edesauttamaan Suomen kansallisia energia- ja ilmastostrategian tavoitteita lisätä uusiutuvan energian käyttöastetta yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Välillä Seinäjoki-Kasarinloukko (5,8 km) voimalinja sijoitetaan Fingrid Oyj:n olemassa olevan 400+110 kV voimajohdon viereen. Kasarinloukko-Niinistönneva välille perustetaan uusi johtoaukeama metsä- ja peltoalueille. Voimajohdon pylväsrakenteina käytetään noin 20 metriä korkeita ja pääosin harustettuja teräsputkipylväsrakenteita. Voimajohdon pituus on noin 40 kilometriä. Voimajohdon johtoaukea on pääosin 30 metriä leveä. Johtoaukean kummallakin puolella on 10 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua on rajoitettu. Rakennusrajoitus koskee koko johtoaluetta reunavyöhykkeineen.

Seinäjoki-Niinistönneva 2x110 kV voimalinjahanke on jaettu kahteen toimitukseen seuraavan kuntajaotuksen perusteella:

  • 2022-701169: Seinäjoki ja Ilmajoki
  • 2022-701173: Kurikka

Johtoaluekuvat ja kartat ovat verkkosivun liitteenä. Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimitusten aikaisemmat vaiheet

  • 24.11.2022: Lunastuslupapäätös
  • 20.-21.12.2022: Alkukokoukset, ennakkohaltuunotto

Toimitusten tulevat vaiheet

Voimalinjan rakennustyöt ovat käynnissä, linja valmistuu alustavasti keväällä 2024. Toimitus jatkuu voimalinjan valmistumisen jälkeen.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

  • Toimitusinsinööri Samu Laululehto (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)
  • Puhelin 050 518 9007
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

  • Tomi Lammi, Valorem
  • Puhelin 0400 484 238
  • Sähköposti etunimi.sukunimi[at]valorem-energie.com
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.