Hyppää pääsisältöön

Aluellinen yksityistietoimitus

Toimitusnumero
2023-706741
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

Toimituskokouksen aika: Keskiviikko 22.5.2024, kello 11.00 lähtien

Kokouspaikka: Lammin Turvan talo, Mommilantie 7, 16900 Lammi

Toimitusalue rajoittuu pääpiirteissään seuraavasti: pohjoisessa Lamminraittia, josta Pääjärventietä etelään Lahden valtatielle, jota pitkin aina Hollolan Hämeenkosken rajalle. Hämeenlinnan Lammin ja Hollolan Hämeenkosken välistä rajaa myöten Mommilantielle, jota pitkin pohjoiseen aina Lahden valtatielle. Lahden valtatietä  lyhyen matkaa Mommilantielle, josta jatketaan aina Vääksyntielle saakka. Vääksyntietä länteen ja Hakkalantietä pohjoiseen rajauksen alkupisteeseen Lamminraitille. (Liite, vaikutusaluekartta).

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi  koskemattomaan maahan, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K123456. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Toimitus rekisteröidään valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole valitettu.

Kuulemiskirjeet: 6.4.2023

Maastokatselmus: 1.11.2024

Kahden viikon kirjeet lähetetty 4.6.2024.

Valitusaika päättyy 5.7.2024

Toimitusinsinööri Jaana Lehti

Puhelinnumero: 040 40 801 7349

Sähköposti: jaana.lehti@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).