Hyppää pääsisältöön

Mt 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta

Toimitusnumero
2023-708894
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kuhmo

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on ottaa haltuun ja lunastaa Hyryntien siirron (mt 900 välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta) tiesuunnitelmassa osoitetut alueet ja oikeudet sekä käsitellä korvausasiat.

Tiesuunnitelmassa on osoitettu mm. Hyryntien siirtäminen nykyistä etelämmäksi Kuhmo Oy:n saha-alueen kohdalla.

Sivun alaosassa on mm. tiesuunnitelman hyväksymispäätös, suunnitelmapiirustukset ja tietoa lunastustoimituksesta ja korvauksista

Toimituskokoukset

Toimituksen alkukokous ja haltuunottokatselmus pidettiin tiistaina 25.4.2023 Kuhmon kaupungintalolla. Kokouksessa mm. esiteltiin hanketta sekä lunastustoimituksen ja korvausten määräämisen menettelyä. Lunastustoimikunta antoi haltuunotto-oikeuden tiesuunnitelman osoittamiin alueisiin ja oikeuksiin, joten rakentajalla on oikeus aloittaa rakennustyöt välittömästi kokouksen jälkeen. 

Toimituksen loppukokous pidettiin perjantaina 15.12.2023 Kuhmon kaupungintalolla.  Kokouksessa lunastustoimikunta määräsi korvaukset hankkeen aiheuttamista menetyksistä asianosaisille. Lisäksi käsiteltiin tarvittavat rajankäynnit, suoja-alueet, laskuojat, yksityistie- ja rasitejärjestelyt sekä tilusjärjestelyt. Toimitus lopetettiin. Toimituksen päättymisajankohta on 22.12.2023, jolloin asiakirjat on lähetetty asianosasille. Toimituskarttaluonnos on alla liitteissä. Valitusaika toimituksessa tehtyihin päätöksiin päättyi maanantaina 22.1.2024.

Toimitus on lainvoimainen. Se on rekisteröity kiinteistörekisteriin 25.1.2024

Korvaukset

  • Lunastustoimikunta päätti korvauksista. Korvauksia voi saada lunastuksen/rakentamisen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.
  • Korvauksille lukuunottamatta ennakkokorvauksia maksetaan 6 % vuotuinen korko ennakkohaltuunotosta maksupäivään asti. ELY-keskus maksaa loppukorvaukset loppukokouksen jälkeen 3 kuukauden kuluessa.

Alla on esite maantietoimituksesta.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

  • Toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja Seppo Järvinen, Maanmittauslaitos, p. 050 502 5375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi

ELY-keskuksen ja rakennushankeen yhteyshenkilöt

  • ELYn edustaja maanhankinta ja korvausasioissa: Katja Palmu, LandPro Oy, p. 040 593 3486, katja.palmu[ät]landpro.fi (HUOM! Puhelinnumero väärin alkukokouksen pöytäkirjassa!)
  • Tilaajan projektipäällikkö: Pirkko Ylitalo, Lapin ELY-keskus, p. 0295 038 290, pirkko.ylitalo[ät]ely-keskus.fi
  • Urakoitsijan (Destia Oy) työpäällikkö: Risto Lippo, p. 040 538 6128, risto.lippo[ät]destia.fi 
  • Urakoitsijan työmaapäällikkö Toivo Anttalainen, p. 0400 388 793, toivo.anttalainen[ät]destia.fi

Päivitetty 9.2.2024 SJä

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).