Hyppää pääsisältöön

Maantie- ja ratatoimitukset

Toimituksissa ratkaistaan maantie- tai rautatiehanketta varten tarvittavat alueiden lunastukset ja hankkeesta aiheutuvat korvauskysymykset. Toimituskokouksiin osallistuminen on tärkeää omien näkemysten esittämiseksi. Päätöksiin voi hakea muutosta maaoikeudessa.

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy tie- tai ratasuunnitelman, jossa on määritetty liikenneväylien sijainti ja rajat sekä muut tärkeimmät yksityiskohdat. Hyväksytyn suunnitelman perusteella valtio saa oikeuden lunastaa siinä osoitetut alueet ja oikeudet sekä hakea toimitusta.

Toimitus voi tulla vireille myös muusta syystä, esimerkiksi rautatien tasoristeyksen lakkauttamiseksi tai erillisen korvauskysymyksen ratkaisemiseksi.