Hyppää pääsisältöön

Pello/Jänkkämaa- Mäntyvaara 110kV voimajohto

Toimitusnumero
2023-712091
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Pello

Hakemus ja lunastuslupa

Wpd Palovaaran Tuulipuisto Oy (hakija) on hakenut lunastuslupaa hankkia lunastamalla käyttöoikeus Pellon kunnassa rakennettavalle Jänkkämaa- Mäntyvaara 110 kV:n voimansiirtojohtoalueelle. Maanmittauslaitos on myöntänyt hakijalle luvan lunastaa alueet ja ottaa alueet haltuun ennakkoon (ennakkohaltuunottolupa).

Lunastus alkaa Pellossa sijaitsevalta kiinteistöltä 854-401-16-19 Perälä ja päättyy kiinteistölle 854-401-54-1 Ruskola. Johdon pituus on noin 11 kilometriä ja sen leveys reunavyöhykkeineen 46 metriä. Sivun loppuun on liitetty kartta, josta ilmenee voimajohtoalueen likimääräinen sijainti. Lunastusluvan mukaan sijainti jätetään tarkemmin määrättäväksi lunastustoimituksessa. 

Lunastaminen suoritetaan lunastustoimituksessa, jonka tarkoituksena on toimeenpanna myönnetyt lunastusoikeudet sekä käsitellä lunastuksesta johtuvat korvauskysymykset sekä mahdolliset muut lunastuksen johdosta aiheutuvat lunastustoimituksessa käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kuten esimerkiksi rajankäynnit sekä tilus- tai rasitejärjestelyt.

Tilusvaihto voidaan  yleensä suorittaa lunastamisen sijasta silloin, kun sillä saavutetaan kiinteistörakennetta korjaava vaikutus. Toimituksen kuluessa asianosaisille toimitettavassa korvausvaatimuslomakkeessa on kohta, jossa kysytään maanomistajalta tilusvaihtomahdollisuuksista. Toimitusinsinööri tarkastelee valmistelun yhteydessä tilusvaihtojen mahdollisuuksia vain välittömästi toimitusalueella.

Lunastuskorvaukset lunastettavilla alueilla määrätään viran puolesta. Asianosaisilla on oikeus vaatia korvauksia etenkin niistä haitoista ja vahingoista, jotka eivät todennäköisesti ilmene katselmuksessa. Välttämättömäksi katsottavat edunvalvontakulut korvataan vain vaatimuksesta. Ennakkohaltuunotto oikeuttaa asianosaisen vaatimaan ennakkokorvausta, joka käsitellään vain vaatimuksesta.

Mikäli asianosainen on tehnyt ennakkohaltuunotosta sopimuksen, perustuu haltuunotto laadittuun sopimukseen. 

Alkukokous:

Alkukokous pidetään Keskiviikkona 27.9.2023 hotelli Pellonhovin Auditoriossa. Kokouksesta on tiedotettu asianosaisille kutsukirjeitse. Kokouksen ensisijaisena tarkoituksena on suorittaa ennakkohaltuunotto niiden tilojen osalta, jotka eivät ole sopimusta haltuunotosta tehneet. Lisäksi kokouksessa selostetaan lunastustoimitusmenettelyä ja menettelyä korvausten vaatimukseksi. 

Toimituksen ensimmäinen kokous on pidetty Pellossa, hotelli Pellonhovin Auditoriossa 27.9.2023 kello 11 alkaen. Kokouksessa annetulla päätöksellä voimalinjan alueiden ennakkohaltuunoton tapahtuu 27.9.2023. Kun hakija on saanut haltuunsa lunastettavat alueet, hakijalla on oikeus aloittaa voimansiirtojohtoa koskevat rakennustyöt alueella. Lisäksi kokouksessa selostettiin lunastustoimitusmenettelyä ja menettelyä korvausten vaatimukseksi. Voimansiirtolinjan puuston poisto on tarkoitus alustavan aikataulun mukaan toteuttaa talvella 2024-2025 ja johdon rakentaminen aikaisintaan 2025-2026. Lisätietoja hankkeen aikataulusta saat lunastajalta.

 

Yhteystiedot:

Lunastustoimikunta

Toimitusinsinööri Jukka Koponen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)

jukka.koponen@maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Erikoisasiantuntija Simon Strömgård
Sähköposti s.stromgard[at]wpd.fi

 

Yleistä lunastustoimituksesta: 

Lunastustoimitus etenee pääkohdittain yleensä seuraavasti: 

- Alkukokous ja ennakkohaltuunotto
- Linjan rakentaminen
- Maanmittauslaitos suorittaa tarvittavat maastotyöt
- Maanmittauslaitos pyytää korvausvaatimukset lunastettavien kiinteistöjen omistajilta 
- Maanmittauslaitos pyytää lunastajan vastineen saatuihin vaatimuksiin
- Asiassa järjestetään tarvittaessa katselmuksia, joihin varataan asianosaisille tilaisuus olla läsnä
- Loppukokouksen ja korvauspäätösten valmistelu 
- Loppukokous mm. korvauspäätösten antamiseksi. 

Kokouksista tiedotetaan maanomistajille erikseen lähetettävillä kirjeillä. Jos kiinteistö on kuolinpesän omistuksessa, kutsukirje toimitetaan tällöin vain yhdelle kuolinpesän osakkaista.