Hyppää pääsisältöön

Alueellinen Yksityistietoimitus Säkylä 1

Toimitusnumero
2023-712586
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Säkylä

  Yleistä

 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

Maanmittauslaitos laatii kiinteistörekisterin, kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella alueen tieverkoston järjestelysuunnitelmakartan (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tai tiekunnan tiehen (yksityistiehen) ja sillä on liittymä tai, kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella ja kuljette kaavan mukaisia katualueita, kiinteistönne tieoikeudet ovat kunnossa.

 

Toimituskokous

Aika: torstai 2 .5.2024     klo  10:00

Paikka: Säkylän kunnantalo, Rantatie 268, 27800 Säkylä

 

Yhteystiedot

Toimitusvalmistelija: Tiina Miettinen (poissa 22.3. - 14.4.2024)

040 8017864                                                           

tiina.h.miettinen@maanmittauslaitos.fi            

                  

Toimitusinsinööri: Elisabet Holma

040 537 6779

elisabet.holma@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).