Hyppää pääsisältöön

Järvilinja 400 kV + 110 kV Vaala-Iisalmi

Toimitusnumero
2023–720388, 2023–720409, 2023–720433, 2023–720420
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Iisalmi
Sonkajärvi
Vieremä
Kajaani
Vaala

Tausta

Fingrid Oyj on 21.12.2023 saanut Valtioneuvostolta luvan rakentaa uusi 400+110 kV voimajohto Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välille (nk. Järvilinja). Johto rakennetaan osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai sellaisen paikalle. Osittain johto rakennetaan uuteen kohtaan. 

Tälle verkkosivustolle päivitetään tietoja lunastustoimituksista Iisalmen, Sonkajärven, Vieremän, Kajaanin ja Vaalan kuntien alueelta.

Tarkoitus

Lunastustoimituksessa käsitellään:
- voimajohdon rakentamista varten tarvittavien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastaminen
- lunastuksesta ja hankkeesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen sekä muut lunastustoimitukseen kuuluvat asiat.

Lunastustoimitusten aloittaminen

Lunastustoimitukset on aloitettu kokouksilla 5.-6.2.2024. Kokouksissa on päätetty mm. tilusten haltuunotosta. 

Rakentamisen ja lunastustoimituksen jatkamisen aikataulu

Fingrid Oyj on ilmoittanut, että rakennustyöt on sopimusten perusteella aloitettu mm. puuston poistolla marraskuussa 2023. Muiden tilojen osalta rakentaminen on tarkoitus aloittaa helmikuun 2024 aikana. Fingrid Oyj tiedottaa rakentamisen aloittamisesta ja valmistumisesta maanomistajille erikseen. 

Lunastustoimitusta jatketaan korvauskäsittelyllä sen jälkeen, kun uusi johto on valmis arviolta vuoden 2026 loppuun mennessä. Jatkokokous ajoittuu ilmeisesti vuodelle 2027.

Lisätietoja

  • Toimitusinsinööri Vesa Hallikainen 0400719025 vesa.hallikainen@maanmittauslaitos.fi
  • Fingrid Oyj:n hanketta koskevat verkkosivut (linkki alla)
  • Esite Voimajohtoalueen lunastuksesta (alla)
  • Alustavat toimituskartat (alla)