Hyppää pääsisältöön

Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan tasoristeysjärjestelyt

Toimitusnumero
2023-706464
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Hyrynsalmi

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena järjestää kulkuoikeudet ja lunastaa maa-alueet lainvoimaisen "Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka"-nimisen ratasuunnitelman osoittamalla tavalla Hyrynsalmen liikennepaikan ympäristössä. Toimituksessa ratkaistaan lunastuksesta ja kulkuyhteyksien muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat korvauskysymykset. Lisäksi toimituksessa tehdään muut ratatoimitukseen kuuluvat asiat, kuten hankkeelle tarpeelliset rajankäynnit ja tilusjärjestelyt.

Ratasuunnitelmassa on osoitettu mm. Hakolantien tasoristeys poistettavaksi ja korvattavaksi uudella tieyhteydellä Vanhatieltä. Lisäksi Vanhatien linjausta muutetaan radan kohdalta ja Puolangantieltä rakennetaan uusi tieyhteys puunkuormausalueelle.

Sivun alaosassa on mm. ratasuunnitelman hyväksymispäätös, suunnitelmapiirustukset ja tietoa lunastustoimituksesta ja korvauksista

Toimituskokoukset

Toimituksen alkukokous ja haltuunottokatselmus pidettiin maanantaina 20.3.2023 klo 9.30 Hyrynsalmen kunnanvirastolla.

 • Kokouksessa kerrottiin hankkeesta ratatoimituksen menettelyistä. Niiden esityskalvot ovat tämän sivun alaosassa.
 • Väylävirastolle annettiin haltuunotto-oikeus rakennettaviin alueisiin välittömästi kokouksen jälkeen.
 • Kokouksen pöytäkirja on lähetetty asianosaisille 27.3.

Toimituksen 2. kokous pidettiin ti 12.12.2023 klo 9:30 alkaen Hyrynsalmen kunnanvirastolla.
   - Kokouksessa käsiteltiin kokouskutsussa mainitut asiat. (katso alla liite)

Toimituksen loppukokous pidetään ke 24.4.2024 klo 9:30 alkaen Hyrynsalmen kunnanvirastolla.
  - Kokouksessa käsitellään mm. kokouskutsussa mainitut asiat  (katso kokouskutsu) ja annetaan              päätökset kaikkiin toimituksessa käsiteltäviin asioihin.  Toimitus on tarkoitus lopettaa.

 

Hankkeen aikataulu

 • Rakentaminen alkoi ensimmäisen kokouksen jälkeen huhtikuussa 2023
 • Rakennushanke valmistui  lokakuussa 2023
 • Ratatoimitusta jatkettiin korvausasioiden käsittelyllä toimituskokouksessa, joka pidetiin 12.12.2023 
 • Toimituksen loppukokous, jossa tehdään kaikki päätökset, kevättalvella/ keväällä 2024 

Puuston poisto

Väylävirasto on ilmoittanut puuston poistosta, että haltuunottoalueilta puusto kaadetaan ja mitataan tilakohtaisesti kauppamittoihin. Kaadettu puusto pinotaan maanomistajan puolelle ja se jää maanomistajan myytäväksi/hyödynnettäväksi.

Vahingot ja ongelmatilanteet rakentamisen aikana

Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista korjata vahinkoja ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.

Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.

On syytä huomioida, että rakentamisen päätyttyä jatkuvassa ratatoimituksessa ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

Korvaukset

 • Lunastustoimikunta päättää korvauksista. Korvauksia voi saada lunastuksen/rakentamisen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.
 • Korvauksiin liittyvät kysymykset käsitellään pääsääntöisesti rakentamisen valmistuttua, jolloin asianosasilla on mahdollista esittää korvausvaatimuksia.
 • Haltuunotettavan omaisuuden omistajalla on kuitenkin oikeus vaatia ennakkohaltuunotossa haltuunotettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan pääsääntöisesti määrätä 3/4 lunastuskorvauksen arvioidusta likimääräisestä määrästä.
  • Mahdolliset ennakkokorvausvaatimukset olisi hyvä esittää kirjallisesti ennen alkukokousta toimitusinsinöörille sähköpostitse.
 • Korvauksille lukuunottamatta ennakkokorvauksia maksetaan 6 % vuotuinen korko ennakkohaltuunotosta maksupäivään asti. Väylävirasto/ELY-keskus maksaa loppukorvaukset loppukokouksen jälkeen.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos

 • Toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja Seppo Järvinen, Maanmittauslaitos Kajaani, p. 050 502 5375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi,      1.9.2023 alkaen Juha Kemppainen, 0400 286561, juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston ja rakennushankeen yhteyshenkilöt

 • Väyläviraston edustaja maanhankinta ja korvausasioissa: Kari Viik, Ramboll CM, p. 040 765 5228, kari.viik[ät]ramboll.fi
 • Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, p. 029 534 3149, vesa.pakarinen[ät]vayla.fi
 • Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jukka Ylönen, Welado Oy, p. 040 749 3063, jukka.ylonen[ät]welado.fi
 • Rakennuttajakonsultin maankäytön asiantuntija Jussi Juntunen, Welado Oy, p. 040 147 5566, jussi.juntunen[ät]welado.fi
 • Urakoitsijan, Oteran Oy, yhteyshenkilö Juho Hynynen, p. 050 309 4459, juho.hynynen[ät]oteran.fi

Päivitetty 28.3.2023 SJä