Skip to main content

Lunasta toisen omistamaa aluetta

​​Maanomistaja voi tietyissä tapauksissa lunastaa toiselle kuuluvaa maa-aluetta. Lunastaa voi vesijättöä, yhteistä maa-aluetta tai tonttia:

 • Vesijättö on entistä vesialuetta, joka on muuttunut maaksi. Vesijättöä syntyy tavallisimmin maan nousemisen, vesistön laskemisen tai vesistön umpeen kasvamisen vuoksi. Vesijättö on usein kapea alue tontin ja veden välissä. Vesijätön lunastamisen jälkeen esimerkiksi rantatontti yltää veteen asti. 
 • ​Yhteinen maa-alue on usealle kiinteistölle yhteisesti kuuluva alue. Tällaisia voivat olla esimerkiksi soran- tai turpeenottopaikat. Jos aluetta ei enää tarvita, voi olla mahdollista lunastaa se osaksi viereistä kiinteistöä. 
 • Tontti on asemakaava-alueella oleva rakennuspaikka. Esimerkiksi rakennusluvan hakemisen yhteydessä voi selvitä, että osa tontista kuuluu toiselle omistajalle. Tällöin voi tulla tarpeelliseksi lunastaa tontinosa toiselta omistajalta, jos kauppaa ei saada sovittua. 

Maata voidaan lunastaa myös yleiseen tarpeeseen. Lunastaja on silloin valtio, kunta tai esimerkiksi sähkölaitos. Lue lisää lunastustoimituksessa mukana olemisesta.

Lunastuksen vaiheet ja kesto

Lunastus kestää noin 8 kuukautta.

Hakemuksen jälkeen

 • Saat ilmoituksen, jossa on lunastusta käsittelevän maanmittausinsinöörin yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä maanmittausinsinööriin, jos lunastuksella on kiire.
 • Saat ilmoituksen siitä, milloin lunastus tehdään. Maanmittausinsinööri lähettää ilmoituksen noin kuukausi ennen käsittelyä.

Lunastus (noin 7 kuukautta hakemuksesta)

 • Mittaamme alueen ja laitamme tarvittavat rajamerkit.
 • Maanmittausinsinööri päättää, voiko haetun alueen lunastaa.
 • Maanmittausinsinööri arvioi alueen arvon ja määrittää siitä maksettavan korvauksen.
 • Käsittely tehdään kokouksessa, jossa esimerkiksi korvauksista voidaan sopia. Kokouksessa on hyvä olla paikalla, mutta se ei ole välttämätöntä.

Käsittelyn jälkeen (noin 1 kuukausi käsittelystä)

 • Merkitsemme uudet tiedot rekisteriin.
 • Saat laskun, jos sinut on määritetty maksajaksi lunastuksessa. Maksuaikaa on tyypillisesti 30 päivää.
 • Alueen lunastajalla on yleensä kolme kuukautta aikaa maksaa käsittelyssä määritetty korvaus sille, jolta alue lunastetaan.

Ilmoitetut ajat ovat keskimääräisiä. Aikoihin vaikuttaa esimerkiksi vuodenaika, koska talvella mittausten tekeminen ei yleensä ole mahdollista. 

Hinta

​​Lunastuksen hintaan vaikuttaa lunastettavan alueen koko. Esimerkiksi 900 neliömetrin kokoisen vesijätön lunastus maksaa 2 300 €. Lisäksi tulee maksaa korvaus alueen omistajalle ja mahdolliset verot.​ 

Maksamisesta vastaa lunastaja.

Hae lunastusta

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae lunastusta Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö, jolle haet lunastusta. Valitse "Maanmittaustoimitukset" ja "Hae vesijätön lunastusta" tai "Hae muuta toimitusta".
 4. Täytä hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua. Voit myös hakea lunastusta vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Hinnasto

Vesijätön lunastaminen

Product Maximum area (hectares) Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
K1641
Vesijätön lunastus
0,1 2 300,00 No VAT
0,5 2 520,00 No VAT
1 2 890,00 No VAT
2 3 610,00 No VAT
5 4 500,00 No VAT
10 5 380,00 No VAT
20 6 350,00 No VAT
Kukin seuraava alkava 10 ha 880,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:
Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 520 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 890 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Yhteisen alueen lunastaminen

Product Maximum area (hectares) Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
K1642
Yhteisen alueen lunastus
0,1 2 300,00 No VAT
0,5 2 520,00 No VAT
1 2 890,00 No VAT
2 3 610,00 No VAT
5 4 500,00 No VAT
10 5 380,00 No VAT
20 6 350,00 No VAT
Kukin seuraava alkava 10 ha  880,00 Ei arvonlisäveroa

 

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 520 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 890 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastus

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Product Maximum area (hectares) Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
K1670
Rakennuspaikan osan lunastus
0,1 2 300,00 No VAT
0,5 2 520,00 No VAT
1 2 890,00 No VAT
2 3 610,00 No VAT
5 4 500,00 No VAT
10 5 380,00 No VAT
20 6 350,00 No VAT
Kukin seuraava alkava 10 ha880,00Ei arvonlisäveroa

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 520 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 890 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Help the environment – request e-invoices

The e-invoice is an easy and safe way to receive invoices from the National Land Survey to your online bank.