Alueellinen tietoimitus 2018-595597, Mäntsälä, Nikinoja

Toimitusnumero
2018-595597
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Mäntsälä

Toimitusalue: Hausjärven ja Kärkölän kuntien ja Mäntsälä-Oitti yhdystien 1471 sekä Sulkava-Lappila yhdystien 1431 ja etelässä Suojärven alueeseen rajoittuva alue. Tarkempi rajaus ilmenee liitteessä olevassa aluekartassa.

Yleistä

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita, ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista uuden tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tien kunnossapidon osittelua.

 

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien ja tiekuntien kuulemisen.

Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tiedotetaan erikseen.

 

Lisätietoja:

toimitusinsinööri

Juha Pulkkinen, +358407792441

juha.pulkkinen@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet