Skip to main content

Kiinteistön lunastaminen

Maata lunastetaan pääsääntöisesti yleiseen tarpeeseen lain tai lunastusluvan perusteella. Lunastaja on usein valtio, kunta tai esimerkiksi sähkölaitos. Lue lisää lunastustoimituksessa osallisena olemisesta.

Myös yksityinen henkilö voi lunastaa maata. Voit hakea lunastusta vesijättöön, yhteiseen alueeseen tai tontin osaan. Vaihtoehtoisesti omistusoikeuden em. alueisiin voit saada vapaaehtoisella kaupalla. Jos yhteisen vesijätön tai alueen osakaskunta on järjestäytynyt, myynnistä päättää osakaskunnan kokous. Muutoin kaikkien osakaskiinteistöjen omistajien tulee hyväksyä kauppa

Vesijätön lunastus

Vesijättöä on syntynyt esimerkiksi maan kohoamisen tai vedenpinnan alenemisen eli järvenlaskun seurauksena. Vesijättö kuuluu yleensä viereisen vesialueen omistajalle (useimmiten kylän yhteisen vesialueen osakaskunta).

Kiinteistön omistaja voi hakea oman kiinteistönsä kohdalla olevan vesijätön lunastamista. Myös vesijätön omistaja (esim. osakaskunta) voi hakea toimitusta, jossa se velvoittaa kiinteistön lunastamaan vesijättöä.

Vesijätön saa lunastaa, jos

 • aluetta voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti vain lunastavan kiinteistön yhteydessä tai
 • alue vaikeuttaa huomattavasti siihen rajoittuvan kiinteistön käyttöä

Lue lisää vesijätön lunastuksesta (pdf)

Yhteisen alueen lunastus

Yhteinen maa-alue kuuluu kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti ja on usein pinta-alaltaan pieni. Alueita on muodostettu kiinteistöjen yhteisiksi alueiksi eri käyttötarkoituksia varten, esimerkiksi venevalkamiksi tai soranottopaikoiksi.

Yhteisen alueen saa lunastaa, jos

 • aluetta voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti vain lunastavan kiinteistön yhteydessä tai
 • alue vaikeuttaa huomattavasti siihen rajoittuvan kiinteistön käyttöä.

Lue lisää yhteisen maa-alueen lunastamisesta (pdf).

Tontin osan lunastus

Asemakaava-alueella tontin osan omistajalla on oikeus lunastaa puuttuva osa tonttia. Etuoikeus lunastamiseen on tontin arvokkaimman osan omistajalla.

Sitovan tonttijaon mukaisella alueella samalla omistajalla on oltava koko tulevan tontin alue, jotta alue on rakennuskelpoinen.

Hae lunastusta

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua. Voit myös hakea lunastusta vapaamuotoisella hakemuksella

Toimituksen kestoaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinta

Kiinteistötoimitusmaksu määräytyy lunastettujen ja kiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella kiinteistökohtaisesti. Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

Vesijätön lunastaminen

Product Maximum area (hectares) Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
K1641
Vesijätön lunastus
0,1 2 300,00 No VAT
0,5 2 520,00 No VAT
1 2 890,00 No VAT
2 3 610,00 No VAT
5 4 500,00 No VAT
10 5 380,00 No VAT
20 6 350,00 No VAT
Kukin seuraava alkava 10 ha 880,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:
Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 520 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 890 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Yhteisen alueen lunastaminen

Product Maximum area (hectares) Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
K1642
Yhteisen alueen lunastus
0,1 2 300,00 No VAT
0,5 2 520,00 No VAT
1 2 890,00 No VAT
2 3 610,00 No VAT
5 4 500,00 No VAT
10 5 380,00 No VAT
20 6 350,00 No VAT
Kukin seuraava alkava 10 ha  880,00 Ei arvonlisäveroa

 

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 520 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 890 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastus

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Product Maximum area (hectares) Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
K1670
Rakennuspaikan osan lunastus
0,1 2 300,00 No VAT
0,5 2 520,00 No VAT
1 2 890,00 No VAT
2 3 610,00 No VAT
5 4 500,00 No VAT
10 5 380,00 No VAT
20 6 350,00 No VAT
Kukin seuraava alkava 10 ha880,00Ei arvonlisäveroa

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 520 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 890 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.