Hyppää pääsisältöön

Vaunujokilaakson tilusjärjestely

Toimitusnumero
2021-672156
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Sastamala

Ajankohtaiset asiat (päivitetty 18.1.2024):

 • Viimeisin toimituskokous pidettiin 13.12.2023 Myllymaan Urheilutalolla. Kokouksessa läpikäytiin mm. kuivatushankkeen tilanne, alueen rajankäynnit sekä tieasiat. Toimituksen asianosaiset oli kutsuttu kokoukseen erillisellä kirjeellä. Kokouksen esitysdiat löydät joko tästä linkistä tai sivuston alalaidasta.
 • Kuivatustyöt: Kuivatushankkeen ensimmäinen puolisko tehtiin heinäkuun 2023 aikana. Kuivatustöitä jatkettiin lokakuussa, ja loput työt saatiin tehtyä joulukuussa 2023.
 • Rekisteröinti: Seuraavaksi toimituksessa tehdään rekisteröinti kiinteistötietojärjestelmään. Rekisteröinti pyritään saamaan valmiiksi kevään 2024 aikana.
 • Kustannukset ja seuraava toimituskokous: Tilusjärjestelystä maanomistajille koituvat toimituskustannukset, kuivatushankkeen kustannukset sekä peltolohkojen vaihtumisista maksettavat korvaukset lasketaan alkuvuoden 2024 aikana. Seuraava toimituskokous, jossa em. asiat käsitellään, järjestetään keväällä 2024. Tuleva kokous on mahdollisesti myös tilusjärjestelyn loppukokous. Asianosaiset tullaan kutsumaan kokoukseen erillisellä kirjeellä.

  Alla karttaote toimitusalueesta (violetti rajaus):
" "

 

Tietoa tilusjärjestelystä

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jonka tavoitteena on korjata ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan aikaan olennainen parannus tilusten sijoitteluun. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus. Tilusjärjestely on valtion tukemaa toimintaa ja vain noin neljäsosa toimituskustannuksista jää maanomistajien maksettavaksi.

Lisätietoa tilusjärjestelyistä:

 

Hankkeen tausta ja tilusjärjestelyselvitys

Alueen maanomistajat hakivat Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelyselvitystä Sastamalan Vaunujokea ympäröivälle peltoalueelle keväällä 2021. Tilusjärjestelyselvityksen aluerajaus kattoi noin 1200 peltohehtaaria ja selvitys valmistui syksyllä 2021. Selvityksen nettisivuilta löytyy lisätietoa sen tuloksista.

 

Toimituksen toteutuneet vaiheet

Maanomistajat hakivat Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelytoimitusta syksyllä 2021.

Toimituksen 1. toimituskokous järjestettiin lokakuun alussa 2021 Myllymaan Urheilutalolla.
Aloituskokouksessa läpikäydyt asiat ja esitetyt diat löytyvät tästä linkistä. Katso tästä myös uutinen tilusjärjestelyn alkamisesta.

Lokakuun 2021 - lokakuun 2022 välisenä aikana tilusjärjestelyssä oli käynnissä toimituksen suunnitteluvaihe, jonka aikana toimitusinsinööri haastatteli alueen maanomistajia ja teki yhdessä uskottujen miesten kanssa jakosuunnittelua.

Toimitusalueeseen kuului noin 30 maanomistajaa alueelta. Koko toimitusalue oli kooltaan noin 320 hehtaaria ja se painottui Vaunujoen itäpuoliseen osaan.

Suunnitteluvaiheen tärkeimmät tapahtumat:

 • 1. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 17.11.2021
 • 2. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 31.1.2022
 • 3. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 19.5.2022
 • Lopullinen jakosuunnitelma valmistui 15.9.2022

Kaikkien ehdotusten osalta maanomistajilta pyydettiin palautteita ja kommentteja. Lopullinen jakosuunnitelma postitetiin maanomistajille syyskuussa 2022. Asianosaiset saivat tehdä halutessaan jakosuunnitelmastaan kirjallisen huomautuksen ja kaikki saapuneet huomautukset käsiteltiin toimituskokouksessa.

 

Toimituksen 2. toimituskokous pidettiin lokakuun lopussa 2022 Myllymaan Urheilutalolla. Toimituskokoukseen kutsuttiin erillisellä kirjeellä kaikki ne maanomistajat, joita asia koski. Toimituskokouksen esitysdiat löytyvät tästä linkistä sekä tämän sivun alalaidasta. Toimituskokouksessa päätettiin tilusten haltuunottoajasta ja tehtiin mm. tilusjärjestelyn edellytys- ja laajuuspäätökset sekä vahvistettiin alueen lopullinen jakosuunnitelma. Lopullisessa jakosuunnitelmassa on mukana 28 maanomistajatahoa. Katso tästä uutinen tilusjärjestelyn etenemisestä.

Kuivatussuunnittelija oli syksyn 2022 aikana  yhteydessä maanomistajiin ja kävi läpi peltolohkojen kuivatustarpeet. Suunnitelmat hyväksytettiin maanomistajilla.

 

Toimituksen 3. toimituskokous pidettiin maaliskuun alussa 2023 Myllymaan Urheilutalolla. Kokoukseen kutsuttiin erillisellä kirjeellä kaikki ne maanomistajat, joita asia koski. Toimituskokouksen esitysdiat löytyvät tästä linkistä sekä tämän sivun alalaidasta.

Toimituskokouksessa mm.:

 • tehtiin päätös toimitusalueen laajentamisesta
 • esiteltiin valmistuneet peruskuivatussuunnitelmat
 • käytiin läpi ELY-keskuksen antama lausunto kuivatussuunnitelmista
 • tehtiin päätös kuivaustöiden tarpeellisuudesta tilusjärjestelyalueella
 • tehtiin tilusjärjestelyn rahaliikennettä varten tilinavauspäätös
 • käsiteltiin ja päätettiin sovituista ennakkokorvauksista
 • käsiteltiin muita toimitukseen liittyviä asioita.

 

Toimituksen 4. toimituskokous pidettiin kesäkuun lopussa 2023 Myllymaan Urheilutalolla. Kokoukseen kutsuttiin erillisellä kirjeellä kaikki ne maanomistajat, joita asia koski. Kokouskutsun liitteenä oli vaihtuvien maiden arviointidokumentit (sis. taulukot ja kartat) sekä arvioinnin saatekirje. Mahdolliset arviointiin liittyvät huomautukset pyydettiin toimittamaan toimitusinsinöörille kirjallisesti. Toimituskokouksen esitysdiat löytyvät tästä linkistä sekä tämän sivun alalaidasta.

Toimituskokouksessa tehtiin päätökset:

 • toimitusalueen laajentamisesta 
 • jakosuunnitelman täydennyksistä
 • lopullisesta arvioinnista

Lisäksi toimituskokouksessa kerrottiin tilusjärjestelyn kuivatushankkeiden rahoitusasioista sekä kuivatusurakoitsijoiden valinnoista. Tilusjärjestelyhankkeelle on myönnetty peruskuivatuksen ja salaojituksen suunnitteluun ja -töihin valtion rahoitusta. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2023, alkaen kuivatussuunnittelijan suunnittelulla vuoden 2022 aikana ja päättyen salaojitus- ja peruskuivatusurakan toteutukseen lokakuun 2023 loppuun mennessä. Kuivatushankkeen toteutuneet kustannukset jaetaan valtion ja maanomistajien kesken puoliksi.

 

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Joel Pulkkinen

Puhelinnumero: +358 50 475 8172

Sähköposti: joel.pulkkinen(at)maanmittauslaitos.fi