Hyppää pääsisältöön

Vaunujokilaakson tilusjärjestely

Toimitusnumero
2021-672156
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Sastamala

  Ajankohtaiset asiat:

  Seuraava toimituskokous pidetään arviolta kesäkuun 2023 lopussa. Tilusjärjestelyssä vaihtuvien maiden (pellot, metsät) lopullinen arviointi on tarkoitus saada valmiiksi seuraavaan toimituskokoukseen mennessä. Maanomistajille annetaan mahdollisuus tehdä huomautuksia arvioinnista ennen toimituskokouspäätöstä lopullisesta arvioinnista.

  Muita arvioituja aikatauluja vuodelle 2023:

  • Maastotyöt toimitusalueella (rajamerkkien tarkistusmittaukset ym.) tehdään loppuun vuoden 2023 aikana. Mahdollisista rajankäynneistä tiedotetaan asianosaisia erikseen.
  • Tilusjärjestelyhankkeelle on myönnetty peruskuivatuksen ja salaojituksen suunnitteluun ja -töihin valtion rahoitusta. Syksyllä 2022 toimituksen alueella alkoi MML:n vetämä kuivatushanke. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2023, alkaen kuivatussuunnittelijan suunnittelulla vuoden 2022 aikana ja päättyen salaojitus- ja peruskuivatusurakan toteutukseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuivatushankkeen toteutuneet kustannukset jaetaan valtion ja maanomistajien kesken puoliksi.
   • Kuivatushankkeen urakoitsijan tarjouskilpailu on päättynyt ja toimitsijat valitsevat urakoitsijan toukokuun 2023 aikana.
  • Tilusjärjestelystä maanomistajille koituvat korvaukset ja muut asiat käsitellään toimituskokouksessa arviolta vuoden 2023 aikana.

  Toimituksen viimeisin (3.) toimituskokous pidettiin 9.3.2023 Myllymaan Urheilutalolla. Kokoukseen kutsuttiin erillisellä kirjeellä kaikki ne maanomistajat, joita asia koski. Toimituskokouksen esitysdiat löytyvät tästä linkistä sekä tämän sivun alalaidasta.

  Toimituskokouksessa mm.:

  • tehtiin päätös toimitusalueen laajentamisesta
  • esiteltiin valmistuneet peruskuivatussuunnitelmat
  • käytiin läpi ELY-keskuksen antama lausunto kuivatussuunnitelmista
  • tehtiin päätös kuivaustöiden tarpeellisuudesta tilusjärjestelyalueella
  • tehtiin tilusjärjestelyn rahaliikennettä varten tilinavauspäätös
  • käsiteltiin ja päätettiin sovituista ennakkokorvauksista
  • käsiteltiin muita toimitukseen liittyviä asioita.

  Alla karttaote toimitusalueesta:

  " "

   

  Tietoa tilusjärjestelystä

  Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jonka tavoitteena on korjata ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan aikaan olennainen parannus tilusten sijoitteluun. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus. Tilusjärjestely on valtion tukemaa toimintaa ja vain noin neljäsosa toimituskustannuksista jää maanomistajien maksettavaksi.

  Lisätietoa tilusjärjestelyistä:

  • Katso Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyistä kertova esittelyvideo tästä
  • Lue tilusjärjestelyesite tästä
  • Lue lisätietoa tilusjärjestelyistä MML:n nettisivuilta täältä

   

  Hankkeen tausta ja tilusjärjestelyselvitys

  Alueen maanomistajat hakivat Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelyselvitystä Sastamalan Vaunujokea ympäröivälle peltoalueelle keväällä 2021. Tilusjärjestelyselvityksen aluerajaus kattoi noin 1200 peltohehtaaria ja selvitys valmistui syksyllä 2021. Selvityksen nettisivuilta löytyy lisätietoa sen tuloksista.

   

  Toimituksen toteutuneet vaiheet

  Maanomistajat hakivat Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelytoimitusta syksyllä 2021.

  Toimituksen alkukokous järjestettiin lokakuun alussa 2021 Myllymaan Urheilutalolla.
  Alkukokouksessa läpikäydyt asiat ja esitetyt diat löytyvät tästä linkistä. Katso myös tästä uutinen tilusjärjestelyn alkamisesta.

   

  Lokakuun 2021- lokakuun 2022 välisenä aikana tilusjärjestelyssä oli käynnissä toimituksen suunnitteluvaihe, jonka aikana toimitusinsinööri haastatteli alueen maanomistajia ja teki yhdessä uskottujen miesten kanssa jakosuunnittelua.

  Toimitusalueeseen kuului noin 30 maanomistajaa alueelta. Koko toimitusalue oli kooltaan noin 320 hehtaaria ja se painottui Vaunujoen itäpuoliseen osaan.

  Suunnitteluvaiheen tärkeimmät tapahtumat:

  • 1. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 17.11.2021
  • 2. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 31.1.2022
  • 3. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 19.5.2022
  • Lopullinen jakosuunnitelma valmistui 15.9.2022

  Kaikkien ehdotusten osalta maanomistajilta pyydettiin palautteita ja kommentteja. Lopullinen jakosuunnitelma postitetiin maanomistajille syyskuussa 2022. Asianosaiset saivat tehdä halutessaan jakosuunnitelmastaan kirjallisen huomautuksen ja kaikki saapuneet huomautukset käsiteltiin toimituskokouksessa.

   

  Toimituksen 2. toimituskokous pidettiin lokakuun lopussa 2022 Myllymaan Urheilutalolla. Toimituskokoukseen kutsuttiin erillisellä kirjeellä kaikki ne maanomistajat, joita asia koski. Toimituskokouksen esitysdiat löytyvät tästä linkistä sekä tämän sivun alalaidasta. Toimituskokouksessa päätettiin tilusten haltuunottoajasta ja tehtiin mm. tilusjärjestelyn edellytys- ja laajuuspäätökset sekä vahvistettiin alueen lopullinen jakosuunnitelma. Lopullisessa jakosuunnitelmassa on mukana 28 maanomistajatahoa. Katso tästä uutinen tilusjärjestelyn etenemisestä.

  Kuivatussuunnittelija oli syksyn 2022 aikana  yhteydessä maanomistajiin ja kävi läpi peltolohkojen kuivatustarpeet. Suunnitelmat hyväksytettiin maanomistajilla.

    

   Lisätietoja:

   Toimitusinsinööri Joel Pulkkinen

   Puhelinnumero: +358 50 475 8172

   Sähköposti: joel.pulkkinen(at)maanmittauslaitos.fi