Hyppää pääsisältöön

Vaunujokilaakson tilusjärjestely

Toimitusnumero
2021-672156
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Sastamala

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Maanomistajat hakivat tilusjärjestelyselvitystä Sastamalan Vaunujokea ympäröivälle peltoalueelle keväällä 2021. Tilusjärjestelyselvitys valmistui syksyllä 2021 ja selvityksen sivuilta löytyy lisätietoa sen tuloksista. Tällä hetkellä selvityksen alueella on vireillä tilusjärjestelytoimitus.

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jonka tavoitteena on korjata ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan aikaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.

Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyistä kertova esittelyvideo sekä lisätietoja tilusjärjestelyistä löytyvät osoitteesta https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/tilusjarjestely.

 

Tietoa toimituksen vaiheista sekä ajankohtaiset asiat

Sastamalan Vaunujokilaakson alueella peltoa omistavat maanomistajat hakivat Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelytoimitusta syksyllä 2021. Tilusjärjestelytoimituksen alkukokous järjestettiin lokakuun alussa 2021 Myllymaan Urheilutalolla. Alkukokouksessa läpikäydyt asiat ja esitetyt diat löytyvät tästä linkistä.

Suunnitteluvaihe:

Viimeisen vuoden aikana tilusjärjestelyssä on ollut käynnissä toimituksen suunnitteluvaihe, jonka aikana toimitusinsinööri on haastatellut alueen maanomistajia ja tehnyt jakosuunnittelua.

Toimitusalueeseen kuuluu 29 maanomistajaa alueelta ja vaihtuvia peltohehtaareita on noin 100. Koko toimitusalue on kooltaan noin 320 hehtaaria ja se painottuu Vaunujoen itäpuoliseen osaan (ks. kuva alla).

Toimitusalue (Huom. uudempi kuin kokouskutsussa)

Suunnitteluvaiheen tärkeimmät tapahtumat:

  • 1. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 17.11.2021 (mukana 27 maanomistajaa)
  • 2. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 31.1.2022 (mukana 29 maanomistajaa)
  • 3. jakosuunnitelmaehdotus valmistui 19.5.2022 (mukana 30 maanomistajaa) 
  • Lopullinen jakosunnitelma valmistui 15.9.2022 (mukana 29 maanomistajaa)

Kaikkien ehdotusten osalta maanomistajilta on pyydetty palautteet ja kommentit. Lopullinen jakosuunnitelma on postitettu maanomistajille syyskuussa 2022.

Toimituksen seuraava toimituskokous pidetään 20.10.2022 klo 13:00 Myllymaan Urheilutalolla (Putajantie 575, Sastamala).

Toimituskokouksessa on tarkoituksena tehdä mm. tilusjärjestelyn edellytys- ja laajuuspäätökset sekä vahvistaa alueen lopullinen jakosuunnitelma. Lisäksi päätetään tilusten haltuunottoajasta. Kaikki maanomistajat, joita asia koskee, on kutsuttu toimituskokoukseen erillisellä kirjeellä. Asianosaiset voivat tehdä halutessaan jakosuunnitelmastaan kirjallisen huomautuksen ja kaikki saapuneet huomautukset käsitellään toimituskokouksessa.

 

Toteutusvaihe:

Tilusjärjestelyn toteutusvaihe voidaan aloittaa em. päätösten tekemisten (suunnitteluvaiheen) ja lainvoimaisuuden jälkeen.

Hankkeelle on myönnetty kuivatustöihin rahoitusta. Syksyllä 2022 toimituksen alueella on alkamassa peruskuivatushanke. Hanke toteutetaan  vuosina 2022-2023, alkaen kuivatussuunnittelijan suunnittelulla ja päättyen salaojitus- ja putkitusurakan toteutukseen. Hankkeen kustannukset jaetaan valtion ja maanomistajien kesken puoliksi. 

Vuosien 2022-2023 aikana tehdään toimitusalueella tarpeelliset maastotyöt.

Vaihtuvien maiden (pellot, metsät) lopullinen arviointi tehdään vuoden 2023 kevääseen mennessä.

Lopulliset korvaukset ja muut asiat käsitellään sekä rekisteröinti tehdään vuoden 2023 aikana.

 

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Joel Pulkkinen

Puhelinnumero: +358 50 475 8172

Sähköposti: joel.pulkkinen(at)maanmittauslaitos.fi