Hyppää pääsisältöön

Ohje: Hakemus osakehuoneiston käyttöoikeuden rekisteröimiseksi

Tämä on ohje, kuinka täytät hakemuksen osakehuoneiston käyttö- tai hallintaoikeuden rajoituksen rekisteröimisestä tai poistamisesta.

Siirry hakemuslomakkeelle 

Voit hakea osakehuoneiston käyttöoikeuden rekisteröintiä tällä lomakkeella:

  • Olet jäänyt leskeksi ja ilmoittanut pitäväsi hallinnassasi yhteisenä kotina käytetyn tai muun kodiksi sopivan asunnon.
  • Sinulle on annettu testamentissa käyttöoikeus huoneistoon, jonka omistusoikeus on annettu jollekin toiselle.

Rekisteröiminen edellyttää, että osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä.

Samaa hakemuslomaketta voi käyttää myös rekisteriin merkityn käyttöoikeuden poistamiseen.

Rekisteröitävän kohteen tiedot

Täytä taloyhtiön nimi ja Y-tunnus. Yksilöi osakehuoneisto, jota rajoitus koskee joko ilmoittamalla osakkeiden numerot (esim. 1-5000) tai osakeryhmätunnus (esim. KR12345678901300). Ilmoita osakehuoneistosta myös sijaintiosoite (esim. Valtakatu 1 B 14, 00100 Helsinki).

Hakemuksen yhteyshenkilö

Hakemuksen yhteyshenkilönä voi olla hakija itse tai hänen puolestaan muu taho. Ilmoita yhteyshenkilöstä nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero). Otamme yhteyshenkilöön tarvittaessa yhteyttä hakemuksen täydentämistä varten.

Haetun asian ratkaisusta ilmoitetaan sähköpostilla tai maapostilla yhteyshenkilölle tässä ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos haluat ratkaisun maapostina, jätä sähköpostikenttä tyhjäksi.

Jos sinulla on turvakielto, anna tässä ne yhteystiedot, joihin Maanmittauslaitos voi olla yhteydessä turvallisella tavalla.

Osakehuoneiston käyttöoikeus

  • Käyttöoikeuden rekisteröiminen: valitse rekisteröitävä käyttöoikeus ja ilmoita käyttöoikeuden perusteena oleva asiakirja ja asiakirjan allekirjoituspäivä. Käyttöoikeus voi perustua esimerkiksi testamenttiin, perukirjaan tai perinnönjakokirjaan.
  • · Käyttöoikeuden poistaminen: valitse poistettava käyttöoikeus ja ilmoita sen tunnus.

Hakija/hakijat

Ilmoita hakijan nimi ja henkilötunnus.

Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita hakijan syntymäaika, kansalaisuus sekä postiosoite.  

Suostumus

Käyttöoikeuden rekisteröiminen osakehuoneistolle edellyttää omistajan suostumusta tai oikeuden perusteena olevien asiakirjojen esittämistä. Osakkeenomistajan suostumuksen perusteella tehtävä käyttöoikeusmerkintä edellyttää, että omistus on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään.

Ilmoita joko suostumuksen antajan nimi ja henkilötunnus/Y-tunnus tai liitä hakemukseen asiakirjat (perukirja, testamentti, sukuselvitys), joissa hallintaoikeus on annettu hakijalle.

Suostumus voi olla:

  • allekirjoitus hakemuksella
  • muu kirjallinen suostumus

Käyttöoikeusmerkinnän poistaminen edellyttää oikeuden haltijan suostumusta. Suostumus annetaan jollakin edellä mainituista tavoista.

Laskutustiedot

Jos laskun saaja on yksityishenkilö

Lasku toimitetaan yhteyshenkilölle tai yhdelle hakijoista. Täytä laskun saajan nimi ja henkilötunnus. Lasku toimitetaan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

Ilmoita yllä mainittujen tietojen lisäksi mahdollinen laskutusviite. Halutessasi verkkolaskun tilaa lasku oman pankkisi kautta.  

Jos laskun saaja on yritys tai yhteisö

Nimi ja Y-tunnus on ilmoitettava aina, myös jos valitset ”Laskutustiedot ovat jo Maanmittauslaitoksessa”. Jos Maanmittauslaitokselle ilmoitetut laskutustiedot ovat muuttuneet, ilmoita uudet tiedot.

Jos valitset ”Uusi yritys- tai yhteisöasiakas”, ilmoita nimen ja Y-tunnuksen lisäksi laskutusosoite tai mahdollinen verkkolaskuosoite. Ilmoita myös mahdollinen laskutusviite (esim. osaston tunnus).  

Päivämäärä ja allekirjoitus

Täytä paikka ja päivämäärä, jonka jälkeen allekirjoita hakemus. Sähköpostilla Maanmittauslaitokselle toimitettavaa hakemusta ei ole välttämätöntä allekirjoittaa käsin.

Lisätiedot ja liitteet

Ilmoita hakemuksen liitteet (esim. perukirja ja sukuselvitys). Toimita liitteet aina kopioina.