Hyppää pääsisältöön

Lohkominen maanmittausinsinöörin silmin

Jos hankit koko kiinteistön, lohkomista ei tarvita. Jos saat osan kiinteistöstä eli määräalan tai haluat itse hakea omistamasi kiinteistön lohkomista, silloin suoritetaan lohkominen. Lohkomisen lopputuloksena on kiinteistörekisteristä löytyvä uusi kiinteistö, jolla muun muassa omistukset, rajat, tieoikeudet ja yhteisalueosuudet ovat kunnossa ja ajan tasalla.

Eerikki Tuomikoski

Teen maanmittausinsinöörinä lohkomistoimituksia noin 80 kappaletta vuodessa. Tässä blogissa avaan lohkomistoimituksen etenemistä vaihe vaiheelta.

Lohkomistoimitus käynnistyy yleensä silloin, kun kiinteistöstä luovutetaan/jaetaan tietty osa kaupan, lahjan, perinnönjaon tai muun vastaavan saannon seurauksena. Määräala voi olla kokonainen palsta tai vain osa jostain palstasta. Määräalan saajan on haettava saannolleen lainhuutoa. Meidän maanmittausinsinöörien työ lohkomistoimituksessa alkaa lainhuudon käsittelystä. Siinä tarkistetaan, onko määräalan luovutus pätevä eli voidaanko määräalan saajan omistus kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kun lainhuuto on käsitelty, siirrytään lohkomistoimituksen valmisteluun. Huolellisesti valmisteltu lohkomistoimitus on jo puoliksi tehty. Valmisteluvaiheessa muun muassa tutkimme sähköisiä arkistoja selvittääksemme määräalan rajojen muodostumishistorian. Samalla tutkitaan, onko määräalalla jo olemassa oleva kulkuoikeus. Jos kulkuoikeutta ei ole, tutkitaan eri menetelmillä, mikä/mitkä reitit voisivat olla potentiaalisia vaihtoehtoja kulkuoikeudelle.

Tiedotus monille tahoille

Arkistotutkimusten jälkeen tiedotan toimituksen eli lähetän kutsut kokoukseen. Kutsu lähetetään vähintään määräalan luovuttajalle ja saajalle. Usein lähetän kutsun toimitukseen myös rajanaapureille mahdollisten rajankäyntien tai tieoikeuksien perustamisen takia. Usein lähetän kutsun myös kunnalle tai kaupungille, josta kysyn kantaa esimerkiksi siihen, kelpaako lohkottava tontti rakennuspaikaksi. Pienemmät toimitukset tiedotetaan yhdelle, suuremmat useammalle päivälle. Pyrin tiedottamaan toimitukset vähintään kolmen viikon päähän. Tiedottamisvaiheessa käyn jo yleensä mielessä läpi mahdolliset vaihtoehdot siitä, miten toimitus voi edetä.

Pidän toimituskokouksen maastossa tai sisätiloissa, lohkomisten osalta useimmiten maastossa.

Uudet rajat merkitään maastoon

Jos toimituksessa on maastotöitä, mitä siellä maastossa sitten tehdään? Aloitamme toimituksen esimerkiksi autojen luota. Siellä käydään läpi, onhan toimituksen suorittamiselle edellytykset. Tämän jälkeen siirrymme maastoon, tarkistamme vanhat rajat ja selvitämme mahdolliset kadonneet rajamerkit. Usein yksi tai useampi rajamerkki on kadonnut, mikä on tyypillistä alueilla, joissa maata on muokattu. Yleinen syy rajamerkin katoamiseen on alueella tehty ojankaivuu- tai hakkuutyö. Toisin kuin usein luullaan, rajamerkkejä siirretään tahallaan harvoin. Onneksi olen valmistautunut huolellisesti, joten kadonneesta rajamerkistä huolimatta raja voidaan määrittää entiselle paikalleen. Uudelleen käydyn metsärajan avaaminen sisältyy lohkomismaksuun. Paikalla olevien maanomistajien lausunnot otetaan huomioon rajankäynnissä, jos ne eivät ole ristiriidassa arkistotutkimusten kanssa.

Kun vanhat rajat on saatu kuntoon, siirrymme määrittelemään uusia rajoja, mikäli niitä on luovutuskirjaan määritetty. Mitä selkeämmin luovutuskirja on tehty, sitä helpompi on määrittää uudet rajat. Maastotöihin kuuluu myös tieoikeuden määrittäminen lohkottavalle kiinteistölle, mikäli sitä ei ole aiemmin ollut. Minun tehtäviini kuuluu määritellä tieoikeuden leveys ja sijainti. Kun tieoikeus kulkee ulkopuolisten kiinteistöjen alueella, asianosaiset voivat sopia korvauksista. Jos sopimusta ei synny, minun tehtäväni on määritellä korvaukset. Tähänkin olen varautunut.

Kun maastotyöt on saatu tehtyä, toimitus on useimmiten valmis lopetettavaksi. Itselläni on tapana lopettaa pienet ja keskisuuret toimitukset maastossa. Monesti toimitus lopetetaan maastopäivän päätteeksi asiakkaan toiveesta esimerkiksi hänen mökillään tai kodissaan, jos lähiseudulla kuitenkin ollaan. Työtilanteesta huolimatta itse koen nämä hetket samalla erittäin antoisina tutustua erilaisiin ihmisiin. Suurempien toimitusten loppukokoukset pidän usein esimerkiksi Maanmittauslaitoksen tiloissa, sillä niissä saattaa olla jo paljonkin asianosaisia ja käsiteltäviä asioita.

Uusi kiinteistö lisätään kiinteistörekisteriin

Toimituksen lopettamisen yhteydessä ilmoitan päättymispäivän eli päivän, jolloin toimituksen asiakirjat ovat puhtaaksikirjoitettuina ja valmiina lähetettäväksi asianosaisille. Tästä päivästä alkaa 30 päivän valitusaika. Eli jos joku asianosaisista ei ole tyytyväinen toimituksessa tehtyihin päätöksiin, hänellä on oikeus hakea asialle muutosta paikallisesta maaoikeudesta. Maaoikeus on käräjäoikeuden kokoonpano, joka käsittelee kiinteistötoimituksista aiheutuvia riitoja ja valituksia.

Toimituksen lopettamisen jälkeen teen tietokoneellani tarvittavat toimenpiteet, jotta uusi kiinteistö rajoineen, tieoikeuksineen ja kaikkineen on valmis kiinteistörekisteriin laitettavaksi. Kun valitusaika on umpeutunut, ja jos toimitukseen ei ole haettu muutosta eli valitettu, toimitus laitetaan rekisteriin ja myös lasku toimitusmaksusta lähetetään asiakkaalle.


Eerikki Tuomikoski
Kirjoittaja työskentelee maanmittausinsinöörinä Maanmittauslaitoksessa.  

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittaustoimitus
Kiinteistöt
Maanmittaus

Uusimmat blogit