Skip to main content

Asiointipalvelu henkilöasiakkaille

Asiointipalvelussa voit hakea kiinteistöjen tietoja ja hoitaa kiinteistöihin liittyviä asioita:

 • Palvelusta voit tarkistaa kiinteistösi tiedot, tehdä hakemuksia ja ostaa karttoja, otteita ja todistuksia.
 • Jos olet tekemääsi kiinteistöhakemusta pitää täydentää, voit tehdä täydennykset asiointipalvelun kautta.

Jos osakehuoneistostasi on sähköinen omistajamerkintä, voit tarkistaa palvelusta osakehuoneistosi tiedot. Voit myös ostaa huoneistotietojärjestelmän tulosteita.

Huom! Asiointipalvelussa ei vielä voi hakea huoneiston omistuksen rekisteröintiä. Näin rekisteröit huoneiston omistuksen.

Uusia kiinnityksiä voit hakea Kiinteistövaihdannan palvelusta.

Asiointipalvelu on käytettävissä päivittäin klo 01.00 - 23.00.

Palvelun hakemuksiin täytyy liittää tarvittavat liitetiedostot. Tarkista, että sinulla on liitteet sähköisinä tiedostoina ennen hakemuksen aloittamista, koska hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä ja jatkaa myöhemmin.

Lähetä liitteet pdf-tiedostoina tai jpg-kuvina. Jos et pysty skannaamaan liitteitä, myös hyvälaatuiset valokuvat riittävät. Yksittäisen liitetiedoston maksimikoko on 20 Mb.

Tarkista osakehuoneistosi tiedot

Jos osakehuoneistostasi on sähköinen omistajamerkintä, voit tarkistaa asiointipalvelusta maksutta osakehuoneistosi tiedot.

Osta huoneistojen tulosteita

Voit ostaa asiointipalvelusta oman osakehuoneistosi tulosteen tai taloyhtiösi osakeluettelon, jos osakehuoneistostasi on sähköinen omistajamerkintä:

 • Osakehuoneistotuloste sisältää osakeryhmän perustiedot sekä huoneistotietojärjestelmään merkityt omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot. 
 • Julkisessa osakeluettelossa on perustiedot taloyhtiöstä, huoneistoista ja niiden omistajista. 

Tarkista kiinteistösi tiedot ja käynnissä olevat asiat

Palvelusta voit tarkistaa maksutta tiedot omistamistasi kiinteistöistä ja määräaloista sekä vuokra-alueista. Palvelu näyttää kiinteistöjen sijainnin kartalla sekä kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan, nimen ja rekisteröintipäivän. Näet myös kiinteistöjesi omistus- ja kiinnitystiedot sekä käyttöoikeudet ja rajoitukset.

Palvelusta näet kaikki käynnissä olevat kiinteistöasiasi eli

 • lainhuudot
 • kiinnitykset
 • erityisen oikeuden rekisteröinnit
 • kiinteistöjäsi koskevat maanmittaustoimitukset.

Jos olet hakenut kiinteistöllesi lainhuutoa, kiinnitystä tai erityisen oikeuden rekisteröintiä, klikkaamalla käynnissä olevaa asiaa saat siitä lisätietoja.

 • Jos asian kohdalla on maininta ”Täydennyspyyntö”, asian käsittelijä tarvitsee lisää asiakirjoja tai muita tietoja hakemuksen käsittelemiseksi. Voit lähettää täydennykset Asiointipalvelun kautta.
 • Kun hakemus on ratkaistu, listalla on merkintä ”Asiassa on päätös”. Asiaa klikkaamalla voit ladata päätösasiakirjan itsellesi. Asiakirja on ladattavissa kuuden kuukauden ajan.

Jos olet hakenut maanmittaustoimitusta tai saanut kutsun toimituskokoukseen, voit seurata asiointipalvelusta maanmittaustoimituksen etenemistä.

 • Käsittelyssä oleva maanmittaustoimitus näkyy käynnissä olevat asiat -listalla. Maanmittaustoimitusta klikkaamalla saat tarkempia tietoja. Maanmittaustoimituksesta kerrotaan perustiedot, kuten mistä toimituksesta on kyse, milloin toimitus on tullut vireille ja mitä kiinteistöjä se koskee. Lisäksi näytetään maanmittausinsinöörin yhteystiedot.
 • Jos työvaiheeseen liittyy asiakirjoja, kuten kutsu toimituskokoukseen tai kokouksen pöytäkirja, voit ladata ne asiointipalvelusta.
 • Maanmittaustoimitus ja sen asiakirjat säilyvät käynnissä olevien asioiden listalla kuusi kuukautta toimituksen päättymisen jälkeen.

Osta kiinteistöjen otteita ja todistuksia

Asiointipalvelusta ostat otteet ja todistukset edullisemmin kuin asiakaspalvelusta tilaamalla. Valitse Kaikki kiinteistöt -välilehti ja syötä hakukenttään kiinteistötunnus. Palvelusta voit ostaa seuraavia kiinteistötietoja sisältäviä otteita ja todistuksia mistä tahansa kiinteistöstä:

 • Lainhuutotodistus (kiinteistöstä tai määräalasta)
 • Rasitustodistus
 • Kiinteistörekisteriote (kiinteistöstä tai määräalasta)
 • Määräalan kiinteistörekisteriote
 • Vuokraoikeustodistus
 • Kiinteistörekisterin karttaote

Muut otteet pitää tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Hae maanmittaustoimitusta

Asiointipalvelun kautta voit hakea kaikkia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi rajankäyntiä, yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, halkomista, lohkomista tai kiinteistöjesi yhdistämistä. Huom! Kun haet määräalalle lainhuutoa, tulee lohkomistoimitus automaattisesti vireille, eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Rekisteröi kiinteistösi omistusoikeus (lainhuuto)

Palvelussa näkyvät myös ne kiinteistön ja määräalan luovutukset, joita ei ole vielä rekisteröity.

Kun kyseessä on kauppa, lahjoitus tai vaihto, hae lainhuutoa Asiointipalvelussa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lainhuuto maksetaan Asiointipalvelussa hakemuksen toimittamisen yhteydessä.

Voit tehdä lainhuutohakemuksen samalla kertaa kaikille luovutuksessa oleville kiinteistöille ja määräaloille. Voit hakea lainhuutoa myös muiden saajien puolesta. Hakemuksen voi tehdä palvelussa noin viikon kuluttua luovutuskirjan allekirjoituksesta.

Jos käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä.

Jos olet saanut kiinteistön osituksella, perinnönjaossa tai testamentilla, tarvitsemme asiakirjan alkuperäisenä asian käsittelyä varten. Voit lähettää asiakirjan postitse tai toimittaa sen Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun. Palautamme asiakirjan viipymättä.

Jos luovutuksen saajana on henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, hae lainhuutoa hakemuslomakkeella (suomi.fi)

Mistä tiedän, onko lainhuutohakemukseni saapunut Maanmittauslaitokseen?

Omat kiinteistöt -listassa näkyy teksti Lainhuudattamaton, kun Maanmittauslaitos on saanut kaupanvahvistajalta tiedon kiinteistökaupasta. Teksti poistuu vasta sitten, kun hakemus on käsitelty ja lainhuuto myönnetty.

Tiedot tehdyistä kiinteistökaupoista ja muista luovutuksista näkyvät asiointipalvelussa viimeistään noin viikon kuluessa allekirjoituksesta.

Jos olet sopinut kaupanvahvistajan tai pankin hoitavan lainhuudon hakemisen puolestasi, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kun lainhuutohakemus on tullut vireille ja asia odottaa käsittelyä, näet sen käynnissä olevat asiat listassa.

Täydennä vireillä olevaa asiaa

Jos olet saanut pyynnön täydentää jo tehtyä hakemusta, voit tehdä täydennykset asiointipalvelun kautta. Asiakirjat on toimitettu Maanmittauslaitokselle, kun saat kuittauksen ”Täydennykset on vastaanotettu”.

Rekisteröi vuokraoikeus, vuokraoikeuden siirto tai muu erityinen oikeus

Asiointipalvelussa voit hakea myös vuokraoikeuden, hallinnanjakosopimuksen tai muun erityisen oikeuden rekisteröintiä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteröinti maksetaan Asiointipalvelussa hakemuksen toimittamisen yhteydessä. 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan alkuperäinen sopimus. Voit lähettää asiakirjat postitse tai toimittaa ne Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun. Palautamme asiakirjat viipymättä.

Hae vuokraoikeuden rekisteröintiä 

Jos olet tehnyt kiinteistön omistajan kanssa uuden maanvuokrasopimuksen, tulee sinun hakea vuokraoikeuden rekisteröintiä.  

Hae kiinteistötunnuksen perusteella näkyviin kiinteistö, jonka alueelle vuokraoikeus kohdistuu. Kiinteistön tiedoissa on painike ”Rekisteröi vuokraoikeus”, jonka kautta voit tehdä hakemuksen. 

Hae vuokraoikeuden siirtoa

Jos olet hankkinut vuokratontilla sijaitsevan talon, tulee sinun hakea vuokraoikeuden siirtoa. Tällaisessa tapauksessa vuokraoikeus on jo olemassa. Vuokraoikeuden siirrossa vuokraoikeus rekisteröidään uuden omistajan nimiin. 

Jotta voit tehdä hakemuksen, selvitä ensin vuokraoikeuden ns. laitostunnus. Tunnus on yleensä muotoa 837-121-391-2-L1. Siirry asiointipalvelun ”Kaikki kiinteistöt” -osioon ja hae laitostunnuksen avulla vuokraoikeuden tiedot näkyviin. Vuokraoikeuden tiedoissa on painike ”Rekisteröi vuokraoikeus”, jonka kautta voit tehdä hakemuksen vuokraoikeuden siirtämisestä.

Hae muun oikeuden rekisteröintiä 

Jos olet tehnyt hallinnanjakosopimuksen tai jonkin muun kiinteistöä koskevan käyttö- tai hallintaoikeuteen liittyvän sopimuksen, tulee sinun hakea muun erityisen oikeuden rekisteröintiä.   

Hae kiinteistötunnuksen perusteella näkyviin kiinteistö, jota oikeus koskee. Kiinteistön tiedoissa on painike ”Rekisteröi muu oikeus”, jonka kautta voit tehdä hakemuksen.

Osta karttatulosteita

Palvelusta voit ostaa myös painettuja karttoja ja karttatulosteita.


Tietoa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä

Voit käyttää palvelua, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja olet täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen (ei edunvalvonnassa).

Palveluun kirjaudutaan suomi.fi -tunnistautumisen kautta. Voit tunnistautua suomalaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä sähköisellä henkilö- tai toimikortilla. Ulkomaalaisen tunnistustavat eivät ole palvelussa käytössä.

Kiinteistötietojärjestelmän otteet, todistukset ja haut sähköisestä asiointipalvelusta tilattuna

Product Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
77238011084
Lainhuutotodistus
14,00 No VAT
77238011085
Rasitustodistus
14,00 No VAT
77238011089
Vuokraoikeustodistus
14,00 No VAT
77238011086
Kiinteistörekisterin ote
14,00 No VAT
77238011088
Rekisteriyksikön karttaote
14,00 No VAT
77238011090
Määräalan kiinteistörekisteriote
14,00 No VAT
77238011100
Ote käyttöoikeusyksiköstä
14,00 No VAT

Huoneistojärjestelmän tulosteet sähköisestä asiointipalvelusta tilattuna

Product Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
7488101004
Yhtiön osakeluettelo
14,00 No VAT
7488101005
Osakeluettelo, julkinen
14,00 No VAT
7488101006
Osakehuoneistotuloste, laaja
14,00 No VAT
7488101007
Osakehuoneistotuloste, suppea
14,00 No VAT
7488101010
Ote osakeluettelosta julkinen
14,00 No VAT

Karttatulosteet ja -tiedostot verkkopalvelusta - Karttapaikka ja asiointipalvelut

Product Price € (excl. VAT) Price € (incl. VAT)
77232011058
Karttatuloste tiedostona A4
15,97 19,80
77232011059
Karttatuloste tiedostona A3
15,97 19,80
77232011060
Karttatuloste tiedostona A2
15,97 19,80
77232011061
Karttatuloste tiedostona A1
27,50 34,10
77232011062
Karttatuloste tiedostona A0
27,50 34,10
77232011063
Karttatuloste A3
21,29 26,40
77232011064
Karttatuloste A2
27,50 34,10
77232011065
Karttatuloste A1
31,94 39,60
77232011066
Karttatuloste A0
55,89 69,30
77232011067
Tuloste säänkestävä muovi tai kangas A2
39,92 49,50
77232011068
Tuloste säänkestävä muovi tai kangas A1
50,56 62,70
77232011069
Tuloste säänkestävä muovi tai kangas A0
84,27 104,50

Kertatilauksena tehdyistä tulosteista  myönnetään alennusta seuraavasti:

Tulosteiden ja kopioiden määrä Alennusprosentti
vähintään 5 kpl 10 %
vähintään 20 kpl 20 %
vähintään 50 kpl 30 %
vähintään 100 kpl 40 %

Palvelun toimivuuden takaamiseksi kannattaa selaimesta käyttää uusinta saatavilla olevaa versiota. Palvelun kehityksessä ja testauksessa varmistetaan, että palvelu toimii yleisimmillä selaimilla ja niiden uusimmilla versioilla. 

Asiointipalvelua ei voi enää käyttää Internet Explorer -selaimella.

Katso myös Apua teknisiin ongelmiin.