Kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröinti (Lainhuuto)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
65,00 Ei arvonlisäveroa
7420107462
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen €/h
88,00 Ei arvonlisäveroa