Hyppää pääsisältöön

Osakeluettelo

Osakeluettelo kattaa perustiedot taloyhtiöstä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista.

Osakeluettelosta on kaksi versiota: 

 • taloyhtiön osakkaiden ja yhtiön hallinnon hoitamiseen tarkoitettu osakeluettelo, jossa näkyvät omistajan nimen lisäksi omistajan osoite ja syntymäaika. 
 • Julkisessa osakeluettelossa on ainoastaan omistajan nimi tai yritysomistajan tapauksessa yrityksen nimi sekä y-tunnus.

Osakeluettelosta on saatavana suppeampi versio, ote osakeluettelosta. Se sisältää vastaavat tietosisällöt kuin osakeluettelo, mutta siinä esitetään koko taloyhtiön osakeluettelotietojen sijaan tiedot vain yksittäisen huoneiston osalta. 

Osakeluettelon ja otteen osakeluettelosta voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelusta tilattuna osakeluettelo on maksullinen tuote.

Taloyhtiön edustaja saa haettua sekä osakeluettelon että osakkaiden yhteystiedot maksutta Maanmittauslaitoksen tarjoamasta osakeluettelon siirtopalvelusta.

Osakeluetteloa ylläpidetään huoneistotietojärjestelmän tietojen perusteella.  Osakkeen saannot merkitään osakeluetteloon sen jälkeen, kun varainsiirtoveron suorittamisesta on saatu selvitys.

Osakeluettelo on mahdollista tulostaa huoneistotietojärjestelmästä, jos

 • yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi tai yhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen
 • yhtiö on voimassa oleva
 • yhtiö on yritysmuodoltaan asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Tulosteella esitetään tietolähteenä yhtiö, jos tiedot ovat asunto-osakeyhtiön ilmoittamia.

Osta osakeluettelo tai ote osakeluettelosta

Katso esimerkit osakeluettelosta:

Taloyhtiön tekemä yhtiöjärjestyksen muutos näkyy osakeluettelossa.

Yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneet osakeryhmät (liikehuoneisto A 3 ja A 4) säilyvät huoneistotietojärjestelmässä niin kauan, kunnes niihin liittyvät oikeudet (omistus, panttaus, rajoitus) on kirjattu uudelle, yhdistetylle osakeryhmälle (liikehuoneisto A 3-4). Liikehuoneisto A 3-4 tulee näkyviin osakeluetteloon siinä vaiheessa, kun siihen on haettu omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröintiä ja hakemus on vireillä.

Jos osakeryhmiin on tullut muutoksia yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä, tulee omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot saattaa ajan tasalle huoneistotietojärjestelmään.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutoksiin liittyvistä asioista

Yhtiö

Tulosteen ensimmäisessä osiossa näytetään yhtiön perustiedot: y-tunnus, toiminimi, yritysmuoto, kotipaikka ja rekisteröintipäivämäärä. Nämä tiedot ovat kaupparekisterin tietoja. Lisäksi perustiedoissa kerrotaan, missä kunnassa ja millä kiinteistöillä rakennukset sijaitsevat. HUOM! Kiinteistötunnus on taloyhtiön ilmoittama eikä tunnuksen muutos päivity automaattisesti huoneistotietojärjestelmään.

Osakeryhmät ja omistajat

Tässä osiossa esitetään osakeryhmän tietoja, osakeluetteloon merkityt omistajat ja osakeluetteloon merkityt rajoitukset.

Luettelosta näkyy myös tieto siitä, perustuuko omistus sähköiseen merkintään vai osakekirjaan.

Luetteloon tulostuvat osakeryhmät osakenumeroiden mukaisessa suuruusjärjestyksessä, esim. osakkeet 1-100, 101-200 jne. Huoneiston numero muodostuu huoneiston portaasta, huoneistonumerosta ja jakokirjaimesta (esim. A 1b). Huoneistojen jälkeen tulostuvat autopaikat numeron mukaisessa järjestyksessä ja lopuksi muut tilat (esimerkiksi erilliset varastot) numeron mukaisessa järjestyksessä.

Luonnollisista henkilöistä esitetään syntymäajat, nimet ja osoitteet. Osakeluetteloon merkityn omistajan osoite on osakkaan osakeluetteloon merkittäväksi ilmoittama osoite tai sen puuttuessa Väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatu osoite.

Miksi osakeluettelossa ei näy omistajan tietoja?

Omistajatiedon puuttumiseen voi olla useita syitä:

 1. Varainsiirtoveroilmoituksen puuttuminen ja/tai veron maksaminen virheellisillä tiedoilla.
  Uuden omistajan rekisteröinnin yhteydessä vanha omistajatieto poistetaan osakeluettelosta. Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon vasta sen jälkeen, kun hänen omistusoikeutensa on rekisteröity ja selvitys varainsiirtoverosta on saatu. Yleensä omistustiedon puuttuminen osakeluettelosta johtuu siitä, että Verohallinnolta ei ole saatu selvitystä varainsiirtoverosta ja tämän vuoksi osakeluettelomerkintä on tekemättä. Käytännössä uusi omistaja ei ole tehnyt varainsiirtoveroilmoitusta ja/tai maksanut varainsiirtoveroa oikeilla tiedoilla. Lue lisää varainsiirtoveron maksamisesta Veron sivuilta.
   
 2. Turvakielto tai osoitteenluovutuskielto.
  Omistajamerkintä saattaa puuttua osakeluettelosta, vaikka uusi omistaja on hakenut omistuksensa rekisteröintiä ja hoitanut varainsiirtoveron.  Tällöin voi olla kyse turvakielto- tai osoitteen luovutuskieltoasiakkaasta, jonka  nimeä ei näytetä julkisessa osakeluettelossa eikä otteella osakeluettelosta (julkinen). Tällaisen henkilön nimi ja turvallinen osoite näytetään vain yhtiön osakeluettelossa. Jos turvallista osoitetta ei ole ilmoitettu, näytetään ”Osoite: tietoja ei saatavilla".
   
 3. Taloyhtiön tekemä yhtiöjärjestyksen muutos. Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutostilanteista

Rajoitukset

Huoneistotietojärjestelmään kirjattavista rajoituksista seuraavat näkyvät osakeluettelossa:

 • Asumisoikeusasunnoista annetun lain mukainen merkintä
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen vaihdannanrajoitus
 • Aravalain mukainen merkintä
 • Aravarajoituslain mukainen merkintä
 • Kuolinpesäosuuden ulosmittaus
 • Lesken hallintaoikeus
 • Luovutus- ja panttauskielto
 • Takavarikko
 • Testamenttiin perustuva käyttöoikeus
 • Turvaamistoimi
 • Ulosmittaus
 • Vakuustakavarikko
 • Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Väliaikainen vakuustakavarikko
 • Väliaikainen turvaamistoimi
 • Väliaikaistoimi
 • Yhtiöosuuden ulosmittaus