Hyppää pääsisältöön

Osakeluettelo

Osakeluettelo on yhtiökohtainen kooste osakehuoneistorekisterin osakkeita, osakehuoneistoja ja osakkeenomistajia koskevista tiedoista.

Osakeluettelosta on kaksi versiota: taloyhtiön osakkaiden ja yhtiön hallinnon hoitamiseen tarkoitettu osakeluettelo, jossa näkyvät omistajan nimen lisäksi omistajan osoite ja syntymäaika. Julkisessa osakeluettelossa on ainoastaan omistajan nimi tai yritysomistajan tapauksessa yrityksen nimi sekä y-tunnus. Osakeluettelon voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelusta tilattuna osakeluettelo on maksullinen tuote.

Taloyhtiön edustaja saa haettua sekä osakeluettelon että osakkaiden yhteystiedot maksutta Maanmittauslaitoksen tarjoamasta osakeluettelon siirtopalvelusta.

Osakeluetteloa ylläpidetään osakehuoneistorekisterin tietojen perusteella.  Osakkeen saannot merkitään osakeluetteloon sen jälkeen, kun varainsiirtoveron suorittamisesta on saatu selvitys.

Osakeluettelo on mahdollista tulostaa huoneistotietojärjestelmästä, jos

 • yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi tai yhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen
 • yhtiö on voimassa oleva
 • yhtiö on yritysmuodoltaan asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Tulosteella esitetään tietolähteenä yhtiö, jos tiedot ovat asunto-osakeyhtiön ilmoittamia.

Osta osakeluettelo

Katso esimerkit osakeluettelosta:

Taloyhtiön tekemä yhtiöjärjestyksen muutos näkyy osakeluettelossa.

Yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneet osakeryhmät (liikehuoneisto A 3 ja A 4) säilyvät huoneistotietojärjestelmässä niin kauan, kunnes niihin liittyvät oikeudet (omistus, panttaus, rajoitus) on kirjattu uudelle, yhdistetylle osakeryhmälle (liikehuoneisto A 3-4). Liikehuoneisto A 3-4 tulee näkyviin osakeluetteloon siinä vaiheessa, kun siihen on haettu omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröintiä ja hakemus on vireillä.

Jos osakeryhmiin on tullut muutoksia yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä, tulee omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot saattaa ajan tasalle huoneistotietojärjestelmään.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutoksiin liittyvistä asioista

Yhtiö

Tulosteen ensimmäisessä osiossa näytetään yhtiön perustiedot: y-tunnus, toiminimi, yritysmuoto, kotipaikka ja rekisteröintipäivämäärä. Nämä tiedot ovat kaupparekisterin tietoja. Lisäksi perustiedoissa kerrotaan, missä kunnassa ja millä kiinteistöillä rakennukset sijaitsevat. HUOM! Kiinteistötunnus on taloyhtiön ilmoittama eikä tunnuksen muutos päivity automaattisesti Huoneistotietojärjestelmään.

Osakeryhmät ja omistajat

Tässä osiossa esitetään osakeryhmän tietoja, osakeluetteloon merkityt omistajat ja osakeluetteloon merkityt rajoitukset.

Luettelosta näkyy myös tieto siitä, perustuuko omistus sähköiseen merkintään vai osakekirjaan.

Luetteloon tulostuvat huoneistot osakeryhmän numeron mukaisessa järjestyksessä. Huoneiston numero muodostuu huoneiston portaasta, huoneistonumerosta ja jakokirjaimesta (esim. A 1b). Huoneistojen jälkeen tulostuvat autopaikat numeron mukaisessa järjestyksessä ja lopuksi muut tilat (esimerkiksi erilliset varastot) numeron mukaisessa järjestyksessä.

Kun kirjataan uusi omistus, vanha omistajatieto poistetaan osakeluettelosta. Tieto voi olla jonkin aikaa tyhjä, jos uusi omistaja ei ole heti maksanut varainsiirtoveroa.

Luonnollisista henkilöistä esitetään syntymäajat, nimet ja osoitteet. Osakeluetteloon merkityn omistajan osoite on osakkaan osakeluetteloon merkittäväksi ilmoittama osoite tai sen puuttuessa Väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatu osoite.

Osakehuoneistorekisteriin kirjattavista rajoituksista seuraavat näkyvät osakeluettelossa:

 • Lesken hallintaoikeus
 • Testamenttiin perustuva käyttöoikeus
 • Testamenttiin sisältyvä vallintarajoitus
 • Asumisoikeusasunnoista annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Aravalain mukainen merkintä
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen vaihdannanrajoitus