Hoppa till huvudinnehåll

Avtal för gränssnitten för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Avtal om användning av Gränssnitten för Fastighetsöverlåtelsetjänsten bereds på basis av uppgifterna i blanketten nedan och skickas till kundens kontaktperson för undertecknande. Fyll i och skicka blanketten nedan.

Kundens uppgifter
Välj organisationstyp
Avtalstyp
Kundavtal
  • överlåtelsehandlingar (köp, gåva), föravtal
  • ansökan om inteckning
  • ändring av inteckning
  • lagfartsansökan
  • ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev
  • fullmakter
  • kompletteringstjänst

Kundavtalet innefattar ett faktureringsavtal. Faktureringsavtalet möjliggör fakturering 2 gånger i månaden för ansökningar och dokument som upprättats via tjänsten.

Ansökan om inteckning (förberedd)
Arrendeavtal
  • upplåtelse av arrenderätt
  • ändring av arrenderätt
Faktureringsuppgifter
Kontaktperson i tekniska ärenden
Teknisk kontaktperson eller kontaktteam för kundavtalet. Den tekniska kontaktpersonen får bland annat ta emot Underrättelser om tjänstestörningar. Kan vara samma person som organisationens kontaktperson.
Uppgifter om kundens systemintegration/systemleverantör
Uppgifter om kundens systemintegration/systemleverantör

Om din firmateckningsrätt inte kan kontrolleras genom handelsregistret (ex. kommun), krävs en allmän fullmakt för elektronisk underskrift. Läs mer om hur man ansöker om en allmän fullmakt (på finska).

Mera information för avtalsutformaren.