Hoppa till huvudinnehåll

Avtal om användning av fastighetsdatatjänster

  • Nuvarande Avtal om Fastighetsdatatjänsten
  • Användarrättigheter som ansökan gäller
  • Kontaktuppgifter
  • Förhandsgranska
  • Utskrift, underteckning och skickande

Avtal om användning av Fastighetsdatatjänsten

Med denna blankett kan du teckna ett avtal om användning av Fastighetsdatatjänsten. Sökanden kan vara exempelvis en offentlig organisation, ett privat företag eller en firma.

Sökande av användningstillstånd

Enligt 6 § 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (FDSL 453/2002) får Lantmäteriverket lämna ut uppgifter från Fastighetsdatasystemet genom Fastighetsdatatjänsten till nedan nämnda parter. För andra sökande förutsätter användningen av uppgifter ett tillstånd enligt 6 § i lagen. Du kan ansöka om tillstånd genom att välja punkten 'Annat'.

Välj sökande av användningstillstånd
Tillståndsansökan
Jag ansöker om tillstånd för följande ändamål: