Hoppa till huvudinnehåll

Licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial - version 1.0 - 1.5.2012

Användningsvillkor för/Licens för avgiftsfritt material fram till 15.1.2015. På material tillämpas licensvillkoren som gäller vid anskaffningstidpunkten.

1. Allmänt

Med denna licens ger Lantmäteriverket (nedan Licensgivaren) i egenskap immaterialrättsinnehavare till det licensierade datamaterialet Licenstagaren rätten till en kopia (nedan material) av datamaterialet (eller en del av det) enligt dessa användningsvillkor.

Med Licenstagare avses en fysisk eller juridisk person som tar i bruk sådant material som ligger under licensen. Licenstagaren godkänner villkoren för denna licens genom att ta emot materialet.

Inget samarbets- eller affärsförhållande uppstår mellan Licenstagaren och Licensgivaren i och med denna licens.

2. Licensvillkor

2.1. Användningsrätt

Denna licens beviljar en världsomfattande, avgiftsfri, oåterkallelig parallell användningsrätt, enligt vilken material som Licenstagaren tagit emot fritt kan:

 • kopieras, distribueras och publiceras,
 • bearbetas och utnyttjas för kommersiella och icke-kommersiella ändamål,
 • kombineras med andra produkter och
 • användas som en del av en tillämpning eller tjänst.

2.2. Licenstagarens skyldigheter och ansvar

I anknytning till distributionsmediet eller distributionsmetoden som används för distribution av en produkt som innehåller material eller en tjänst som utnyttjar material eller i distributionen av material ska Licenstagaren på ett sätt som är lämpligt:

 • nämna Licensgivarens namn, materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2012)
 • uppvisa en kopia av denna licens eller en länk till licensen, samt
 • kräva att motsvarande anteckningar används av tredje part vid överlåtelse av rätt till kopior av materialet eller produkter eller tjänster som innehåller material och
 • se till att Licensgivarens namn inte nämns någonstans i samband med Licenstagarens produkt eller tjänst om Licensgivaren kräver det.

I samband med att materialet används får Licenstagaren inte låta förstå att Licensgivaren skulle stöda eller rekommendera användningsmetoden i fråga.

2.3. Licensgivarens skyldigheter och ansvar

Licensgivaren ansvarar för att

 • Licensgivaren har rätt att överlåta rätter till material i enlighet med denna licens.

Materialet har licensierats som sådant och Licensgivaren

 • ansvarar inte för fel som eventuellt förekommer i materialet, garanterar inte att materialet eller dess delar är korrekta eller tidsenliga, och ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som användningen av materialet eventuellt orsakar, och
 •  garanterar inte att materialet hela tiden är tillgängligt och är inte heller skyldig att på förhand meddela om att distributionen av material har avbrutits eller upphört, och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som avbrott i distributionen eller distributionens upphörande eventuellt orsakar.

3. Tillämpad lagstiftning

På denna licens tillämpas Finlands lag.

4. Ändringar i licensen

Licensgivaren kan när som helst ändra licensens villkor eller tillämpa en annan licens på materialet. Villkoren i denna licens tillämpas dock fortfarande på sådana material som har tagits emot innan licensen ändras eller byts ut.