Lehdet ja julkaisut

Tutustu Maanmittauslaitoksen esitteisiin, lehtiin ja muihin julkaisuihin.

Maanmittauslaitos julkaisee kolmea lehteä: paikkatiedon ammattilehteä Positio, asiakaslehteä Tietoa maasta sekä henkilöstölehti Viisaria.

Maanmittauslaitoksen julkaisusarja sisältää ohjeita ja tutkimusraportteja. Julkaisemme myös suppeampia selvityksiä. Julkaisut ovat pdf-muodossa, osa julkaisusarjan julkaisuista on saavilla myös painettuna. Paikkatietokeskuksen julkaisut löytyvät osiosta Tutkimus.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain tilastoja toiminnastaan ja keräämistään aineistoista. Näitä ovat Kiinteistöjen kauppahintatilasto Suomen pinta-alat kunnittain sekä Maanmittauslaitoksen vuositilasto.