Lehdet ja julkaisut

Maanmittauslaitos julkaisee kolmea lehteä: asiakaslehteä Tietoa maasta, henkilöstölehti Viisaria sekä paikkatiedon ammattilehteä Positio.

Maanmittauslaitoksen julkaisusarja sisältää ohjeita ja tutkimusraportteja. Julkaisemme myös suppeampia selvityksiä. Julkaisut ovat pdf-muodossa, osa julkaisusarjan julkaisuista on saavilla myös painettuna. Paikkatietokeskuksen julkaisut löytyvät osiosta Tutkimus.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain tilastoja toiminnastaan ja keräämistään aineistoista. Näitä ovat Kiinteistöjen kauppahintatilasto Suomen pinta-alat kunnittain sekä Maanmittauslaitoksen vuositilasto.