Lehdet ja julkaisut

Maanmittauslaitos julkaisee kolmea lehteä: 

Maanmittauslaitoksen julkaisut

Maanmittauslaitoksen julkaisusarja sisältää ohjeita ja tutkimusraportteja. Julkaisemme myös suppeampia selvityksiä. Julkaisut ovat pdf-muodossa, osa julkaisusarjan julkaisuista on saavilla myös painettuna.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain tilastoja toiminnastaan ja keräämistään aineistoista. Näitä ovat Kiinteistöjen kauppahintatilasto Suomen pinta-alat kunnittain sekä Maanmittauslaitoksen vuositilasto.

Paikkatietokeskuksen julkaisut löytyvät osiosta Tutkimus.