Hyppää pääsisältöön

Ohje: Osakehuoneiston omistajan poikkeavat yhteystiedot taloyhtiön osakeluetteloon

Tämä on ohje, kuinka täytät hakemuksen osakehuoneiston omistajan yhteystiedoista taloyhtiön osakeluetteloon.

Ilmoita osakehuoneiston omistajan yhteystiedot 

Omistajan tiedot

Yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa yhden omistajan yhteystiedot. Ilmoita mahdolliset muiden omistajien tiedot omilla lomakkeillaan.

Lakimääräinen edustaja tai kuolinpesän yhteyshenkilö

Jos edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa omat yhteystietonsa omistajan yhteystietojen sijaan, edunvalvojan / -valtuutetun nimi ilmoitetaan tässä ja yhteystiedot seuraavissa kohdissa.

Kuolinpesän omistamalle osakehuoneistolle voi ilmoittaa osakkaiden valtuuttaman yhteyshenkilön yhteystiedot. Ilmoittajana voi olla kuolinpesän osakas tai tämän valtuuttama henkilö. Tarvittaessa jokainen osakas voi lisäksi ilmoittaa Lisätiedot-kohdassa omat yhteystietonsa taloyhtiön tiedottamista varten. Jos kuolinpesän osakkailla ei ole osakehuoneistorekisterissä selvennyskirjausta, tarvitaan ilmoituksen liitteeksi perukirjakopio ja/tai muu selvitys ilmoittajan oikeudesta yhteystietojen ilmoittamiseen. Ilmoita useamman yhteyshenkilön yhteystieto lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä.

Myös kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä voi ilmoittaa yhteystietonsa tällä lomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää tuomioistuimen päätös pesänselvittäjän määräämisestä.

HUOM! Turvakiellon alaisia tietoja ei pidä ilmoittaa. Ilmoita turvakiellolliselle henkilölle vain turvallinen postiosoite.

Sähköpostiosoite

Ilmoittamalla sähköpostiosoitteen annat taloyhtiölle luvan lähettää jatkossa yhtiökokouskutsun tai muun osakehuoneiston omistajalle lähetettävän tiedon sähköpostitse. Sähköpostiosoite annetaan vain taloyhtiön käyttöön, eikä sitä merkitä osakeluetteloon tai anneta ulkopuolisille.

Poikkeava postiosoite

Ilmoita poikkeava postiosoite, jos haluat osakeluetteloon muun kuin väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) päivittyvän postiosoitteen.

Ulkomaalaisen osakkeenomistajan (henkilö, jolla ei suomalaista pysyvää henkilötunnusta tai ulkomainen yritys) ja kuolinpesän osakkaiden tai yhteyshenkilön osoitteet eivät päivity VTJ:stä/YTJ:stä, minkä vuoksi heidän tulee ilmoittaa kaikista osoitteen muutoksistaan tällä lomakkeella.

Aiemmin ilmoitetun osoitteen poistaminen

Poikkeava postiosoite tai sähköpostiosoite on voitu ilmoittaa huoneistotietojärjestelmään omistuksen rekisteröinnin yhteydessä tai aiemmin tällä lomakkeella.

Rasti vaihtoehto poikkeavan postiosoitteen tai sähköpostiosoitteen poistamisesta, jos haluat poistaa aiemmin ilmoitetun osoitteen käytöstä ja haluat osoitetiedon päivittyvän jatkossa väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Turvakiellossa ja yhteystietojen luovutuskiellossa olevan omistajan yhteystietojen ilmoittaminen

Digi- ja väestötietoviraston määräämässä turvakiellossa tai Maanmittauslaitoksen päätökseen perustuvassa yhteystietojen luovutuskiellossa oleva henkilö voi ilmoittaa tällä lomakkeella turvallisen postiosoitteen ja/tai sähköpostiosoitteen taloyhtiötä varten, jolloin taloyhtiö saa osakkaan yhteystiedot suoraan huoneistotietojärjestelmästä taloyhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitetuilta tulosteilta. Ilmoitettua turvallista osoitetta käytetään vain taloyhtiön viestinnässä osakkaalle.

Mikäli yhteystietojen luovutuskiellon saanut henkilö haluaa ilmoittaa turvallisen osoitteen Maanmittauslaitokselle, tulee se ilmoittaa tällä lomakkeella vasta sen jälkeen, kun päätös yhteystietojen salassapidosta on tehty. Mikäli turvallista yhteystietoa ei ole ilmoitettu Maanmittauslaitokselle, omistajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa suoraan taloyhtiölle.

Turvallinen osoite on sellainen, josta ei ilmene omistajan asumistiedot kuten kotiosoite. Omistaja määrittää itse sen, minkä yhteystiedon katsoo turvalliseksi.
 

Kohteen tiedot

Rasti vaihtoehto ”Haluan, että poikkeava osoite kirjataan kaikkiin huoneistotietojärjestelmässä tällä hetkellä voimassa oleviin omistuksiini”, jos haluat ilmoittaa samat yhteystiedot kaikille huoneistotietojärjestelmässä oleville omistuksillesi.

Jos haluat ilmoittaa poikkeavan osoitteen tai sähköpostiosoitteen vain osaan omistuksista, täytä osakkeen tai osakkeiden tiedot.