Hyppää pääsisältöön

Ohje: Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröiminen (sähköinen omistajamerkintä)

Tämä on ohje, kuinka täytät hakemuksen osakehuoneiston omistuksen rekisteröimiseksi (sähköinen omistajamerkintä). 

Siirry hakemuslomakkeelle 

Hae omistusoikeuden rekisteröintiä tällä lomakkeella, kun olet osakkeiden uusi omistaja. Osakkeiden omistus ilmenee sähköisestä omistajamerkinnästä.  

Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon, kun Maanmittauslaitos on saanut selvityksen varainsiirtoverosta. Tieto veron suorittamisesta tai varainsiirtoverovapaudesta (esim. ensiasunto) siirtyy Verohallinnolta Maanmittauslaitokselle automaattisesti.

Rekisteröitävän kohteen tiedot

Täytä asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön nimi ja Y-tunnus. Yksilöi osakehuoneisto tai muut kohteet joko ilmoittamalla osakkeiden numerot (esim. 1–5000) tai osakeryhmätunnuksella (esim. KR12345678901300). Jos rekisteröinnin kohteena ovat kaikki yhtiön osakkeet, merkitse rasti ruutuun ”Yhtiön koko osakekanta”, jolloin osakkeita/osakeryhmiä ei tarvitse eritellä. Ilmoita osakehuoneistosta myös sijaintiosoite (esim. Esimerkkikatu 1 B 14, 00100 Helsinki).  

Samaan hakemukseen liittyvien muiden osakeryhmien tiedot voit ilmoittaa erillisellä liitteellä. Rasti tällöin kohta ”Muut hakemuksen osakeryhmät liitteenä” ja toimita liite hakemuksen mukana.  

Hakemuksen yhteyshenkilö

Hakemuksen yhteyshenkilönä voi olla hakija itse tai hänen puolestaan muu taho. Ilmoita yhteyshenkilöstä nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero). Otamme yhteyshenkilöön tarvittaessa yhteyttä hakemuksen täydentämistä varten.  

Haetun asian ratkaisusta ilmoitetaan sähköpostilla tai maapostilla yhteyshenkilölle tässä ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos haluat ratkaisun maapostina, jätä sähköpostikenttä tyhjäksi.  

Jos sinulla on turvakielto, anna tässä ne yhteystiedot, joihin Maanmittauslaitos voi olla yhteydessä turvallisella tavalla.  

Hakija/hakijat (kaikki rekisteröitävät omistajat)

Hakijana voi olla suomalainen tai ulkomaalainen yksityishenkilö, yritys tai yhteisö sekä kuolinpesä. Kaikki rekisteriin merkittävät omistajat voivat hakea omistusta samalla lomakkeella.

  • Yksityishenkilö: Ilmoita nimi, henkilötunnus, omistusosuus murtolukuna (esim. ½). Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita hakijan syntymäaika, kansalaisuus sekä postiosoite.
  • Yritys tai yhteisö: Ilmoita nimi ja Y-tunnus tai rekisteritunnus sekä omistusosuus murtolukuna (esim. ½). Ilmoita ulkomaalaisesta yrityksestä tai yhteisöstä kotipaikka, kotimaa sekä rekisteri, johon se on merkitty.
  • Kuolinpesä: Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voidaan kirjata yhteisesti osakkeenomistajiksi. Ilmoita vainajan nimi ja henkilötunnus sekä osakkaiden nimet ja henkilötunnukset. Ilmoita myös kuolinpesän yhteyshenkilön posti- tai sähköpostiosoite lomakkeen kohdassa ”Poikkeavat osoitteet”.  "HUOM! Turvakiellon alaisia tietoja ei tule ilmoittaa.

Turvakielto

Ilmoita, jos saajalla on Digi- ja väestötietoviraston myöntämä turvakielto. Tällöin hakemus ja sen mahdolliset liiteasiakirjat määrätään salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla. 

Sähköposti taloyhtiön käyttöön ja poikkeava postiosoite

Osakeluetteloon merkittävä omistajan postiosoite haetaan ensisijaisesti väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja osoite päivittyy jatkossa suoraan näistä järjestelmistä.

Ilmoita, jos haluat osakeluetteloon muun, kuin väestötietojärjestelmästä/yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä päivittyvän postiosoitteen. Taloyhtiö voi käyttää huoneistotietojärjestelmään ilmoitettua yhteystietoa yhtiökokouskutsun ja muun osakkaalle kuuluvan tiedon toimittamiseen.

Jos haluat saada taloyhtiöltä tulevan postin sähköpostitse, ilmoita sähköpostiosoite jokaiselle omistajalle erikseen. Jokaiselle omistajalle voidaan ilmoittaa oma osoite. Sähköpostiosoite annetaan vain taloyhtiön käyttöön, eikä sitä merkitä osakeluetteloon tai anneta ulkopuolisille.

Jos tässä ilmoitettu poikkeava postiosoite tai sähköpostiosoite myöhemmin muuttuu, tulee siitä ilmoittaa Maanmittauslaitokselle. Myös aiemmin ilmoitetun poikkeavan osoitteen poistosta tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

Omistuksen rekisteröinti

Osakkeiden uusi omistaja rekisteröi omistuksensa, kun omistus siirtyy kaupalla, lahjalla, testamentilla, perinnönjakokirjalla, osituskirjalla tai muulla vastaavalla asiakirjalla. Asiakirjasta käytetään tässä nimitystä saantokirja.

Ilmoita saantokirja, jolla omistusoikeus on siirretty ja saantokirjan allekirjoituspäivä. Mikäli osapuolet ovat allekirjoittaneet saman saantokirjan eri päivinä, ilmoitetaan päiväksi se päivä, jolloin viimeinen saannon osapuolista on allekirjoittanut saantokirjan.  

Mikäli hakemuksesi perustuu muuhun tilanteeseen valitse ”Muu tilanne, mikä?” ja selvennä alle, mihin tilanteeseen hakemus perustuu. Muu tilanne voi olla esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutos, jonka seurauksena omistuksen rekisteröinti on haettava uudelleen tai kuolinpesän selvennyskirjaus.

Luovuttajan tiedot

Kohteen luovuttajalla tarkoitetaan tahoa, jolta kohde on hankittu tai saatu. Ilmoita luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus, luovutettu osuus murtolukuna (esim. ½) sekä luovuttajan yhteystiedot. Jos luovuttajia on useita, ilmoita kaikkien tiedot riveille allekkain.

Luovuttaja antaa suostumuksen hakijan omistusoikeuden rekisteröintiin. Oikeanlaisen suostumuksen ilmoittaminen oikeaan aikaan on tärkeää. Huomioi, että suostumus voi olla joko

  • lopullinen, kun omistusoikeus on siirtynyt hakijalle tai  
  • ehdollinen, kun saantokirjalla on jokin lykkäävä ehto, josta syystä omistusoikeus siirtyy vasta myöhemmin. Esimerkiksi kauppahinta on vielä maksamatta. 

Toimita luovuttajan antama suostumus jollakin seuraavista tavoista:

  • kirjallinen suostumus (luovuttajan/luovuttajien allekirjoitus hakemuslomakkeella tai erillinen suostumus).  
  • jäljennös luovutuskirjasta.  

Ilmoita aina myös luovuttajan yhteystiedot (sähköpostiosoite tai puhelinnumero) Maanmittauslaitoksen yhteydenottoa varten.

Toimita luovuttajan antama suostumus jollakin seuraavista tavoista

  • kirjallinen suostumus (luovuttajan/luovuttajien allekirjoitus hakemuslomakkeella tai erillinen suostumus). 
  • jäljennös luovutuskirjasta.  

Ilmoita aina myös luovuttajan yhteystiedot (sähköpostiosoite tai puhelinnumero) Maanmittauslaitoksen yhteydenottoa varten. 

Laskun saaja ja laskutustiedot

Jos laskun saaja on yksityishenkilö

Lasku toimitetaan yhteyshenkilölle tai yhdelle hakijoista. Täytä laskun saajan nimi ja henkilötunnus. Lasku toimitetaan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

Ilmoita yllä mainittujen tietojen lisäksi mahdollinen laskutusviite. Halutessasi verkkolaskun, tilaa lasku oman pankkisi kautta.

Jos laskun saaja on yritys tai yhteisö

Nimi ja Y-tunnus on ilmoitettava aina, myös jos valitset ”Laskutustiedot ovat jo Maanmittauslaitoksessa”. Jos Maanmittauslaitokselle ilmoitetut laskutustiedot ovat muuttuneet, ilmoita uudet tiedot.

Jos valitset ”Uusi yritys- tai yhteisöasiakas”, ilmoita nimen ja Y-tunnuksen lisäksi laskutusosoite tai mahdollinen verkkolaskuosoite. Ilmoita myös mahdollinen laskutusviite (esim. osaston tunnus).

Ohje verkkolaskun tilaamiseen

Päivämäärä ja allekirjoitus

Täytä paikka ja päivämäärä ja allekirjoita hakemus. Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai yhteyshenkilö. Sähköpostilla Maanmittauslaitokselle toimitettavaa hakemusta ei ole välttämätöntä allekirjoittaa käsin.

Lisätiedot ja liitteet

Ilmoita hakemuksen liitteet (esim. saantokirja, perukirja, testamentti). Toimita liitteet aina kopiona. Kopioita ei käsittelyn jälkeen palauteta.