Hyppää pääsisältöön

Ohje: Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröiminen (paperinen osakekirja)

Tämä on ohje, kuinka täytät hakemuksen osakehuoneiston omistuksen rekisteröimiseksi (paperinen osakekirja). 

Siirry hakemuslomakkeelle 

Hae omistusoikeuden rekisteröintiä tällä lomakkeella seuraavissa tilanteissa:

 • Olet nykyinen omistaja, haluat rekisteröidä omistuksesi sähköiseksi ja mitätöidä paperisen osakekirjan. Omistajalla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksensa rekisteröimistä alkaen siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
 • Olet uusi omistaja ja saanto on tapahtunut paperisella osakekirjalla. Uuden omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä 2 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta.
  • Niissä tilanteissa, kun kyseessä on uuden asunnon kauppa, luovutus on varainsiirtoverosta vapaa tai osakkeen omistusoikeus siirtyy myöhemmin kuin luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä (lykkääväehtoinen kauppa), omistuksen rekisteröintiä on haettava 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
  • Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon, kun Maanmittauslaitos on saanut selvityksen varainsiirtoverosta. Tieto veron suorittamisesta tai varainsiirtoverovapaudesta (esim. ensiasunto) siirtyy Verohallinnolta Maanmittauslaitokselle automaattisesti.

Rekisteröitävän kohteen tiedot

Täytä asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön nimi ja Y-tunnus. Yksilöi osakehuoneisto tai muut kohteet joko ilmoittamalla osakkeiden numerot (esim. 1–5000) tai osakeryhmätunnuksella (esim. KR12345678901300). Jos rekisteröinnin kohteena ovat kaikki yhtiön osakkeet, merkitse rasti ruutuun ”Yhtiön koko osakekanta”, jolloin osakkeita/osakeryhmiä ei tarvitse eritellä. Ilmoita osakehuoneistosta myös sijaintiosoite (esim. Esimerkkikatu 1 B 14, 00100 Helsinki).

Samaan hakemukseen liittyvien muiden osakeryhmien tiedot voit ilmoittaa erillisellä liitteellä. Rasti tällöin kohta ”Muut hakemuksen osakeryhmät liitteenä” ja toimita liite hakemuksen mukana.

Hakemuksen yhteyshenkilö

Hakemuksen yhteyshenkilönä voi olla hakija itse tai hänen puolestaan muu taho. Ilmoita yhteyshenkilöstä nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero). Otamme yhteyshenkilöön tarvittaessa yhteyttä hakemuksen täydentämistä varten.

Haetun asian ratkaisusta ilmoitetaan sähköpostilla tai maapostilla yhteyshenkilölle tässä ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos haluat ratkaisun maapostina, jätä sähköpostikenttä tyhjäksi.

Jos sinulla on turvakielto, anna tässä ne yhteystiedot, joihin Maanmittauslaitos voi olla yhteydessä turvallisella tavalla.

Hakija/hakijat (kaikki rekisteröitävät omistajat)

Hakijana voi olla suomalainen tai ulkomaalainen yksityishenkilö, yritys tai yhteisö sekä kuolinpesä. Kaikki rekisteriin merkittävät omistajat voivat hakea omistusta samalla lomakkeella.

 • Yksityishenkilö: Ilmoita nimi, henkilötunnus, omistusosuus murtolukuna (esim. ½). 
  Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita hakijan syntymäaika, kansalaisuus sekä postiosoite.
 • Yritys tai yhteisö: Ilmoita nimi ja Y-tunnus tai rekisteritunnus sekä omistusosuus murtolukuna (esim. ½). 
  Ilmoita ulkomaalaisesta yrityksestä tai yhteisöstä kotipaikka, kotimaa sekä rekisteri, johon se on merkitty.
 • Kuolinpesä: Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voidaan kirjata yhteisesti osakkeenomistajiksi. Ilmoita vainajan nimi ja henkilötunnus sekä osakkaiden nimet ja henkilötunnukset. Ilmoita myös kuolinpesän yhteyshenkilön posti- tai sähköpostiosoite lomakkeen kohdassa ”Poikkeavat osoitteet”. HUOM! Turvakiellon alaisia tietoja ei tule ilmoittaa.

Turvakielto

Ilmoita, jos saajalla on Digi- ja väestötietoviraston myöntämä turvakielto. Tällöin hakemus ja sen mahdolliset liiteasiakirjat määrätään salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Sähköposti taloyhtiön käyttöön ja poikkeava postiosoite

Osakeluetteloon merkittävä omistajan postiosoite haetaan ensisijaisesti väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja osoite päivittyy jatkossa suoraan näistä järjestelmistä. 

Ilmoita, jos haluat osakeluetteloon muun kuin väestötietojärjestelmästä/yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä päivittyvän postiosoitteen. Taloyhtiö voi käyttää huoneistotietojärjestelmään ilmoitettua yhteystietoa yhtiökokouskutsun ja muun osakkaalle kuuluvan tiedon toimittamiseen.

Jos haluat saada taloyhtiöltä tulevan postin sähköpostitse, ilmoita sähköpostiosoite jokaiselle omistajalle erikseen. Sähköpostiosoite annetaan vain taloyhtiön käyttöön, eikä sitä merkitä osakeluetteloon tai anneta ulkopuolisille. 

Jos tässä ilmoitettu poikkeava postiosoite tai sähköpostiosoite myöhemmin muuttuu, tulee siitä ilmoittaa Maanmittauslaitokselle. Myös aiemmin ilmoitetun poikkeavan osoitteen poistosta tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

Omistuksen rekisteröinti

Valitse perustuuko hakemuksesi paperiseen osakekirjaan vai saantoon, johon liittyy paperinen osakekirja. 

 • Valitse A ”Osakeluetteloon merkitty omistaja hakee omistuksen rekisteröintiä paperisella osakekirjalla”, kun sinulla on hallussasi paperinen osakekirja (tai väliaikaistodistus tai hallituksen selvitys) ja olet osakkeiden nykyinen osakeluetteloon merkitty omistaja. Tarkistathan, että osakekirjan siirtomerkinnät ovat ajan tasalla.
 • Valitse B ”Uusi omistaja hakee omistuksen rekisteröintiä paperisella osakekirjalla saannon jälkeen”, kun saat osakekirjan (tai väliaikaistodistuksen) itsellesi saannon yhteydessä. Omistus siirtyy kaupalla, lahjalla, testamentilla, perinnönjakokirjalla, osituskirjalla tai muulla vastaavalla asiakirjalla. Asiakirjasta käytetään tässä nimitystä saantokirja. Ilmoita saantokirja ja saantokirjan allekirjoituspäivä sekä saannon luovuttajan (myyjän, lahjoittajan, perinnön jättäjän tms.) nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus.
 • Valitse sekä A että B, kun hallussasi on paperinen osakekirja (tai väliaikaistodistus), olet osakkeen nykyinen omistaja, ja lisäksi olet luovuttanut osakkeista määräosan (esim. ½ omistus siirtyy kaupalla, lahjalla tms). Samalla hakemuksella haetaan sekä aiemman voimassa olleen omistuksen että uuden saannon rekisteröintiä. Ilmoita saantokirja ja saantokirjan päiväys sekä saannon luovuttajan (myyjän, lahjoittajan tms.) nimi ja henkilötunnus.
  • Jos olette allekirjoittaneet saman saantokirjan eri päivinä, ilmoita saannon päiväksi se päivä, jolloin viimeinen saannon osapuolista on allekirjoittanut saantokirjan. Tarkistathan, että osakekirjan siirtomerkinnät ovat ajan tasalla.

Huom! Toimita alkuperäinen osakekirja aina Maanmittauslaitokselle, jossa se rekisteröinnin jälkeen mitätöidään.

Ilmoita, jos haluat, että Maanmittauslaitos palauttaa paperisen osakekirjan mitätöinnin jälkeen yhteyshenkilölle. Muussa tapauksessa osakekirja tuhotaan. Mitätöidyn osakekirjan palauttamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Laskun saaja ja laskutustiedot

Jos laskun saaja on yksityishenkilö

Lasku toimitetaan yhteyshenkilölle tai yhdelle hakijoista. Täytä laskun saajan nimi ja henkilötunnus. Lasku toimitetaan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

Ilmoita yllä mainittujen tietojen lisäksi mahdollinen laskutusviite. Halutessasi verkkolaskun tilaa lasku oman pankkisi kautta.

Jos laskun saaja on yritys tai yhteisö

Nimi ja Y-tunnus on ilmoitettava aina, myös jos valitset ”Laskutustiedot ovat jo Maanmittauslaitoksessa”. Jos Maanmittauslaitokselle ilmoitetut laskutustiedot ovat muuttuneet, ilmoita uudet tiedot.

Jos valitset ”Uusi yritys- tai yhteisöasiakas”, ilmoita nimen ja Y-tunnuksen lisäksi laskutusosoite tai mahdollinen verkkolaskuosoite. Ilmoita myös mahdollinen laskutusviite (esim. osaston tunnus).

Ohje verkkolaskun tilaamiseen

Päivämäärä ja allekirjoitus

Täytä paikka ja päivämäärä ja allekirjoita hakemus. Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai yhteyshenkilö. Sähköpostilla Maanmittauslaitokselle toimitettavaa hakemusta ei ole välttämätöntä allekirjoittaa käsin.

Lisätiedot ja liitteet

Ilmoita hakemuksen liitteet (esim. paperinen osakekirja, saantokirja, perukirja, testamentti).

Toimita paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus aina alkuperäisenä ja muut liitteet kopioina. Kopioita ei käsittelyn jälkeen palauteta. 

Huom! Alkuperäinen paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus voidaan palauttaa pyynnöstä yhteyshenkilölle (lisämaksullinen).