Hyppää pääsisältöön

Maanhallintakokonaisuuden uudistamisen valmistelu alkoi – Työtä tiiviisti yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa

MaaVa – Uusi lyhenne joka kannattaa muistaa. Lyhenne MaaVa tulee Maanhallintakokonaisuuden uudistamisen Valmistelu -ohjelmasta. Aiemmin MaaVan työnimenä on käytetty KTJ:n tai kiinteistökokonaisuuden uudistamisen valmistelua. MML:n pääjohtaja asetti ohjelman syyskuussa 2022 ja ensimmäisen kerran sisäinen ohjausryhmä kokousti tammikuussa 2023. Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa ohjelma sai nykyisen nimensä.

Maanmittauslaitoksen kuva
Kuva:
Maanmittauslaitos

MaaVan suunnittelu ja valmistelu edellyttää poikkeuksellisen tiivistä ja luottamuksellista yhteistyötä kuntasektorin kanssa. Myös muiden rekistereihin tietoa tuottavien ja tietoja hyödyntävien organisaatioiden kanssa yhteistyö on tärkeää. Kiinteistörekisteriä ylläpitävät Maanmittauslaitoksen lisäksi 70 kuntaa. Yhteistyön varmistamiseksi ohjelmalle on perustettu ulkoinen ohjausryhmä, jossa on myös Kuntaliiton ja kuntien edustajia. 

Mitä kolme vuotta kestävässä MaaVa-ohjelmassa tehdään?

Kolme vuotta kestävän ohjelman tarkoituksena on: 

  • Varmistaa uuden maanhallinnan kokonaisuuden toteutumisen edellytyksiä 

  • Tukea lainsäädäntötyötä 

  • Määrittää käsitystä uudistamistarpeen laajuudesta 

  • Vahvistaa näkyvyyttä Maanmittauslaitoksen ja yhteistyötahojen toimintaan sekä erityisesti määrittää yhteistä tavoitetilaa kokonaisuudesta.  

Nykyisen tietojärjestelmäkokonaisuuden yksinkertaistamiseksi ohjelman tehtävänä on myös käynnistää ja aikatauluttaa tätä tukevia toimenpiteitä. 

Ohjelman tavoitteista Maanmittauslaitoksella on jo yhteinen käsitys ja ne hyväksyttiin sisäisessä ohjausryhmässä. Ulkoinen ohjausryhmä käsitteli myös tavoitteet 15. helmikuuta ja näitä voidaan tarvittaessa muuttaa ohjelman aikana ohjausryhmien päätöksellä. 

Lainsäädäntö ei ole pysynyt digitalisaation muutosvauhdissa mukana ja tarkoitus on edistää lainsäädäntömuutoshankkeita, joilla tuetaan uudistamista. Uudistamistyön läpiviemiseksi tarvitsemme myös prosessia ja rekisterisisältöä yksinkertaistavia lakimuutoksia. Ohjelmassa tuotetaan myös kokonaiskuva kaikesta toimintaa ja tietoa ohjaavasta lainsäädännöstä. 

— Ohjelman tehtävänä on myös informoida lainsäätäjiä ja päättäjiä hankkeen edistämiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi. Alustava arvio uudistamisen kokonaiskustannuksista on 50–100 milj. euroa. Näin isoon uudistamiseen liittyy isoja riskejä, jotka tulee tunnistaa mahdollisimman hyvin jo tässä valmisteluvaiheessa, sanoo Maanmittauslaitoksen sisäisen ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Lind. 

Arkkitehtuurityöllä hahmotetaan kokonaisuutta päätöksenteon tueksi – Asiakkaiden tarpeet ja roolit tunnistettava 

Osana ohjelmaa käynnistyy maaliskuun alussa projekti arkkitehtuurin kuvaamiseksi ja määrittelemiseksi. Projekti tukee ohjelman tavoitteita selkiyttämällä kuvaa maanhallinnan kokonaisuuden nykytilasta ja tuottamalla tietoa uudistamisen tueksi. Projekti kestää ohjelman tavoiteaikataulun loppuun, 30.9.2025, saakka. Arkkitehtuurityössä tullaan hyödyntämään asiantuntijoita niin Maanmittauslaitoksesta, kunnista kuin sidosryhmistäkin. 

Kuntien lisäksi noin 15 julkishallinnon organisaatiota tuottavat tietoa kiinteistö-, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Niistä tuotettavaa tietopalvelua hyödyntävät niin kansalaiset kuin monet julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiotkin. 

— Asiakkaan tarpeiden ja heidän rooliensa tunnistaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Ohjelman tietosisältöön liittyvä keskeinen tavoite on saada päätös kirjaamisosan sisällyttämisestä uudistukseen, jatkaa Heikki Lind. 

Muita tietosisältöön liittyviä isoja linjauksia tehdään ajantasarekisterin siirtymisestä, historiatiedon tukemisesta ja uusien rekisteriyksiköiden sijainnin maastoon merkitsemisen tarpeellisuudesta. Myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) mahdollisuuksia toimintatapojen uudistamiseksi selvitetään tässä ohjelmassa. 

— Ohjelmassa keskitytään kuvaamaan nykytilaa ja tarvittavia muutoksia.  Uudistettavien tuotantosovellusten rakentaminen tulee käynnistymään vasta tämän ohjelman jälkeen. Silloinkin toteutusta edeltää vielä hankinta- ja määrittelyvaihe, jonka jälkeen vasta käynnistyy varsinaisen kokonaisuuden tekninen rakentaminen, summaa Heikki Lind. 

Lisätietoja: 

  • Ohjelman omistaja ja ulkoisen ohjausryhmän puheenjohtaja Irma Lähetkangas, Ylijohtaja, Maanmittauslaitos
  • Sisäisen ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Lind, Johtaja, Maanmittauslaitos
Kiinteistöt

Uusimmat uutiset ja artikkelit