Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen palvelupisteselvityksessä esitetään neljä eri vaihtoehtoa

Palvelupisteselvityksessä kartoitettiin vaihtoehtoja Maanmittauslaitoksen tulevaisuuden palvelupisteverkoksi. Selvityksen taustalla on Maanmittauslaitoksen ja maa- ja metsätalousministeriön välillä viime syksynä käyty strategiakeskustelu. Keskustelussa sovittiin selvityksen tekemisestä koskien toimipaikkaverkoston kehittämistä ja säästöjen hakemisista.

Asiakaspalvelutilanne Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa
Kuva:
Julia Hautojärvi

Nyt valmistuneessa selvityksessä kuvataan Maanmittauslaitoksen palveluverkon nykytila ja tarkastellaan neljää vaihtoehtoista mallia. Tarkastellut mallit ovat nykyinen malli, maakuntakeskusmalli, maakuntakeskusmalli täydennettynä muutamilla palvelupisteillä sekä palvelu- ja toimipistemalli, jossa edellistä mallia on täydennetty siten, että Maanmittauslaitoksella olisi toimitilat niillä paikkakunnilla, joilla on nyt palvelupiste. 

– Neljän mallin tarkastelemiseen päädyttiin, koska niiden avulla saatiin tuotua monipuolisesti esille eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Mallit antavat pohjatietoa jatkoselvitykseen ja varsinaiseen päätöksentekoon, sanoo palvelupisteselvityksestä vastannut ylijohtaja Petri Korpinen Maanmittauslaitokselta.

Selvityksessä kaikkia neljää mallia tarkastellaan samojen kriteerien pohjalta. Kriteerit ovat talous, henkilöstö, asiakkaat, digitalisaatio, kielilainsäädäntö ja vastuullisuus. Jokaisen mallin kohdalla käydään läpi niiden vaikutuksia. Lisäksi huomioon on otettu valtiovarainministeriön palveluverkko- ja toimitilahanke sekä rekrytointi- ja osaamistarpeet. 

Päätökset tehdään myöhemmin

Seuraavaksi Maanmittauslaitoksessa jatketaan asian pohdintaa osana talouden tasapainottamista ja säästöjen hakemista. Päätös voi olla myös joku muu, kuin selvityksessä esitetyt vaihtoehdot. 

Maanmittauslaitoksella on tällä hetkellä 35 palvelupistettä ja kolme toimipaikkaa. 

Selvityksen voi pyytää Maanmittauslaitoksen kirjaamosta (kirjaamo@maanmittauslaitos.fi).

Lisätietoja

Ylijohtaja Petri Korpinen, 040 505 7421, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos

Uusimmat uutiset ja artikkelit