Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedot harkitusti käytettyinä hyödyttävät yhteiskuntaa

Valtiovarainministeriön työryhmä sai viime viikolla valmiiksi paikkatiedon kansallisen riskiarvion. Maanmittauslaitos omistaa ja tarjoaa yhteiskunnan käyttöön monenlaista paikkatietodataa ja -palveluita, ja osallistuimme työryhmän työskentelyyn tiiviisti. Paikkatiedot harkitusti jaeltuina ja käytettyinä hyödyttävät yhteiskuntaa monin tavoin.

Puolivartalokuvassa puku päällä Pasi Patrikainen katsoo kameraan
Kuva:
Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos huolehtii siitä, että koko Suomesta on saatavilla kartta-aineistoa ja paikkatietoa. Keskustelemme viranomaisten kesken siitä, millaista sijaintiin sidottua tietoa eli paikkatietoa eri viranomaiset töissään tarvitsevat, sillä monet viranomaiset tuottavat ja ylläpitävät paikkatietoja Suomessa. Esimerkiksi niin sanottu KALLIO-yhteistyöelin mahdollistaa kansalliset ilmakuvaus- ja laserkeilausaineistot, joiden ansiosta kesälomalaisilla on käytössään laadukkaat maastokartat vaellusretkille ja sienimetsään. Kesäkuussa käynnistyi kansallisen ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelman seuraavien vuosien suunnittelu siten, että yhteiskuntamme kokonaisuudessaan hyötyy ja kokonaisturvallisuus huomioidaan.  

Rahalliset hyödyt kymmeniä miljoonia euroja vuosittain

Monet paikkatiedot ovat arvokkaita juuri siksi, ettei niiden käyttämistä ole tehty liian hankalaksi. Hyödyntämispotentiaalin takia valtava määrä kartta- ja paikkatietoaineistoa avattiin  avoimeksi dataksi vuonna 2012.

Pelkästään laserkeilaus- ja ilmakuvausaineistojen rahalliset hyödyt metsäsektorille ja tulvien kartoitukseen nousevat kymmeniin miljooniin euroihin vuosittain. Kaikkien paikkatietoaineistojen tehokäytön hyödyt mitataan miljardiluokassa.

Avoimuus tuo hyötyjä mutta lisää väärinkäytön riskejä – lainsäädäntö, Maanmittauslaitos ja muut paikkatiedon tuottajat tasapainoilevat hyötyjen ja riskien välillä.

Maanmittauslaitos on arvioinut tuottamiensa paikkatietoaineistojen saatavuutta myös Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta yhdessä puolustusviranomaisten kanssa. Meille on kertynyt paikkatietoriskien arvioinnin kokemusta, jonka ansiosta voisimme ottaa myös keskeisemmän roolin paikkatietoja tuottavien viranomaisten tukemisessa.  

Pidämme huolta, että paikannukseen pohjautuvat palvelut toimivat ”säällä kuin säällä”

Satelliittipaikannuksen (GNSS-paikannus) häirinnästä on uutisoitu paljon tänä vuonna, sillä häirintä on lisääntynyt. Kun satelliittipaikannusta häiritään, paikkatietojen luotettavuus häiriintyy.

Maanmittauslaitoksen tehtävä on pitää huolta siitä, että palvelumme ovat käytettävissä vaikeissakin olosuhteissa. Maanmittauslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu paikannustiedon varmistaminen Suomessa, ja tutkimustyömme avulla kehitetään ratkaisuja GNSS-häirinnän havaitsemiseen ja ehkäisyyn.

Pasi Patrikainen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos
Tutkimus
Mediatiedote

Uusimmat blogit