Hyppää pääsisältöön

Paikkatietokeskuksen uusien tutkimushankkeiden rahoituksella tuetaan vihreää ja digitaalista siirtymää

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n saama rahoitus tukee tutkimuslaitoksen asemaa Suomen ja maailman johtavana dronetutkimuksen, laserkeilauksen ja kartoituksen osaamiskeskuksena

Suomi on maailman huipputasoa droonien tutkimuksessa sekä näillä tehtävässä kaukokartoituksessa ja laserkeilauksessa.
Suomi on maailman huipputasoa droonien tutkimuksessa sekä näillä tehtävässä kaukokartoituksessa ja laserkeilauksessa.
Kuva:
Roope Näsi

Uusimmat hankkeet keskittyvät metsäpalojen dronetutkimukseen, metsien ja valuma-alueiden laserkeilaustutkimukseen sekä suurten paikkatietoaineistojen yhteenkokoamiseen. Suomen Akatemian vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat 2021 -rahoitushaussa myönnettiin rahoitusta 17 konsortiolle, joista peräti kolmessa on mukana Paikkatietokeskuksen laserkeilauksen ja dronetutkimuksen asiantuntijoita. Lisäksi rahoitusta  saatiin kahteen eri FIRI-tutkimusinfrastruktuurin kehitysprojektiin.

Paikkatietokeskus tekee huippututkimusta droneilla

Paikkatietokeskuksen menestykselle rahoitushaussa on vahvat perusteet - organisaatio nousi esille vahvana drooni- ja kaukokartoitustutkimuksen osaajana äskettäin julkaistussa tieteellisen vaikuttavuuden raportissa. Raportin mukaan Suomi on maailman huipputasoa juuri droonien kehityksessä sekä näillä tehtävässä kaukokartoituksessa ja laserkeilauksessa. Näiden osaamisalueiden julkaisujen globaali vaikuttavuus oli tutkimuksen mukaan Paikkatietokeskuksessa erittäin korkealla tasolla. Paikkatietokeskuksella on keskeinen rooli Suomessa kaikessa paikkatietoon liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Tutkimusprofessori Eija Honkavaaran luotsaama DroneFinland-tutkimusryhmä on Paikkatietokeskuksen droonimenestyksen takana. Honkavaara toimii konsortionjohtajana vuodenvaihteessa alkavassa projektissa FireMan. Metsäpalot ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia maailmanlaajuisia ympäristöuhkia.

“Eija Honkavaaran (Paikkatietokeskus FGI) johtama konsortio kehittää tekoälypohjaista tekniikkaa nopeaan metsäpalojen havaitsemiseen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien eli droonien avulla. Monitieteisen tutkimuskokonaisuuden muodostavat Paikkatietokeskuksen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen ja VTT:n tutkijat, sekä laaja yhteistyöverkosto”, Suomen Akatemian tiedotteessa kerrotaan. 

Honkavaara on myös vahvasti mukana Suomalaista UAV-tutkimusekosysteemiä sekä droonien testikenttiä kehittävässä FUAVE-projektissa.
“Droonien potentiaali digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä on valtava. Läpimurtotutkimus edellyttää monitieteellistä kehittämistä sisältäen niin mm.  kaukokartoituksen, robotiikan, tietoliikenteen, tilastotieteen, käyttäytymistieteen kuin eri sovellusalojen huippuosaamista. FireMan-projektissa yhteistyökumppaneina ovat UNITE ja 6Genesis lippulaivat sekä 30 yritystä tai virastoa”, Honkavaara kertoo uudesta alkavasta projektistaan.

Mikä on menestyksen resepti? 

Paikkatietokeskuksessa on lukuisia kansainvälisesti menestyneitä huippututkijoita, jotka ovat onnistuneet kokoamaan ympärilleen vahvoista osaajista koostuvia tutkimusryhmiä useilla eri tutkimusalueilla. Maanmittauslaitoksen keskeisenä strategiana on olla haluttu ja kiinnostava työpaikka. Korkeatasoinen tutkimus ja kiinnostavat tutkimusryhmät ovat houkutelleet Paikkatietokeskukseen suomalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita, jotka haluavat tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja akateemisesti merkittävää työtä. Kaukokartoituksen osasto panostaa myös erityisesti nuorten, uransa alussa olevien kykyjen rekrytointiin. Toinen keskeinen strategia on verkostoissa ja ekosysteemeissä toimiminen, ja tätä on viime vuosien aikana kehitetty erityisesti. Paikkatietokeskus on menestynyt erityisesti rahoitushauissa, joissa vaaditaan maailmanluokan tiedettä, käytännön vaikuttavuutta ja vahvaa yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. 

Vahva vaikuttaja verkostoissa ja ekosysteemeissä

Pistepilviekosysteemeihin ja niiden yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin laajasti perehtynyt tutkimusprofessori Harri Kaartinen aloittaa vuodenvaihteessa uuden Green-Digi-Basin-projektin liittyen valuma-alueiden ja vesivarojen hallintaan ja niiden digitaaliseen siirtymään. Hän on mukana rakentamassa tutkimusekosysteemiä ja infrastruktuuria, joka kokoaa yhteen suomalaiset vesisektorin asiantuntijat. Tätä työtä varten Kaartiselle myönnettiin juuri myös suomalaisen tutkimusinfrastruktuurin FIRI-kehitysrahoitus. “Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Teknologiamurrokset-ohjelman pitkäjänteinen rahoitus COMBAT/Pointcloud-hankkeelle loi perustan pistepilviteknologian siirtämiseksi käytäntöön monilla eri sovellusalueilla”, Kaartinen kertoo.

“Uudet rahoitukset vesisektorin kumppanuusverkoston luomiselle sekä tutkimusinfrastruktuurin rakentamiselle ja näiden yhteistyölle jatkaa pistepilviekosysteemin hyödyntämistä yhteiskunnan eduksi. Tulvat, muutokset valuma-alueissa, puhumattakaan vedenlaadusta, vaikuttavat monien elämään. Uudet hankkeet tiivistävät entisestään yhteistyötä laajan tutkimus-, yritys- ja organisaatioverkoston kanssa. Tutkimusinfrastruktuurin rakentamisessa tehdään yhteistyötä myös droonikumppanuusverkosto FUAVE:n kanssa.”

Paikkatietokeskuksen osaaminen ja verkostotyö ei rajoitu kaukokartoitukseen ja drooneihin. Geoinformatiikka ja kartoitus ovat se osa talon osaamista, joka koskettaa Suomen kansalaisia kenties lähimmin - erityisesti käyttäjäystävällisten ja saavutettavien karttapalvelujen kehittäminen on Geoinformatiikan ja kartoituksen osastonjohtaja Juha Oksasen ja hänen tutkimusryhmiensä alaa. Oksanen osastoineen sai niinikään FIRI-infrastruktuurirahoituksen kehittää Geoportti-palvelukokonaisuutta, joka tuo muun muassa. suuret helposti käytettävät paikkatietoaineistot sekä joukon prosessointi- ja analyysityökaluja suoraan CSC:n teholaskentaympäristöön tutkijoiden saataville.

Vuosikymmenten työ laserkeilauksen ja metsäntutkimuksen parissa jatkuu

Kaukokartoituksen ja Fotogrammetrian osastonjohtaja Juha Hyyppä jatkaa akatemiarahoituksella vuosikymmenten mittaista työtään laserkeilauksen tutkimuksen ja kehittämisen parissa yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa, Diversity4Forests-projektissa. Rahoituksen saaneet uudet projektit sijoittuvat metsätutkimuksen UNITE-osaamiskeskittymään ja vahvistavat osaltaan seuraavan sukupolven tarkan metsätiedon tuotantoa muun muassa avoimen aikasarjatiedon ja uuden menetelmäosaamisen avulla.
Hyypän ryhmän saavutukset metsien laserkeilauksen parissa ovat vieneet vuosien saatossa Paikkatietokeskuksen tutkimuslaitosten raskaaseen sarjaan: uraauurtavalla tutkimuksella on suoria vaikutuksia sekä alan kansainväliseen kehitykseen, käytössä olevaan kartoitusteknologiaan että suomalaiseen elinkeinoelämään ja metsätalouteen. 

Lisätietoja:

Eija Honkavaara, FireMan ja FUAVE tutkimusekosysteemi
eija.honkavaara@maanmittauslaitos.fi

Harri Kaartinen, Green-Digi-Basin, HYDRO-RDI-verkosto ja HYDRO-RI-tutkimusinfrastruktuuri
harri.kaartinen@maanmittauslaitos.fi

Juha Oksanen, Geoportti
juha.oksanen@maanmittauslaitos.fi

Juha Hyyppä, UNITE, Diversity4Forests, Scan4rest
juha.hyyppa@maanmittauslaitos.fi
 

Tutkimus
Paikkatietokeskus
Innovaatiot

Uusimmat uutiset ja artikkelit