Skip to main content

Research Notes

The series are finished 31.12.2014.

(Only in Finnish)

30. PASI HÄKLI, JYRKI PUUPPONEN, HANNU KOIVULA & MARKKU POUTANEN: Suomen geodeettiset koordinaatistot ja niiden väliset muunnokset. 2009. 121 s. http://hdl.handle.net/10138/354894

29. MIRJAM BILKER-KOIVULA & MATTI OLLIKAINEN: Suomen geoidimallit ja niiden käyttäminen korkeuden muunnoksissa. 2009. 48 s. http://hdl.handle.net/10138/354892

28. ANTTI JAKOBSSON & HARRI HUTTUNEN: Kuntien ja maanmittauslaitoksen tuottamien maastotietojen tietomallien harmonisointitarpeesta ja yhteiskäytön toteuttamisesta. 2005. 182 s.

27. PASI HÄKLI & HANNU KOIVULA: Virtuaali-RTK (VRS™) tutkimus. 2004. 60 s.

26. PEKKA LEHMUSKOSKI & PAAVO ROUHIAINEN: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 2002-2003. 2004. 30 s.

25. PEKKA LEHMUSKOSKI & PAAVO ROUHIAINEN: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 2000-2001. 2002. 26 s.

24. MATTI OLLIKAINEN, HANNU KOIVULA & MARKKU POUTANEN: EUREF-FIN ­koordinaatisto ja EUREF-pistetihennykset Suomessa. 32 s.

23. VILLE HELMINEN, OLLI JAAKKOLA & TAPANI SARJAKOSKI: Slices-maankäyttöluokituksen laadun tarkastus. 57 s.Tiivistelmä

22. PEKKA LEHMUSKOSKI & PAAVO ROUHIAINEN: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 1998-1999. 2000. 31 s.

21. MIKA KARJALAINEN & RISTO KUITTINEN: Ortokuvien tuottaminen peltolohkotietokannan ajantasaistukseen ja viljakasvien tulkintaan. 1999. 39 s.

20. HANNU RUOTSALAINEN, JAAKKO MÄKINEN & JUSSI KÄÄRIÄINEN: Gravimetrien kalibrointilinja Masala-Vihti. 1998. 8 s. + 6 liites.

19. PEKKA LEHMUSKOSKI & PAAVO ROUHIAINEN: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 1996-1997. 1998. 37 s.

18. HANNA KEMPPAINEN: Rakennustietojen integrointi ja laatu. 1998. 63 s.

17. PAAVO ROUHIAINEN: Geodeettisen laitoksen suorittamat Suomen mareografien korkeudenmääritykset. 1997. 17 s.

16. MATTI OLLIKAINEN, HANNU KOIVULA, MARKKU POUTANEN & RUIZHI CHEN: Suomen kiinteiden GPS-asemien verkko. 1997. 34 s.

15. HANNA KEMPPAINEN: Yhteenveto paikkatietojen laadun ja epävarmuuden mallintamisesta. 1997. 53 s.

14. PEKKA LEHMUSKOSKI & PAAVO ROUHIAINEN: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 1994-1995. 1996. 35 s.

13. PASI MYLLYNIEMI & TAPANI SARJAKOSKI: Itseorganisoituvat kartat alueellisessa analyysissä - Itämeren lohikannan seuranta. 1996. 52 s.

12. RISTO KUITTINEN & JUHANI LAAKSONEN: Kontrastin vaimeneminen satelliitista tehtävissä kuvauksissa. 1994. 23 s.

11. PEKKA LEHMUSKOSKI & PAAVO ROUHIAINEN: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 1992-1993. 1994. 27 s.

10. RISTO KUITTINEN & EERO AHOKAS: Maaston radianssien määrittäminen satelliittikuvilta. 1994. 59 s.

  9. JUHA JAAKKOLA & EIJA ORAVA: Pikselin suuruuden, sävyjen määrän ja tiivistämisen vaikutuksesta digitaalisen ilmakuvan geometriaan. 1993. 49 s.

  8. MATTI OLLIKAINEN: GPS-koordinaattien muuntaminen kartastokoordinaateiksi. 1993. 31 s.

  7. PIRKKO LAURILA: Luonnonilmiöiden kolmiulotteisten mallien visualisointi tietokoneella. 1993. 84 s.

  6. PEKKA LEHMUSKOSKI & MIKKO TAKALO: Lisäyksiä ja korjauksia Suomen tarkkavaaitusten linjastoon 1990-1991. 1992. 23 s.

  5. PANU SOTKAS, JUHANI LAAKSONEN & RISTO KUITTINEN: Satelliittikuvan tulkintatarkkuuden määrittäminen. 1992. 46 s.

  4. MIKKO LINDHOLM: Tietokonekartasto hypermediaa soveltaen. 1991. 86 s.

  3. OLLI JAAKKOLA & TAPANI SARJAKOSKI: Satelliittikuvatulkinnan epävarmuuden visualisointi. 1991. 31 s.

  2. HANNA KEMPPAINEN: Oliot paikkatiedossa. 1991. 26 s.

  1. MIKKO LINDHOLM & TAPANI SARJAKOSKI: Tietokone karttaopetuksessa. 1989. 33 s.