Osakehuoneistorekisteri (ASREK-hanke)

Osakehuoneistorekisteri on uusi rakenteilla oleva rekisterijärjestelmä, jolla voidaan rekisteröidä osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät.

Rekisterin avulla asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti. Lisäksi rekisteri tarjoaa asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät monipuoliset tietopalvelut.

Luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa yhteyksissä, sillä huomattavalla osalla kansalaisista on asunto-osakkeita ja asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta. Osakehuoneistorekisteri helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä niin isännöinnissä, kiinteistönvälityksessä, rahoituslaitoksissa kuin julkishallinnossakin.

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osakehuoneistorekisteriä tuottaa poikkihallinnollinen yhteistyöhanke ASREK ja siitä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. ASREK-hankkeen operatiivisesta toteutuksesta vastaa Maanmittauslaitos. Tämän hetken suunnitelmien mukaan osakehuoneistorekisterin ensimmäiset osat otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Lisätietoa hankkeesta löytyy ministeriön verkkosivuilta. Siellä voi myös ilmoittautua hankkeen seuraajaksi.

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää osoitteeseen asrek@maanmittauslaitos.fi


Infotilaisuuksien taltioinnit:

Kiinteistöasioiden digipäivä 2.11.2017
Infotilaisuus sidosryhmille 3.5.2017