Hyppää pääsisältöön

Huoneistotietojärjestelmä

Maanmittauslaitoksen tuottama ja ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa vuonna 2019. Huoneistotietojärjestelmää kehitetään kahdessa ohjelmassa.

HTJ1-ohjelmassa luodaan edellytykset osakeluetteloiden tietojen siirrolle, Maanmittauslaitoksen rekisteröintipalvelujen tehokkaalle ja nopealle toiminnalle. Lisäksi kehitetään tietopalveluita ja rajapintoja toimijoiden käyttöön. HTJ1-ohjelma on jatkoa ASREK-hankkeelle, jossa järjestelmän perustaminen tehtiin. Ohjelma jatkuu vuoteen 2024 saakka.

HTJ2-ohjelmassa huoneistotietojärjestelmää jatkokehitetään kattamaan taloyhtiöiden taloudelliset tiedot sekä korjaus- ja muutostyötiedot. Tämän ohjelman taustalla on maa- ja metsätalousministeriön asettama HTJ2-hanke, jonka tavoitteena on taloyhtiöiden hallinnollisten tietojen vakiointi ja hyödynnettävyys osana vaihdantaa, luotonantoa ja vakuushallintaa, taloyhtiöiden hallintoa sekä osakkaan omien huoneistojen hallintaa. Hanke sisältyy digitalisaatiohankkeena Suomen kestävän kasvun suunnitelmaan ja se rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Hanke päättyy vuonna 2026.Huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena.

Huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa. Sen lisäksi, että kansalaisten tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, huoneistotietojärjestelmä helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, rahoituslaitoksissa sekä julkishallinnossa.Lisätietoa huoneistotietojärjestelmästä löytyy osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolta. Siellä voi tilata huoneistotietojärjestelmän uutiskirjeen sekä lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja.