MaaVero − Maapohjan kiinteistöverouudistus

Uusi maapohjan arvostamisjärjestelmä lisää kiinteistöveron oikeudenmukaisuutta

Maapohjien kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmä uudistetaan, koska rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien kauppahinnat ovat eriytyneet alueellisesti, mikä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon verotusarvostuksessa.

Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä uudistetaan. Tämän hankkeen toteutuksesta vastaa Tilastokeskus.

Uudistuksessa ei koroteta kokonaisverokertymää

Valtiovarainministeriön asettaman hankkeen tavoitteena on luoda uusi hintavyöhykekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten koko maan kattavasti. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tarkoituksena ei ole korottaa kiinteistöveroa verotusarvoja korottamalla, vaan tarjota parempi sekä oikeudenmukaisemmin ja tasapuolisemmin kohteleva veropohja kuntien rahoituslähteeksi.

Uudistuksen tarkoituksena ei ole korottaa veron tasoa eikä kokonaisverokertymää. On kuitenkin todennäköistä, että joidenkin kiinteistövero tulee nousemaan ja joidenkin laskemaan.

Maanmittauslaitos tuottaa aineiston Verohallinnon käyttöön

Maanmittauslaitos vastaa MaaVero-hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa ovat Maanmittauslaitoksen ja valtiovarainministeriön lisäksi mukana Kuntaliitto, Verohallinto sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Kun järjestelmä otetaan käyttöön, Maanmittauslaitos toimittaa verotusta varten tiedot, mihin hinta-alueisiin kunkin kiinteistön maapohja kuuluu. Verohallinto hyödyntää näitä lähtötietoja kiinteistöveron laskennassa

Uudet verotusarvot vuoden 2023 kiinteistöverotukseen

Uusia verotusarvoja on tarkoitus soveltaa vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa. Samalla aikataululla uudistetaan myös rakennusten arvostamisjärjestelmä, mistä vastaa Tilastokeskus.

Hinta-alueet kaikkien nähtäville

Kansalaiset voivat itse tarkastella maanhinta-alueita palvelussa, joka julkaistaan keväällä 2023. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville.

Lisätietoja

Valtiovarainministeriön verkkosivut

Yli-insinööri Ari Tella, 040 554 3036, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi