Hyppää pääsisältöön

Julkaisut

Maanmittauslaitoksen julkaisuja ja raportteja. Julkaisut ovat pdf-muodossa, osa julkaisusarjan julkaisuista on saavilla myös painettuna.

Julkaisusarja

Julkaisusarja sisältää ohjeita ja tutkimusraportteja. Niiden lisäksi julkaisemme myös suppeampia selvityksiä.

Vanhempia julkaisuja voit tiedustella Maanmittauslaitoksen kirjastosta (MMLkirjasto@maanmittauslaitos.fi).

 • Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta (pdf) (6. painos, 2016)
 • Metsän hinta Suomessa 2006 - 2007, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111, Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen (2011)
 • Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar 5. upplagen , Lantmäteriverkets publikationer nr 92 (2011)
 • Tuottoarvomenetelmän käyttö arviointi- ja tilusjärjestelytoimitusten metsänarvioinnissa, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 110, Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä (2009)
 • Raakamaan hinta, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109, Risto Peltola, Juhani Väänänen, Juhana Hiironen, Mark Eronen (2008)
 • Metsätilusjärjestelyjen tarpeen selvittäminen, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107, Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola
 • Yleisen rakennuksen tontin arvo, Maanmittauslaitoksen julkaisuja 106, Risto Peltola, Marianna Vesanen (2007)
 • Asuntotontin hinta, Maanmittauslaitoksen julkaisuja 105, Juhani Väänänen, Risto Peltola (2007)
 • Metsien kiinteistörakenteen pirstoutuminen, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 104, Markku Airaksinen, Maija Lääti, Aaro Mikkola (2006)
 • Pellon arvo, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 102, Risto Peltola, Päivi Mattila, Elina Kasteenpohja (2006)
 • Maisemahaitoista ja niiden käsittelystä maanmittaustoimituksissa, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 99, Pekka Rahkila, Eero Carlson ja Juhana Hiironen (2005)
 • Haja-asuntotontin kauppa-arvo, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 96, Risto Peltola, Juhani Väänänen (2005)
 • Peltotilusjärjestelyjen tarve ja mahdollisuudet Suomessa, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 95, Väinö Ylikangas (2004)
 • Behovet av ägoreglering av åkermark i Finland och möjligheterna därtill, Lantmäteriverkets publikationer nr 95, Väinö Ylikangas (2004)

Selvitykset

Kansallisen maastotietokannan ja Paikkatietoalusta-hankkeen selvitykset

Muut julkaisut

Lainhuutojen käsittelyajat nopeutuvat Lean-johtamismallin avulla (pdf) (2016)