Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjien henkilötiedot

Kaikki Maanmittauslaitoksen selosteet rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä löytyvät täältä.

23.5.2018:

Inom kort kommer denna sida att uppdateras med dataskyddsbeskrivningar enligt den allmänna dataskyddsförordningen över behandlingen av registrerades personuppgifter.

GDPR-compliant data protection descriptions concerning the processing of personal data of registered persons will soon be updated on this page.