Hyppää pääsisältöön

Hyvinvoivat ihmiset

Iloiset ihmiset kahvipöydän ääressä.Maanmittauslaitoksen sosiaalinen vastuu toteutuu muun muassa huolenpitona omasta henkilöstöstä, sisältäen esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden, osaamisen kehittämisen ja työtyytyväisyyden. Sen lisäksi vastuu ulottuu ihmisiin myös organisaation ulkopuolella. Haluamme vaalia ja kehittää muun muassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. 

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelmassa on määritelty tavoitteiksi:

 1. Huolehdimme yhdessä toistemme hyvinvoinnista, tyytyväisyydestä ja kehittymismahdollisuuksista.
 2. Kehitämme toimintakulttuurissamme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Vuonna 2024 edistämme näitä vastuullisuustekoja:

 • Kokeilemme anonyymiä rekrytointia edistääksemme henkilöstön monimuotoisuutta.
 • Koko henkilöstö käy verkkokoulutuksen Vastuullisuus työssäni: Monimuotoisuus ja osallisuus.

Vuonna 2023 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Julkaisemme ja otamme asteittain käyttöön Maanmittauslaitoksen uuden kielilinjauksen.
 • Kokeilemme Paikkatietokeskuksessa uusia keinoja henkilöstön monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Jaamme avoimesti parhaat käytännöt ja opit.
 • Toteutamme monimuotoisuuden ja osallisuuden lähtötilakartoituksen ja valitsemme kehityskohteet tulosten perusteella.

Vuonna 2022 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Otamme käyttöön uusia virtuaalisia työkaluja digitaalisen työympäristömme kehittämiseksi. Pyrimme tekemään muutoksen henkilöstölle mahdollisimman helpoksi – esimerkiksi 130 digikaveriksi koulutettua vapaaehtoista tukevat kollegoitaan.
 • Toteutamme työyhteisöviestinnän kehittämissuunnitelman yhteisöllisyyden sekä vuorovaikutuksen kehittämiseksi.
 • Viemme eteenpäin nimikeuudistusta. Sen yhteydessä luovumme sukupuolivärittyneistä nimikkeistä edistääksemme sukupuolten tasa-arvoa.
 • Allekirjoitamme FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen ja teemme suunnitelman monimuotoisuuden eli diversiteetin ja inkluusion edistämisestä.

Tutustu Vastuu Maasta -vastuullisuusohjelmaan (pdf), päivitetty 10.1.2024.

Maanmittauslaitoksessa panostetaan työtyytyväisyyteen

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. 

Vuonna 2023 työtyytyväisyys oli valtion yhteisessä työhyvinvointikyselyssä yhteensä 3,9 asteikolla 1–5.

Maanmittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä. Tämän taustalla on monipaikkaisen työn tekemisen kulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Työntekijän kehittyminen mahdollistetaan

Maanmittauslaitos kannustaa ja tukee henkilöstöään osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Toteutustapoja ovat muun muassa mentorointiohjelma, kouluttajana toimiminen, tutkintoon tähtäävä opiskelu, verkko-opiskelu, sisäiset ryhmäkoulutukset, henkilökierrot sekä yksilölliset ulkopuoliset koulutukset.

Lisäksi osaamisen tavoitteita ja kehittämistarpeita käydään läpi säännöllisesti esimiehen kanssa. Tavoitteena on edistää oppivan toimintaympäristön ja sitä tukevien toimintamallien kehittymistä kattavasti Maanmittauslaitoksessa.

Yhdenvertaisuus Maanmittauslaitoksessa

Maanmittauslaitoksen toiminnan lähtökohtana on, että erilaiset väestöryhmät voivat käyttää yhdenvertaisesti Maanmittauslaitoksen tarjoamia palveluja. Panostamme myös henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumiseen työnantajana. 

Edistämme yhdenvertaisuutta seuraavasti:

 • kehitämme yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti
 • seuraamme yhdenvertaisuuden toteutumista säännöllisesti
 • noudatamme lakeja ja muita toimintaperiaatteita

Yhdenvertaisuussuunnitelman avulla Maanmittauslaitos ylläpitää ja kehittää asiakkaiden sekä muiden ulkoisten sidosryhmien yhdenvertaista kohtelua. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2025 (pdf)

Lue lisää vastuullisuusraportista ja henkilöstöraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2023 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, miten ihmisten hyvinvointiin Maanmittauslaitoksessa panostetaan.