Hyppää pääsisältöön

Hyvinvoivat ihmiset

Iloiset ihmiset kahvipöydän ääressä.Maanmittauslaitoksen sosiaalinen vastuu toteutuu muun muassa huolenpitona omasta henkilöstöstä, sisältäen esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden, osaamisen kehittämisen ja työtyytyväisyyden. Sen lisäksi vastuu ulottuu ihmisiin myös organisaation ulkopuolella. Haluamme vaalia ja kehittää muun muassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. 

Maanmittauslaitoksessa panostetaan työtyytyväisyyteen

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. 

Vuonna 2020 Maanmittauslaitoksen työtyytyväisyys oli valtion yhteisessä VMBaro-kyselyssä yhteensä 3,96 asteikolla 1–5. Valtion keskiarvo oli 3,67.

Maanmittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä (4,52, valtion ka. 4,13). Tämän huipputuloksen taustalla on monipaikkaisen työn tekemisen kulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat mm. työn tavoitteiden tietäminen (4,49, valtion ka. 4,27), luottamus työsuhteen jatkumiseen (4,51, valtion ka. 3,97) ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen (4,33, valtion ka. 4,20) että työtovereiden (4,40, valtion ka. 4,25) taholta.

Työntekijän kehittyminen mahdollistetaan

Maanmittauslaitos kannustaa ja tukee henkilöstöään osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Toteutustapoja ovat muun muassa mentorointiohjelma, kouluttajana toimiminen, tutkintoon tähtäävä opiskelu, verkko-opiskelu, sisäiset ryhmäkoulutukset, henkilökierrot sekä yksilölliset ulkopuoliset koulutukset.

Lisäksi osaamisen tavoitteita ja kehittämistarpeita käydään läpi säännöllisesti esimiehen kanssa. Tavoitteena on edistää oppivan toimintaympäristön ja sitä tukevien toimintamallien kehittymistä kattavasti Maanmittauslaitoksessa.

Yhdenvertaisuus Maanmittauslaitoksessa

Maanmittauslaitoksen toiminnan lähtökohtana on, että erilaiset väestöryhmät voivat käyttää yhdenvertaisesti Maanmittauslaitoksen tarjoamia palveluja. Panostamme myös henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumiseen työnantajana. 

Edistämme yhdenvertaisuutta seuraavasti:

  • kehitämme yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti
  • seuraamme yhdenvertaisuuden toteutumista säännöllisesti
  • noudatamme lakeja ja muita toimintaperiaatteita

Yhdenvertaisuussuunnitelman avulla Maanmittauslaitos ylläpitää ja kehittää asiakkaiden sekä muiden ulkoisten sidosryhmien yhdenvertaista kohtelua. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2025 (pdf)

Lue lisää vastuullisuusraportista ja henkilöstöraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2020 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, miten ihmisten hyvinvointiin Maanmittauslaitoksessa panostetaan.

Vuoden 2020 henkilöstöraportista (pdf) löytyy tarkempaa tietoa muun muassa henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.