Hyppää pääsisältöön

Kestävä ympäristö

Järvimaisema.Maanmittauslaitoksessa tehdään työtä kestävän ympäristön puolesta kahdella tasolla. Ensinnäkin pyritään aktiivisesti pienentämään oman toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. Toisaalta tunnistetaan myös Maanmittauslaitoksen omien tietojen ja osaamisen merkitys yhteiskunnan kestävän kehityksen mahdollistajana.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Maanmittauslaitoksessa pyritään aktiivisesti pienentämään oman toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle toimitiloissa ja matkustuksessa.

Toimitilojen tehokasta ja kestävää käyttöä on edistetty muun muassa suosimalla yhteiskäyttötiloja ja ottamalla kestävän kehityksen näkökulmat huomioon toimitilauudistuksissa. Toimitilatehokkuudessa onkin päästy varsin hyvälle tasolle. Vuonna 2020 luku oli 18,9 m2 / henkilötyövuosi. Vielä vuosina 2016 ja 2017 toimistotilaa oli käytössä 23 m2 henkilötyövuotta kohden.

Maanmittauslaitos aloitti myös vuonna 2014 Green Office -ympäristöohjelman, jota toteutetaan nyt yhdeksässä Maanmittauslaitoksen toimipisteessä. Tavoitteena on laajentaa ohjelma tulevaisuudessa koko laitokseen.

Vuodesta 2016 yksityisautoilun määrää on saatu laskettua ja junamatkojen osuutta vastaavasti nostettua. Maaseudun Tulevaisuuden vuonna 2018 teettämän selvityksen mukaan juna on hiilidioksidipäästöiltään ylivoimaisesti ekologisin matkustusvaihtoehto.

Tieto osana kestävämmän ympäristön suunnittelua

Maanmittauslaitoksen missiona ja toiminnan kivijalkana on Tietoa Maasta. Keskeisiä tietoja ovat kiinteistöjen ja osakehuoneistojen rekisteritiedot sekä paikkatiedot. Tiedon ja niistä jalostettujen tietotuotteiden avulla voidaan taistella myös kestävämmän ympäristön puolesta. Tiedon avulla voidaan ymmärtää luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia ilmiöitä paremmin, tehdä niiden kannalta parempia päätöksiä ja kehittää myös uusia kestävämpiä ratkaisuja.

Vuonna 2020 Maanmittauslaitos teki päätöksen osallistua kaksivuotiseen Mammutti-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa tietopohjaa maankäytön muutosten raportoinnin, seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, mikä voisi johtaa päästöjen pienentämiseen tai hiilinielujen kasvattamiseen. 

Maanmittauslaitoksen tutkimustiedolla autetaan päätöksentekijöitä hyödyntämään luonnonvaroja kestävästi ja säilyttämään luonnon monimuotoisuus. Vuonna 2020 Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa kehitettiin esimerkiksi sitä, miten metsistä saadaan tulevaisuudessa monipuolisempaa ja laadukkaampaa paikkatietoa. Tämän tiedon avulla voidaan paremmin arvioida metsien käytön vaikutuksia esimerkiksi monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja maisemiin.

Lue lisää vastuullisuusraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2020 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, miten ympäristövastuuseen Maanmittauslaitoksessa panostetaan.