Hyppää pääsisältöön

Kestävä ympäristö

Henkilö ulkoilemassa metsässä.Maanmittauslaitoksessa tehdään työtä kestävän ympäristön puolesta kahdella tasolla. Ensinnäkin pyritään aktiivisesti pienentämään oman toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle. Toisaalta tunnistetaan myös Maanmittauslaitoksen omien tietojen ja osaamisen merkitys yhteiskunnan kestävän kehityksen mahdollistajana.

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelmassa on määritelty tavoitteiksi:

 1. Pienennämme toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.
 2. Tuotamme tietoa ja tutkimusta tukemaan päätöksentekoa ja kehittämistä, joilla voidaan hidastaa ilmastonmuutosta ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Vuonna 2024 edistämme näitä vastuullisuustekoja:

 • Laskemme Maanmittauslaitoksen hiilijalanjäljen ja tunnistamme sen perusteella tärkeimmät toimenpiteet.
 • Vähennämme matkustamisen tarvetta ja parannamme tuottavuutta laajentamalla kirjallisen menettelyn käyttöä toimituksissa.

Vuonna 2023 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Parannamme monitoimilaitteiden, tulostimien ja piirtureiden ympäristövastuullisuutta. Tuemme digitaalisten työvälineiden käyttöä.
 • Hankimme aineettomia ja ekologisesti kestäviä liike-, messu- ja merkkipäivälahjoja.
 • Tilusjärjestelyissä kartoitamme ja varaamme Peltopankki-pilottiin kohteita, jotka sopivat kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.
 • Suoritamme tuulivoimahankkeiden pakkolunastusten ennakkohaltuunotot viiveettä. Nopeutamme ja edistämme osaltamme energiatalouden vihreää siirtymää.

Vuonna 2022 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Edistämme konkreettisin toimenpitein pidemmän tähtäimen vastuullisuustekoa, joka on laajentaa Green Office koko Maanmittauslaitoksen yhteiseksi ympäristöjärjestelmäksi vuoteen 2024 mennessä.
 • Pilotoimme ja selvitämme työsuhdepolkupyöräedun tarjoamista koko henkilöstölle.
 • Teemme selvityksen, miten voisimme edistää ympäristövastuuta tietohallinnossamme ja millaisilla ratkaisuilla voisimme tukea tulostamisen vähentämistä. 
 • Tuotamme uutta tutkimustietoa osana Suomen Akatemian lippulaivahanke UNITEA, jossa tavoitteena on monipuolistaa metsään liittyviä elinkeinoja, edistää metsien terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä turvata luonnon monimuotoisuus.
 • Kehittämällä kiinteistörakennetta pienennämme maa- ja metsätalouden hiilijalanjälkeä, mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden kehittämisen ja lisäämme alueen liikenneturvallisuutta. Vuonna 2022 kehitämme tähän liittyvää mittaristoa. 

Tutustu Vastuu Maasta -vastuullisuusohjelmaan (pdf), päivitetty 10.1.2024.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Maanmittauslaitoksessa pyritään aktiivisesti pienentämään oman toiminnan aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle toimitiloissa ja matkustuksessa.

Toimitilojen tehokasta ja kestävää käyttöä on edistetty muun muassa suosimalla yhteiskäyttötiloja ja ottamalla kestävän kehityksen näkökulmat huomioon toimitilauudistuksissa. Toimitilatehokkuudessa onkin päästy varsin hyvälle tasolle. Vuonna 2023 luku oli 16,6 m2 / henkilötyövuosi. Vielä vuosina 2016 ja 2017 toimistotilaa oli käytössä 23 m2 henkilötyövuotta kohden.

Maanmittauslaitos aloitti myös vuonna 2014 Green Office -ympäristöohjelman, jota toteutetaan nyt kahdessatoista Maanmittauslaitoksen toimipisteessä. Suunnitelmana on laajentaa Green Office koko Maanmittauslaitoksen yhteiseksi ympäristöjärjestelmäksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tieto osana kestävämmän ympäristön suunnittelua

Maanmittauslaitoksen missiona ja toiminnan kivijalkana on Tietoa Maasta. Keskeisiä tietoja ovat kiinteistöjen ja osakehuoneistojen rekisteritiedot sekä paikkatiedot. Tiedon ja niistä jalostettujen tietotuotteiden avulla voidaan taistella myös kestävämmän ympäristön puolesta. Tiedon avulla voidaan ymmärtää luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia ilmiöitä paremmin, tehdä niiden kannalta parempia päätöksiä ja kehittää myös uusia kestävämpiä ratkaisuja.

Maanmittauslaitoksen tutkimustiedolla autetaan päätöksentekijöitä hyödyntämään luonnonvaroja kestävästi ja säilyttämään luonnon monimuotoisuus. Vuonna 2020 Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa kehitettiin esimerkiksi sitä, miten metsistä saadaan tulevaisuudessa monipuolisempaa ja laadukkaampaa paikkatietoa. Tämän tiedon avulla voidaan paremmin arvioida metsien käytön vaikutuksia esimerkiksi monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja maisemiin.

Lue lisää vastuullisuusraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2023 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, miten ympäristövastuuseen Maanmittauslaitoksessa panostetaan.