Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntaa palveleva tieto

Kaupunki.Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla niiden omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Lisäksi laitos ylläpitää maastotietoja ja tuottaa karttoja, ilmakuvia sekä laserkeilausaineistoja koko Suomesta. Maanmittauslaitoksessa tehdään myös kansainvälistä paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

Tiedon merkitys kasvaa

Tiedon merkitys toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja johtamisessa on kasvanut sekä
Maanmittauslaitoksessa että yleisemmin yhteiskunnassa. Tämä asettaa tiedolle entistä suurempia vaatimuksia ja odotuksia. Tietoa käytetään sähköisten palvelujen pohjana ja samalla tieto on keskeistä esimerkiksi automaattisten päätöksentekojärjestelmien kehittämisessä.

Maanmittauslaitos ylläpitää yhteiskunnan kannalta merkittäviä tietoaineistoja. Laitoksessa on tunnistettu tiedon toisiokäytön edistäminen tärkeäksi datavastuullisuuden tavoitteeksi. Se tarkoittaa sitä, että Maanmittauslaitoksen tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti ja innovatiivisesti uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätös on osa Maanmittauslaitoksen vastuullista tiedon hallintaa ja raportointia. Siinä tehdään näkyväksi Maanmittauslaitoksen keskeiset periaatteet ja käytännöt, jotka koskevat vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä.

Maanmittauslaitoksen tietotilinpäätöksessä kuvataan, millaista tietoa Maanmittauslaitos tuottaa ja ylläpitää, miten tietoa hallitaan ja miten sitä luovutetaan edelleen yhteiskunnan käyttöön.

Maanmittauslaitoksen tietokokonaisuuksia ovat kiinteistöihin ja huoneistoihin liittyvät tiedot, karttoihin liittyvät tiedot ja paikkatiedot, arkiston tiedot ja tutkimuksen tiedot.

Tietotilinpäätös 2020 (pdf)
Tietotilinpäätös 2019 (pdf)

Lue lisää vastuullisuusraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2020 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, mitä on Maanmittauslaitoksen yhteiskuntaa palveleva tieto.