Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntaa palveleva tieto

Henkilö pelaa virtuaalilasit päässä.Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja rekistereissään sekä huolehtimalla niiden omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä. Lisäksi laitos ylläpitää maastotietoja ja tuottaa karttoja, ilmakuvia sekä laserkeilausaineistoja koko Suomesta. Maanmittauslaitoksessa tehdään myös kansainvälistä paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelmassa on määritelty tavoitteiksi:

 1. Tarjoamme Maanmittauslaitoksen tiedot, tutkimustulokset sekä innovaatiot mahdollisimman laajasti muiden hyödynnettäväksi sekä kehitettäväksi edelleen. 
 2. Kehitämme tietoaineistojamme ja palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Vuonna 2024 edistämme näitä vastuullisuustekoja:

 • Edistämme uusilla keruumenetelmillä ja paikannuslaitteilla kerättävän paikkatiedon yhteiskäyttöisyyttä.
 • Kasvatamme yhteistyön hyötyjä julkishallinnossa ja paikkatietosektorilla hyödyntämällä entistä laajemmin avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja osallistumalla aktiivisesti avoimen lähdekoodin verkoston toimintaan.
 • Edistämme UNESCOn maailmanperintökohteiden suojelua ja tuemme alueellista maankäytön suunnittelua selvittämällä Suomen maailmanperintökohteiden lisäämistä teemana kansalliseen maastotietokantaan.

Vuonna 2023 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Kehitämme tehokkaampia, tarkempia ja luotettavampia menetelmiä droonien paikannukseen ja navigointiin sekä datan analysointiin. Toimimme osana LIFT Future Aerospace Center -yhteistyöverkostoa. Edistämme vähäpäästöiseen ja autonomiseen ilmailuun siirtymistä.
 • Julkaisemme Hakuna-kirjaston avoimena lähdekoodina. Ratkaisulla tuotetaan OGC (Open Geospatial Consortion) -standardien mukaisia rajapintapalveluita. Jatkamme yhteiskehittämisen edistämistä.

Vuonna 2022 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Kasvatamme avoimesti saatavilla olevien tutkimusjulkaisujemme osuutta 75 prosenttiin. Sillä edistämme tutkimuksen ja tieteen avoimuutta ja eettisyyttä. 
 • Edistämme Mammutti- ja LaserVesi-hankkeissa sitä, että tuottamaamme peruspaikkatietoa hyödynnetään yhteiskunnassa esimerkiksi tutkimuksessa ja erilaisten tietoaineistojen pohjana.
 • Viemme maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistusta eteenpäin avoimen lähdekoodin ratkaisujen avulla. Pyrimme yhteiskehittämiseen ja jaamme kehitystyön tuloksia avoimen lähdekoodin yhteisöjen käytäntöjä noudattaen.
 • Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä laajentamalla asiakaspalautteen keräämistä. Kehitämme jatkuvan asiakastyytyväisyyden mittaamista ja siihen liittyviä tulostavoitteita. 

Tutustu Vastuu Maasta -vastuullisuusohjelmaan (pdf), päivitetty 10.1.2024.

Lue lisää vastuullisuusraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2022 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, mitä on Maanmittauslaitoksen yhteiskuntaa palveleva tieto.
 

Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätöksessä tehdään näkyväksi Maanmittauslaitoksen keskeiset periaatteet ja käytännöt, jotka koskevat vastuullista ja turvallista tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä.