Hyppää pääsisältöön

Ensimmäisenä Euroopassa: maiden rajat ylittävät paikkatietoaineistot yhdistyvät nyt saumattomasti

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa kehitetty Location Europe -alusta tuo Euroopan maiden ilmasto-, tilasto- ja paikkatietoja samalle alustalle. Suomi on ollut etujoukoissa kehittämässä kansainvälisesti merkittävää hanketta, joka mahdollistaa eri maiden aineistojen yhdistämisen ja tiedon paremman saatavuuden.

Henkilö käyttää Location Europe -alustaa läppärillä.
Location Europe –alusta yhdistää saumattomasti eri Euroopan maiden paikkatietoja. Tietoja voi tarkastella yhtenäisessä karttanäkymässä tai käyttää rajapinnan kautta. 
Kuva:
Maanmittauslaitos

Location Europe -alusta yhdistää erilaisia tietolähteitä ja tukee sijaintiin perustuvien palvelujen kehittämistä.

Se sisältää tietoja esimerkiksi rakennusten ominaisuuksista ja ilmaston keskimääräisistä lämpötiloista tällä hetkellä viidestä eri maasta. Alustan avulla voidaan testata ja kehittää dataan perustuvia palveluja ja työkaluja. Tavoite on laajentaa palvelua uusilla aineistoilla eri maista.

Kolmiulotteinen tieto päätöksenteon tukena

Yksi kiinnostavimmista ominaisuuksista on mahdollisuus katsella eri maiden rakennusdataa 3D-muodossa. 

– Kolmiulotteinen tieto visualisoituna voi auttaa esimerkiksi kunnan päättäjiä hahmottamaan, miltä uusi rakennus näyttää tai millaisia vaikutuksia sillä on ympäristöönsä. Näin voidaan suunnitella toimivampia ja älykkäämpiä kaupunkeja, projektipäällikkö Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta toteaa.

Location Europe yhdistää eri maiden tietoja, joten yrityksille avautuu mahdollisuus skaalata palvelunsa alusta saakka myös Euroopan markkinoille. Esimerkiksi rakennusten tietoja voi tutkia saumattomasti yli maiden rajojen. Hyödyllisintä tietojen yhdistäminen on niissä Euroopan maissa, joissa on paljon yhteistä rajaa, ja asukkaat liikkuvat joustavasti molempien maiden välillä.

– Alusta on hyvä työkalu tilanteisiin, kun haluaa analysoida ympäristöä kolmiulotteisesti. Jos yrityksellä on esimerkiksi aurinkoenergiaan liittyvää bisnestä, se voi tämän avulla arvioida rakennusten aurinkoenergiapotentiaalia eri maissa. Jos dataa olisi saatavilla kaikkialta Euroopasta, palvelulla olisi valtava liiketoiminnallinen potentiaali, Jakobsson kuvailee.

Alustan potentiaali onkin jo tunnistettu, sillä Sitra nosti sen datatalouden kiinnostavimpien ratkaisujen listalleen loppuvuodesta 2023.

3D-rakennuksia Alankomaiden ja Saksan rajalta.
Location Europe -alustan avulla voi testata ja kehittää dataan perustuvia palveluja ja työkaluja – myös maiden rajojen yli.

 

Suomalainen paikkatieto-osaaminen koko Euroopan käyttöön

Alustaa ovat olleet kehittämässä Suomen lisäksi Alankomaat, Espanja, Norja ja Viro. Kehittäminen alkoi Euroopan Unionin rahoittamassa GeoE3-hankkeessa, joka päättyy helmikuussa.

Saimme yhteistyössä rakennettua työkalun, joka tuo laajat datamassat yhteen reaaliaikaisesti ja aiempaa helppokäyttöisemmässä muodossa. Sitä ei ole tehnyt Euroopassa vielä kukaan muu. Olemme ylpeitä siitä, että voimme Suomen johdolla kehittää paikkatiedon tehokkaampaa hyödyntämistä koko Euroopassa, Jakobsson kertoo.

Alustasta vastaa nyt Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen koordinoima Location Innovation Hub. Location Innovation Hub on osaamiskeskus, joka auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sijaintitiedon avulla. Alusta on tarjolla yrityksille testikäyttöön.

Kiinnostuneiden karttalaitosten ja tilastokeskusten on mahdollista tarjota avointa aineistoaan alustalle ja näin vahvistaa eurooppalaista yhteistä datataloutta. Location Europe tukee myös eurooppalaisia data-avaruuksia, joita parasta aikaa ollaan kehittämässä. Data-avaruuksissa otetaan huomioon myös datan turvallinen jakelu.

– Kesäkuussa 2024 voimaan astuvan EU:n arvokkaita tietoaineistoja koskevan asetuksen mukaan kaikkien Euroopan maiden arvokkaiksi määriteltyjen tietoaineistojen – kuten paikkatietojen – tulee olla saatavilla maksutta ja rajapintojen kautta. Voimme auttaa asetuksen täytäntöönpanon kanssa, sillä näitä aineistoja voi tuoda saataville Location Europe -alustan kautta, Jakobsson kertoo. 

Lisätietoja 

projektipäällikkö Antti Jakobsson, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi, 050 599 4123

Paikkatieto
Paikkatietokeskus

Uusimmat uutiset ja artikkelit