Hoppa till huvudinnehåll

Först i Europa: de olika ländernas gränsöverskridande geodatamateria förenas nu sömlöst

Plattformen Location Europe, som utvecklats vid Lantmäteriverkets Geodatacentral, sammanför de europeiska ländernas klimat-, statistik- och geodata till samma plattform. Finland har gått i första ledet i utvecklingen av ett internationellt betydande projekt, som möjliggör att olika länders material förenas och att tillgången till information förbättras.

Personen använder plattformen Location Europe på en bärbar dator.
Plattformen Location Europe förenar sömlöst olika europeiska länders geodata. Data kan granskas i den gemensamma kartvyn eller användas via gränssnittet.
Bild:
Lantmäteriverket

Plattformen Location Europe förenar olika informationskällor och den främjar utvecklingen av positionsbaserade tjänster.

Den innehåller information om till exempel byggnadernas egenskaper och klimatets genomsnittliga temperaturer för tillfället från fem olika länder. Med plattformen är det möjligt att testa och utveckla databaserade tjänster och verktyg. Målet är att utvidga tjänsten med nytt material från olika länder.

Tredimensionell information till stöd för beslutsfattandet

En av de mest intressanta egenskaperna är möjligheten att titta på olika länders byggnadsdata i 3D-format.

Visualisering av information i tredimensionellt format kan hjälpa till exempel kommunala beslutsfattare att gestalta hur en ny byggnad ser ut och hurudana konsekvenser den har för sin omgivning.. På så sätt är det möjligt att planera mer fungerande och intelligenta städer, konstaterar Lantmäteriverkets projektchef Antti Jakobsson.

Location Europe förenar olika länders uppgifter, varför en möjlighet öppnas för företagen att skala sin tjänst från första början också för den europeiska marknaden. Till exempel byggnadsuppgifter kan undersökas sömlöst över ländernas gränser. Sammanförandet av uppgifter är nyttigast i de europeiska länderna med långa gemensamma gränser och där invånarna rör sig flexibelt mellan bägge länder.

Plattformen är ett bra verktyg för situationer där man vill analysera omgivningen tredimensionellt. Om ett företag har till exempel solenergibusiness, kan det utifrån plattformen bedöma byggnadernas solenergipotential i olika länder. Om data är tillgänglig från alla delar av Europa, har tjänsten en enorm potential för affärsverksamhet, beskriver Jakobsson.

Plattformens potential har redan identifierats, eftersom Sitra lyfte fram den på listan över de mest intressanta lösningarna inom digital ekonomi i slutet av år 2023.

3D-rakennuksia Alankomaiden ja Saksan rajalta.
Med plattformen Location Europe är det möjligt att testa och utveckla databaserade tjänster och verktyg – också över ländernas gränser.

 

Det finländska geodatakunnandet till nytta för hela Europa

Utöver Finland har Nederländerna, Spanien, Norge och Estland varit med och utvecklat plattformen. Utvecklingen började i det EU-finansierade GeoE3-projektet, som upphör i februari.

I samarbete kunde vi ta fram ett verktyg, som för samman stora datamassor i realtid och i en ännu mer lättanvänd form. Hittills har ingen annan i Europa gjort det. Vi är stolta över att vi under ledning av Finland kan utveckla effektivare utnyttjande av geodata i hela Europa, berättar Jakobsson.

Location Innovation Hub, som koordineras av Geodatacentralen vid Lantmäteriverket, ansvarar nu för plattformen. Location Innovation Hub är ett kompetenscentrum som hjälper företagen att utveckla sin affärsverksamhet med geodata. Plattformen är tillgänglig för företagen för testanvändning.

Intresserade kartverk och statistikcentraler kan erbjuda sitt öppna material till plattformen och följaktligen stärka den europeiska gemensamma dataekonomin. Location Europe främjar också europeiska datarymder, som för tillfället håller på att utvecklas. I datarymderna beaktas också säker distribution av data.

Enligt EU-förordningen om värdefulla dataset, som träder i kraft i juni 2024, ska alla informationsmaterial som definierats som värdefulla i de europeiska länderna – såsom geodata – vara tillgängliga avgiftsfritt och via gränssnitt. Vi kan hjälpa med genomförandet av förordningen, eftersom dessa material kan göras tillgängliga via plattformen Location Europe, berättar Jakobsson.

Mer information

Antti Jakobsson, projektchef, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 050 599 4123

Geodata
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar