Hyppää pääsisältöön

Galileon HAS-tarkkuuspalvelu tarjoaa tarkempaa paikannusta 

Euroopan unionin satelliittipaikannusjärjestelmä Galileon tarkkuuspalvelu, High Accuracy Service (HAS), on nyt operatiivisessa käytössä. Palvelu on kaikille avoin ja käyttö maksutonta. Se tarjoaa käyttäjilleen noin 20 cm:n sijaintitiedon tarkkuuden. Uuden palvelun hyödyntämismahdollisuuksia löytyy esimerkiksi liikenne-, maa- ja metsätalouden sekä ympäristösektorin käyttökohteista.  

Galileo-satelliitin malli roikkuu betonikatosta
Galileo-satelliitin malli esillä Galileon ohjauskeskuksessa. Galileo-järjestelmään kuuluu 24 satelliittia, jotka lähettävät paikannusignaaleja ja HAS-korjausta.
Kuva:
EUSPA, ©European Union Agency for the Space Programme

Galileo HAS on uusi paikannustarkkuutta parantava palvelu, joka jakaa Galileo-satelliittien kautta paikannusta tarkentavia korjauksia käyttäjälle. Ilman HAS-palvelun tuottamia korjauksia satelliittipaikannuksen sijaintitarkkuus on muutamia metrejä. Palvelua käytettäessä käyttäjän päätelaite vastaanottaa HAS-korjaustietoja samalla, kun se vastaanottaa perinteisiä paikannussignaaleja satelliiteista ja laskee näitä hyödyntämällä tarkennetun sijaintiratkaisun. HAS-palvelun tarjoama noin 20 cm:n tasotarkkuus avaa monia mahdollisuuksia.
– Maanviljelys- ja metsäsektori voivat olla suuri hyötyjiä, jos HAS-palvelun tuottama tarkkuus on riittävä esim. kylvölinjojen ajoon tai hakkuualueiden määrittämiseen. Älyliikenteestä odotetaan myös merkittävää palvelun hyödyntäjää, sillä odotettavissa oleva tarkkuus on hyvissä olosuhteissa riittävä sen määrittämiseen, millä kaistalla auto on, toteaa johtava asiantuntija Topi Rikkinen Maanmittauslaitokselta. 

Korjaukset toimitetaan uudella tavalla 

HAS-korjaukset lähetetään kaikista Galileo-satelliiteista. Tämä poikkeaa muista vastaavia korjauksia lähettävistä palveluista, joissa korjaukset lähetetään muutamista päiväntasaajan päällä kiertävistä eli geosynkronisista satelliiteista tai tietoliikenneverkon kautta. Geosynkronisten satelliittien näkyvyydessä etelätaivaalla on kuitenkin rajoitteita, eikä tietoliikenneyhteyksiäkään ole kaikissa olosuhteissa saatavilla. Galileon HAS-palvelun käyttäminen ei vaadi ulkoista korjaustietojen välitystä, vaan sen korjaukset ovat saatavilla aina, kun Galileo-järjestelmäkin on saatavilla. 
– Korjaukset tuotetaan käyttämällä maa-asemien verkkoa, joiden havaintojen perusteella mallinnetaan paikannuksen tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Malleista muodostetaan korjaukset, jotka lähetetään Galileo-satelliitteihin ja niistä edelleen käyttäjälle, Rikkinen kertoo. 

Jotta HAS-palvelua voi käyttää, on käyttäjän satelliittipaikannuslaitteiston pystyttävä vastaanottamaan Galileo-signaali E6-taajuuskaistalta (1278.75 MHz). Lisäksi käyttäjän laitteen tulee pystyä hyödyntämään korjauksia käyttämällä Precise Point Positioning- eli PPP-paikannusmenetelmiä. Laitteita, jotka kykenevät hyödyntämään HAS-korjauksia, odotetaan tulevaksi markkinoille pian.

Tarkka paikannus nopeutuu

HAS-palvelusta on tällä hetkellä operatiivisena palvelutaso 1 (Service Level 1). Saatavilla on korjaukset satelliittien kello- ja ratavirheisiin sekä koodi- ja vaihebiaksiin. HAS tuottaa korjaukset näihin virheisiin Galileo-järjestelmän lisäksi GPS:lle. Palvelutasolla 1 tarkan sijaintitarkkuuden saavuttamiseen kuluu vastaanottimen käynnistämisen jälkeen olosuhteista riippuen noin 5–10 minuuttia. Palvelutason 1 korjaustiedot ovat saatavilla globaalisti, mutta joillain Tyynen valtameren alueilla niiden avulla saavutettava sijaintitiedon tarkkuus voi olla hieman heikompi.
– Myöhemmin palvelusta on saatavilla seuraava palvelutaso, jolloin palvelu hyödyntää laajempaa maanpäällistä mittausverkostoa ja tuottaa myös alueelliset korjaukset. Niillä pystytään korjaamaan ilmakehän, vähintäänkin ionosfäärin, aiheuttamia virheitä paikannussignaalin kulkuun, Rikkinen sanoo. Ilmakehäkorjauksia käyttämällä pystytään nopeuttamaan aikaa, jossa tarkka ratkaisu saavutetaan. 

Voimaa yhteistyön tekemisestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän palvelutuotannosta vastaava viranomainen Suomessa. Traficom osallistuu myös Galileo-järjestelmän operointia ja kehitystä ohjaaviin EU-työryhmiin. Maanmittauslaitos tuottaa ja käyttää satelliittipaikannukseen liittyviä palveluita, ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI tutkii monipuolisesti satelliittipaikannusta. Virastot tekevätkin yhteistyötä satelliittipaikannuksen saralla. 
– Järjestelmien uusien ominaisuuksien käytön nopea omaksuminen eri sovellusalueilla mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen ja myös tuo kilpailuetua suomalaisille yritystoimijoille. Tämän saavuttaminen vaatii kuitenkin kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä ennakoivaa tutkimustoimintaa osaamisen rakentamiseksi. Onkin tärkeää, että Suomessa on vahva yhteistyön kulttuuri eri toimijoiden välillä, kertoo johtava asiantuntija Tero Vihavainen Traficomilta.

Lisätietoa:

Johtava asiantuntija Topi Rikkinen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi ja puh. +358 50 323 5276
Johtava asiantuntija Tero Vihavainen, etunimi.sukunimi@traficom.fi ja puh. +358 29 539 0121

Tutustu Galileo-HAS palvelun käyttöön

Paikannus
Satelliittipaikannus
Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit