Hyppää pääsisältöön

Karttoja uudistetaan yhteistyössä

Maanmittauslaitoksen maastokartta ja taustakartta uudistuvat lähivuosina. Uudistus koskee monia kartankäyttäjiä, sillä muun muassa Karttapaikka-verkkopalvelussa, jossa kartat ovat nähtävissä, oli viime vuonna yhteensä 6,7 miljoonaa käyntiä.

Visualisoituja karttaluonnoksia.
Luonnokset valkopohjaisesta ja vihreämetsäisestä maastokartasta.
Kuva:
Maanmittauslaitos

– Uudistuksella tavoitellaan paremmin kuvaruudulla toimivia karttatuotteita. Tärkeää on mm. tasapainoinen väritys, hyvä luettavuus sekä se, että kartta jatkuu johdonmukaisesti, kun sitä zoomataan mittakaavatasolta toiselle, sanoo johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio Maanmittauslaitokselta.

Karttojen käyttäjät mukana kehittämistyössä

Syksyllä 2022 toteutimme kyselyn, jolla kerättiin palautetta maastokartan keskeisten maastokuvioiden, tiestön ja rakennusten esitystavoista. Saimme huimat 3230 vastausta kyselyyn.

– Maastokarttaa käytetään monenlaisissa tilanteissa, ja siksi kyselyssäkin nousi paljon erilaisia toivomuksia. Kaikki palaute on otettu kiitollisena vastaan, myös runsas kritiikki metsien esittämiseen valitusta vihreästä väristä, Ahonen-Rainio sanoo.

– Olemme yrittäneet löytää ratkaisuja, jotka toimivat mahdollisimman hyvin moneen eri tarkoitukseen. Käyttäjien palautteen perusteella esimerkiksi värejä säädettiin ja maastokarttaan tullaan lisäämään tieto siitä, onko tie päällystetty vai ei, Ahonen-Rainio jatkaa.

Kysely myös vahvisti sen, että valtaosa maastokartan käytöstä tapahtuu jo digitaalisesti, mutta tietyissä tilanteissa karttaa tarvitaan myös tulostettuna.

– Siksi lienee hyvä uutinen monelle kyselyyn vastanneelle, että jatkossakin on saatavilla nykyisen kaltainen valkopohjainen maastokartta, Ahonen-Rainio sanoo.

Suunnitteluun on antanut panoksensa myös palauteryhmä, jossa on mukana noin 130 kartankäyttäjää. Palauteryhmälle tehtiin viime vuonna kaksi kyselyä, joista ensimmäinen koski avoimen kyselyn palautteiden perusteella kehitettyjä luonnoksia ja toinen maastokartan karttamerkkejä ja selitteitä.

– Palauteryhmäläiset ovat olleet todella sitoutuneita ja vastausprosentit kyselyihin ovat olleet korkeita. Lisäksi vastauksia on perusteltu hyvin ja käyttäjät ovat avanneet tarpeitaan eli miksi tiedon esitystapa kartassa toimii tai ei toimi. Myös ehdotuksia uudenlaisiksi esitystavoiksi on saatu, Ahonen-Rainio sanoo.

Taustakartan suunnittelua varten tehtiin kysely Maanmittauslaitoksen asiakkaille, jotka käyttävät taustakarttaa oman teematietonsa taustana. Kyselyssä saatiin palautetta sekä nykyisestä taustakartasta että hahmotelluista muutoksista. Palautteen perusteella uudistukset taustakarttaan tulevat olemaan hienovaraisia.

– Vastaukset kyselyihin ovat parantaneet asiakasymmärrystämme. Ymmärrämme entistä paremmin, missä tarkoituksissa karttojamme käytetään ja minkälaisia tarpeita ja odotuksia käyttäjillä on, Ahonen-Rainio sanoo.

Visualisoituja karttaluonnoksia.
Luonnokset valkopohjaisesta ja vihreämetsäisestä maastokartasta.

 

Maastokartta uudistuu lähivuosina

Maastokartan uudistamisen taustalla on Maanmittauslaitoksen maastotietojen tuotantojärjestelmän uudistaminen. Tässä yhteydessä maastotietoihin saadaan mukaan metsäalueet, ja ne halutaan tulevaisuudessa esittää maastokartassa. Metsän väriksi on valittu vihreä, ja sen myötä maastokartan kaikki muutkin värit on tarkistettava. Värien suunnittelussa on pyritty esittämään kohteiden välisiä merkityssuhteita – samankaltaisuutta, erilaisuutta ja hierarkioita – ja tasapainoiltu kohteiden erottuvuuden ja harmonisen kokonaisuuden välillä.

Myös tuttu valkopohjainen maastokartta uudistuu. Sen värit on tarkistettu saman logiikan mukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon painovärit ja turvaviranomaisten erityistarpeet. Suunnittelua on ohjannut tulostuskäyttö, mutta kartta tulee myös digitaaliseen käyttöön.

Maastokartta voidaan julkaista uudistettuna sen jälkeen, kun maastotietojen tuotantojärjestelmä on saatu käyttöön. Seuraavassa vaiheessa uudistus jatkuu maastokartan pienemmille mittakaavatasoille karttatiedon yleistämisen uudistamisella. Tavoitteena on parantaa karttojen luettavuutta ja ajantasaisuutta läpi mittakaavatasojen.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio, 050 592 8487, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Kartat
Maastokartta

Uusimmat uutiset ja artikkelit