Hyppää pääsisältöön

Lunastus Kirkkonummen datakeskuksen sähköntarpeisiin käynnistyy

Lunastus Microsoftin tulevan datakeskuksen tarvitsemaa sähköä varten käynnistyy Espoossa ja Kirkkonummella. Energiayhtiö Fortum Power and Heat lunastaa maankäyttöoikeuksia vajaan 10 kilometrin matkalla Fingridin Espoon sähköaseman ja Kirkkonummen Sundsbergiin suunnitellun datakeskuksen välillä Maanmittauslaitoksen lunastusmenettelyn mukaisesti.

Maastokarttaa Espoosta jossa lukee Mankki ja Luoma
Kuva:
Maanmittauslaitos

Nyt käynnistyneessä lunastustoimituksessa ratkaistaan Fortum Power and Heat Oy:n saamat maankäyttöoikeudet ja määrätään korvausta hankkeesta maanomistajille aiheutuneista taloudellisista menetyksistä. Maanmittauslaitos toimii lunastuksessa puolueettomana osapuolena, jotta kaikkien oikeudet toteutuvat lainmukaisesti. Lunastustoimituksessa päätökset tekee lunastustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Tuuli Laine.

Valtioneuvosto myönsi huhtikuussa Fortumin tytäryhtiö Fortum Power and Heat Oy:lle lunas­tus­lu­van, jolla yhtiö lunastaa pysyvän käyttöoikeuden kahta 400 kilovoltin (kV) voiman­siir­to­maa­kaa­pelia ja tiedon­siir­to­lait­teita varten tarvittaviin alueisiin. Uudet kaapelit yhdistävät Fingridin Espoon sähköaseman ja Microsoftin Kolabackenin datakes­ku­sa­lueen. Lunastuslupa ei ole vielä lainvoimainen, mutta lunastustoimitus voidaan lain mukaan jo aloittaa, jos lunastaja niin haluaa. Lunastusta ei voi lopettaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti muuttaa alueen asemakaavaa, mikä mahdollistaa Microsoftin datakeskuksen rakentamisen. Valtuuston päätös tuli lainvoimaiseksi helmikuussa 2023.

Lunastustoimituksessa ei lunasteta maata vaan käyttöoikeuksia eli oikeus sijoittaa kaapeleita ja tiedonsiirtolaitteita nykyisten maanomistajien maille Espoon Järvikylässä ja Mankissa sekä Kirkkonummen Luomassa, Masalassa ja Sundsbergissä.

Lunastustoimitus alkaa 14.6.2023

Lunastustoimituksen ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 14.6.2023 klo 9.30 alkaen Kirkkonummen kunnantalolla sekä Teams-etäyhteydellä. Alueelta kiinteistön omistavat henkilöt sekä muut asianosaiset ovat saaneet kutsun henkilökohtaisesti. Lisäksi kokouksesta on julkaistu kuulutus.

Kokouksessa Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri ja Fortum Power and Heatin edustaja käyvät läpi lunastuksen lähtökohdat ja etenemisen. Lunastustoimikunta päättää kokouksessa mahdollisista ennak­ko­kor­vauk­sista ja maa-alueiden ennak­ko­hal­tuu­noton ajankohdasta. Valtioneuvosto on huhtikuussa myöntänyt käyttöoikeuden lunastajalle eli Fortum Power and Heat Oy:lle luvan ennakkohaltuunottoon.

Lähtökohtaisesti kaikki korvaukset määrätään vasta maakaapelin valmistuttua. Korvaussummaan lasketaan mukaan kuuden prosentin korko. Maanomistajat ja muut, joita lunastus kiinteistöomistuksen tai esimerkiksi vuokraamalla saadun käyttöoikeuden takia koskettaa, voivat vaatia ennakkokorvausta. Vaatimukset tulee olla kirjallisina Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörillä viimeistään 7.6.2023. Ennakkokorvauksen määrä on noin 75 prosenttia koko arvioidun korvauksen määrästä. Ennakkokorvausta voi vaatia vain varmasti tiedossa olevista menetyksistä, ei esimerkiksi mahdollisista haitoista ja vahingoista, joita ei voida vielä varmasti todentaa.

Lunastetusta omaisuudesta maksetaan täysi korvaus

Lunastuskorvausten taso on tarkasti laissa säädetty. Lunastuslain mukaan maanomistajan kuuluu saada kaikista taloudellisista menetyksistään täysi korvaus. Korvausta ei tarvitse erikseen hakea vaan se maksetaan osana lunastustoimitusta niin sanotusti viran puolesta.

Koska lunastustoimikunta ei voi aina tietää kaikkia menetyksiä, voivat asianosaiset esittää myös omat korvausvaatimuksensa.

”Tässä lunastuksessa, kuten kaikissa vastaavissa tilanteissa, lunastaja maksaa lunastamastaan käyttöoikeudesta maanomistajalle korvauksen, joka perustuu käypään hintatasoon”, kertoo lunastuksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta.

”Arvioimme markkinahinnan useista lähteistä. Seuraamme tarkasti kiinteistömarkkinoita ja markkinahintojen muutoksia sekä maaoikeuden ja korkeimman oikeuden lunastuskorvauksia koskevia ratkaisuja”, Asmundela sanoo.

Lunastuksen tarkoitus on mahdollistaa yhteiskunnan tarpeiden toteuttaminen, vaikkei maanomistaja olisi halukas myymään maataan tai luovuttamaan käyttöoikeutta maakaapeleiden sijoittamiseen mailleen vapaaehtoisesti.

Lue lisää

Lisätietoja

Lunastuksista yleisesti
johtaja Mauri Asmundela, p. 040 576 8944

Espoon sähköaseman ja Kolabackenin datakeskuksen välisen voimansiirtomaakaapelin lunastustoimituksesta
Lunastustoimikunnan puheenjohtaja, toimitusinsinööri Tuuli Laine, p. 050 462 4600

Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

Lunastustoimitus
Maanmittaustoimitus

Uusimmat uutiset ja artikkelit