Hyppää pääsisältöön

Paikkatietojen ja paikannuksen tutkimus Suomessa on huippua – ja se tuo hyötyjä yrityksille, yhteiskunnalle ja tieteelle

Seuraavalla hallituksella on kullan arvoinen paikka kopioida palanen maailman suurimpien yritysten strategiaa, päivittää paikkatietopoliittinen selonteko ja satsata paikkatieto-osaamiseen. Se tulee tuomaan miljardeja euroja tulevaisuuden onnistuneina automaatio- ja digitalisaatiohankkeina.

Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen
Kuva:
Ilona Savola

Paikkatietoala kehittyy voimakasta vauhtia globaalissa ympäristössä. Sen vetureina toimivat suuryritykset, kuten Google (Alphabet), Microsoft, Apple ja Huawei. Digitalisaatio ja sen vauhdittama tekoälyn ja robotisaation yleistyminen lisäävät paikkatiedon ja tarkan paikannuksen merkitystä.  

Paikkatietoriippuvaisia sovellutuksia ovat muun muassa älyliikenne, metsä- ja maatalouden sekä kaupunkien digitalisaatio sekä digitaaliset kaksoset. Paikkatiedolle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia yhteiskäyttöisyyden, tarkkuuden ja luotettavuuden suhteen. Nykyaikainen paikkatieto päivittyy ja tarkentuu jatkuvasti. Myös sen kerääminen tulee automatisoitumaan uusien hankkeiden myötä. 

Hyödyt yhteiskunnalle: miljardisäästöt digitalisaatiohankkeissa 

Paikkatietojen merkitys kansainvälisissä suurhankkeissa on muodostunut olennaiseksi, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kartoitushankkeessa (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) ja ilmastonmuutoksen seurannassa (The Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC). Näitä hankkeita ei voisi toteuttaa ilman nykyaikaista paikkatietoinfrastruktuuria ja paikkatietoanalyysiä. Eurooppalaisessa kehityksessä komission puiteohjelma Horizon Europe ja Digital Europe-ohjelmat määrittävät voimakkaasti eurooppalaista digitalisaatiokehitystä.  

Viime vuoden lopulla Maa- ja Metsätalousministeriö teetti kansainvälisen arvioinnin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) tutkimuksesta. Kansainvälinen tieteellinen asiantuntijaryhmä arvioi tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden erinomaiseksi. Asiantuntijaryhmän mukaan FGIn tieteellinen tutkimus on kansainvälisellä huipputasolla ja laitoksen asiantuntemusta arvostetaan ympäri maailmaa. FGIn tutkimusta hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa, muun muassa liikenne- ja viestintäsektorilla, turvallisuudessa, puolustuksessa sekä ympäristö- ja rakentamisaloilla. 

Hyödyt yrityksille: innovaatioita kaupalliseen toimintaan 

Esimerkiksi nykyaikainen laserkeilaukseen perustuva tarkka metsän inventointi on kehitetty FGIn ja metsätalousyritysten yhteistyönä. Yritysten saama taloudellinen hyöty on kymmeniä miljoonia euroja vuodessa ja tätä kautta myös yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittävät.  

Menetelmää kehitetään edelleen ja nyt tutkimuksen alla on älyharvesterin kehitys yhdessä suomalaisen teollisuuden kanssa. Muita yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita ovat referenssijärjestelmien tutkimus (koordinaatistot ja korkeusjärjestelmä) ja niiden sidokset kansainvälisiin järjestelmiin, satelliittipaikannuksen ja sen häirinnän tutkimus, älyajoneuvojen ja droonien tutkimus sekä digitaaliset kaksoset.

Kaikessa toiminnassaan FGI pyrkii ottamaan mukaan yritykset, jotka siirtävät FGIn kehittämiä innovaatioita kaupalliseen toimintaan. FGIn uusi European Digital Innovation HUB hanke Location Innovation HUB (LIH) kiihdyttää tätä toimintaa erityisesti pk-sektorilla. 

Seuraavalla hallituksella on kullan arvoinen paikka kopioida palanen maailman suurimpien yritysten strategiaa, päivittää paikkatietopoliittinen selonteko ja satsata paikkatieto-osaamiseen. Se tulee tuomaan miljardeja euroja tulevaisuuden onnistuneina automaatio- ja digitalisaatiohankkeina.

Jarkko Koskinen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ylijohtaja

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Uusimmat blogit