Hyppää pääsisältöön

Tilusjärjestelyllä vähennettiin viljelyn kustannuksia Vöyrin Tuckurissa

Tuckurin tilusjärjestelyssä Pohjanmaan Vöyrissä yhdisteltiin hajanaisia peltotiluksia ja lyhennettiin ajomatkoja. Pohjanmaalla on useita kohteita, joissa tiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia.

Kuvan alaosassa näkyy peltoa ja yläosassa sininen taivas.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Tuckurin tilusjärjestely on saatu päätökseen. Toimitus alkoi vuoden 2019 lokakuussa.

– Tilusjärjestelyssä oli mukana noin 50 maanomistajaa ja 400 hehtaaria heidän maitaan. Hankkeessa järjesteltiin peltolohkoja niin, että peltolohkojen keskimääräinen koko kasvoi ja lohkojen muoto parani, kertoo maanmittausinsinööri Andreas Remahl Maanmittauslaitoksesta.

Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia. Tuckurin tilusjärjestelyssä vähennettiin viljelyn kustannuksia keskimäärin yli sadalla eurolla hehtaaria kohden. Viljelykustannukset olivat ennen tilusjärjestelyä keskimäärin noin 720€/ha. Tilusjärjestelyn jälkeen viljelykustannukset ovat keskimäärin 607€/ha. Lisäksi hankkeessa saatiin lyhennettyjä viljelijöiden ajomatkoja pelloille.

Pohjanmaalla tilusjärjestelyille on edelleen tarvetta ja kiinnostusta

Maanmittauslaitos on selvittänyt peltolohkoaineiston perusteella peltojen kiinteistörakennetta koko Suomessa. Selvityksen perusteella voidaan havaita, että Pohjanmaan maakunnan alueella on useita kohteita, joissa peltotiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia.

Pohjanmaan maakunnan alueen viljelijöiltä on tullut useita yhteydenottoja tilusjärjestelytarpeen selvittämiseksi. Närpiön Yttermarkissa on tällä hetkellä käynnissä tilusjärjestely. Lisäksi selvityksiä on käynnissä Uudenkaarlepyyn Jepualla ja Vaasan Vähässäkyrössä. 

Mikä tilusjärjestely on?

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Järjestely voidaan toteuttaa, jos sille on maanomistajien vahva kannatus.

Lisätietoja:

Maanmittausinsinööri Andreas Remahl, +358 50 468 1707
Lomalla 3.7-14.7.2023

Toimitusinsinööri Ossian Ahlnäs, +358 40 822 0605
Lomalla10.7-6.8.2023

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanomistaja Anders Brors, +358 50 086 8876, brors.kjell@gmail.com

Mediatiedote
Tilusjärjestely
Kiinteistöt

Uusimmat uutiset ja artikkelit