Hoppa till huvudinnehåll

Kostnaderna för odling minskades genom ägoreglering i Tuckur i Vörå

Splittrade åkerskiften sammanslogs och körsträckor förkortades genom ägoreglering i Tuckur i Vörå i Österbotten. I Österbotten finns det flera objekt där man genom ägoreglering väsentligt skulle kunna sänka kostnaderna för odling.

Kuvan alaosassa näkyy peltoa ja yläosassa sininen taivas.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Ägoregleringen i Tuckur har slutförts. Förrättningen inleddes i oktober 2019.

– I ägoregleringen deltog cirka 50 markägare och regleringen omfattade 400 hektar av deras marker. I projektet reglerades åkerskiften så att de blev större i genomsnitt och deras form förbättrades, berättar Andreas Remahl, lantmäteriingenjör vid Lantmäteriverket.

När åkerskiften slås samman sparar det jordbrukarnas tid samt minskar lantbrukstrafiken och odlingskostnaderna. Ägoregleringen i Tuckur minskade odlingskostnaderna i genomsnitt med över hundra euro per hektar. Före ägoregleringen uppgick odlingskostnaderna i genomsnitt till cirka 720 €/ha. Efter ägoregleringen uppgår odlingskostnaderna i genomsnitt till cirka 607 €/ha. Dessutom var det genom projektet möjligt att förkorta jordbrukarnas köravstånd till åkrarna.

Fortsatt behov av och intresse för ägoreglering i Österbotten

Lantmäteriverket har utifrån åkerskiftesmaterialet utrett åkrarnas fastighetsstruktur i hela Finland. Av utredningen framgår att det i Österbotten finns ett stort antal objekt där man genom reglering av åkerskiften väsentligt skulle kunna sänka kostnaderna för odling.

Flera kontakter har kommit från jordbrukare i Österbotten för att utreda behovet av ägoreglering. För närvarande pågår en ägoreglering i Yttermark i Närpes. Dessutom pågår utredningar i Jeppo i Nykarleby och i Lillkyro i Vasa. 

Vad är ägoreglering?

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en fastighetsstruktur som splittrats med tiden, så att den motsvarar dagens behov. En förutsättning för ägoreglering är att fördelarna med den är större än kostnaderna, och att den medför en väsentlig förbättring av ägornas placering. En ägoreglering kan genomföras om den har ett starkt stöd bland markägarna.

Ytterligare information:

Andreas Remahl, lantmäteriingenjör, tfn +358 50 468 1707
På semester 3.7–14.7.2023

Ossian Ahlnäs, förrättningsingenjör, tfn +358 40 822 0605
På semester 10.7–6.8.2023

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Anders Brors, markägare, tfn +358 50 086 8876, brors.kjell@gmail.com

Information till medierna
Ägoreglering
Fastigheter

Nyheter och artiklar