Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuuden maanhallinta luodaan yhteistyöllä

Nopean innovaatiokehityksen aikakautena organisaatioiden täytyy pysyä mukana kehityksessä. Mikä siis avuksi joustavaan ja tehokkaaseen sopeutumiseen? Apua usein löytyy kokonaisarkkitehtuurityöstä. Mitä on kokonaisarkkitehtuurityö?

Meri-Sofia

Kokonaisarkkitehtuurityössä tarkastellaan ja kuvataan määrämuotoisesti organisaation palveluja, asiakkaita, toimintaa, toimijoita ja järjestelmiä sekä näiden välisiä suhteita. Arkkitehtuurityö tukee toimintaa läpi organisaation, esimerkiksi johtamisen toimeenpanossa tai kehittämisen ja muutosten hallinnassa.   

"Arkkitehtuurityö luo edellytykset digitalisaatiohankkeiden onnistumiselle, kun organisaation, sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeet on selkeästi kuvattu."

Maanmittauslaitos, kunnat ja muut sidosryhmät arkkitehteina tulevaisuuden maanhallinnassa 

Maaliskuussa 2023 toimintansa aloittanut Maanhallintakokonaisuuden uudistamisen valmistelu -ohjelman arkkitehtuuriprojekti on päässyt mukavasti käynnistymään projektitiimipalavereiden merkeissä.

Projektiin liittyen järjestettiin seminaari, jossa kävimme läpi arkkitehtuurityötä konseptina, Maanmittauslaitoksen toimintaa palvelun ja toiminnan näkökulmasta, sekä sitä, mitä arkkitehtuuriprojekti tulee sisältämään. Arkkitehtuurityöhön osallistuville kunnille järjestimme oman tilaisuuden, jossa esittelimme arkkitehtuurityötä ja tätä kyseistä projektia. Kunnat ovat tärkeässä roolissa, jotta arkkitehtuurityö onnistuu.  

Projektiryhmänä selvitämme Maanmittauslaitoksen, kuntien sekä muiden sidosryhmien nykytilaa mitä tulee maanhallintakokonaisuuteen. Ensin on tunnistettava eri toimijat Maanmittauslaitoksen ja sidosryhmien osalta, sekä löytää mahdollisimman kattavasti erilaisten kuntajärjestelmien edustajia.

”Kokonaisarkkitehtuurityössä on nimensä mukaan tärkeätä, että kaikki erilaiset toiminnat, roolit ja toimintamuodot saadaan esille.”  

Selvitystyön jälkeen luomme kyselypohjan, jonka avulla keskusteluista saadaan kaikki tarvittava tieto arkkitehtuurikuvausten tekemiseen. Eri toimijoilta saattaa nousta kysymyksiä, mitä on keskeistä selvittää, jotta tiedämme missä kanavissa toimimme ja miten.  

Mitä sitten kun perusta on valettu?  

Selvitysten valmistuttua alkaa kuvausten tekeminen pääarkkitehdin johdolla. Kuvaustyön aikana tulee mitä todennäköisimmin jatkokysymyksiä toimijoille ja sidosryhmille. Jatkokysymykset käymme läpi kuvausten katselmoinneissa, jolloin edustajat pystyvät myös vahvistamaan, olemmeko ymmärtäneet heidän prosessinsa ja roolinsa kuten ne todellisuudessa menevät.  

Nykytilan selvityksien ja kuvausten tekeminen on aikataulutettu maaliskuuhun 2024 asti, jonka jälkeen on tarkoitus lähteä nykytilan kuvausten tukemana miettimään tavoitetilan ehdotuksia. Tavoitetilasuunnittelussa tulemme jälleen kerran tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, jotta takaamme asiakaskeskeisen mallin.  

Arkkitehtuurityö ei siis ole yksin puurtamista, vaan tarvitsee onnistuakseen kaikkien sidosryhmien panoksen paremman maanhallinnan tulevaisuuden puolesta.

Meri-Sofia Karttunen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksella arkkitehtuuriprojektin projektipäällikkö

Mitä kolme vuotta kestävässä MaaVa-ohjelmassa tehdään?

Kolme vuotta kestävän ohjelman tarkoituksena on: 

  • Varmistaa uuden maanhallinnan kokonaisuuden toteutumisen edellytyksiä 
  • Tukea lainsäädäntötyötä 
  • Määrittää käsitystä uudistamistarpeen laajuudesta 
  • Vahvistaa näkyvyyttä Maanmittauslaitoksen ja yhteistyötahojen toimintaan sekä erityisesti määrittää yhteistä tavoitetilaa kokonaisuudesta.

Uusimmat blogit